Svatí a jejich životy

Životy slavných dávných svatých:

Životy našich místních svatých:

Nahlédněte též na stránku cyrilometodějskou.

Na rozcestníku Služby a modlitby k místním svatým jsou soustředěny cesty k těmto souborům roztroušeným po webu (zahrnuty jsou i PDF soubory s životy těchto svatých).

Životy novodobých svatých:


Další překlady životů svatých: http://zivotysvatych.blogspot.com


Jubilejní archijerejský sněm Ruské pravoslavné církve (Moskva 13. - 16. srpna 2000) rozhodl o svatořečení posledního ruského cara Nikolaje II., carevny Alexandry a jejich dětí: Alexije, Olgy, Taťány, Marie a Anastasie (a dalších s nimi zabitých), jako svatých trpitelů. Jejich kanonizace se uskutečňuje spolu s proslavením sboru novomučedníků a vyznavačů ruských. Bylo svatořečeno 1154 nových svatých (z toho 1090 novomučedníků a vyznavačů ruských, kteří trpěli ve 20. století).

<-<- Skok na Homepage