Čeští pravoslavní svatí.
Popis ikony: uprostřed sv. Cyril a Metoděj; nad nimi Kristus s Bohorodicí a Janem Křtitelem. Na stranách ikony: nahoře vlevo - sv. Václav, vpravo - sv. Ludmila; pod nimi vlevo - sv. Prokop Sázavský, vpravo - sv. Ivan Český; dole vlevo - sv. Gorazd II. (novomučedník), vpravo - sv. Gorazd I. (učedník a nástupce sv. Metoděje). (Kliknutím pro větší obrázek)


Rozcestník

Služby a modlitby k místním svatým

Protože soubory s modlitbami, akathisty a posvátnými hymny jsou roztroušeny po různých stránkách a webech, vznikla potřeba soustředit někde jejich přehled (s uvedením internetového odkazu). Zatím je tento rozcestník „ve výstavbě“, takže, prosíme, omluvte jeho případnou neúplnost. (Poslední aktualizace 10/2023, kdy proběhla aktualizace a úprava brožur se službou či akathistem: svatým Václavovi, Ludmile, Prokopovi, Ivanovi, Alexiovi.)

Sv. Václav

(Článek o něm; je zde uveden tropar a kondak)

Služba pro velkou večerní s litijí a sváteční liturgii.
Obsahuje hymny pro večerní bohoslužbu a liturgii; dále tropary a kondaky k dvěma svátkům sv. Václava (i s notací). Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Václava. Obsahuje notace.
Brožura A5 (20 str.)

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
klad stránek pro vytištění brožury vaclav-sluzba-broz.pdf (355 k);
klad stránek běžný vzestupný vaclav-sluzba-w.pdf (360 k)

List s notací k troparu a kondaku

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
vaclav-ludmila.pdf

Akathist sv. Václavu
Obsahuje akathistní službu. (Významná úprava znění 10/2023)
Brožura A5 (20 str.)

PDF soubor na pravoslavi.cz/download:
vaclav-akathist-w.pdf
Sv. Ludmila

(Článek o ní; je zde uveden tropar a kondak)

Služba pro velkou večerní s litijí a pro sváteční liturgii.
Obsahuje hymny pro večerní bohoslužbu a liturgii; dále tropary a kondaky k dvěma svátkům sv. Ludmily (i s notací). Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Ludmile. Obsahuje notace.
Brožura A5 (24 str.)

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
klad stránek pro vytištění brožury ludmila-sluzba-broz.pdf (316 k);
klad stránek běžný vzestupný ludmila-sluzba-w.pdf (323 k)

List s notací k troparu a kondaku

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
vaclav-ludmila.pdf
Akathist ke svaté mučednici Ludmile
Brožura A5 (28 str.)
PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
klad stránek k vytištění brožury: ludmila-akathist-broz.pdf (1 M);
klad stránek běžný vzestupný ludmila-akathist-w.pdf (1 M)
Ct. Ivan Český

(Obsáhlá stať Život ctihodného Ivana Českého - poustevníka)

Služba pro velkou večerní s litijí a pro sváteční liturgii.
Obsahuje hymny pro večerní bohoslužbu a liturgii; dále tropary a kondaky. Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Ivanu. Obsahuje notace.
Brožura A5 (20 str.)

PDF soubor:
klad stránek pro vytištění brožury ivan-sluzba-broz.pdf (652 k);
klad stránek běžný vzestupný ivan-sluzba-w.pdf (657 k)
Ct. Prokop Sázavský

(Článek o něm; je zde uveden starší tropar a kondak).

Akathist k sv. Prokopovi spolu se službou k svatému Prokopovi s připojenou krátkou historickou studií a s notací (vše v jedné brožuře).

PDF soubor (akathist a služba společné v jedné brožuře)
Klad stránek pro vytištění brožury: prokop-akathist-broz.pdf (4,3 M)
Klad stránek běžný vzestupný: prokop-akathist-w.pdf
Mučedníci Jan Hus a Jeroným Pražský

(Rozcestník husitství)

Služba svatým mučedníkům. Večerní bohoslužba, liturgie, tropar a kondak (i s notací).
Brožura A5 (16 str.)

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
klad stránek k vytištění brožury: jan-hus-sluzba-broz.pdf (1,4 M);
klad stránek běžný vzestupný jan-hus-sluzba-w.pdf (1,4 M)
Sv. Gorazd Český a Moravsko-slezský (novomučedník; + 1942)

(Rozcestník článků a statí o něm a s výběrem z díla)

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského (4.9.2004)
Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Brožura formátu A5 (60 str.)

PDF soubor se sazbou pro tisk brožury: gorazd-zitije.pdf (422 k).
PDF verze s kladem stránek vzestupně za sebou: gorazd-zitije-w.pdf (433 k)

Služba s bděním pro velkou večerní s litijí, pro jitřní a sváteční liturgii. Podrobně vypracovaná služba pro případ služby dle starého i nového kalendáře; připojen je rozsáhlý poznámkový aparát objasňující obsah hymnů. Přílohy s notací (melodie hlasů) a s doplňujícími hymny (např. ke svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice, které jsou v tento den také potřeba).
Velký formát A4. Stran 32.

PDF soubor na webu pravoslavi.cz/download:
gorazd-sluzba.pdf (517 k).
Akathist.
(Zatím pouze v tištěném vydání.)
Sv. Alexij Karpatský (světitel vyznavač)

Článek o jeho životě je zde.

Služba pro velkou večerní bohoslužbu (s litijí) a liturgii). Příloha s notací troparu, kondaku a prokimenu. Součástí brožurky je ikonografie sv. Alexije a jeho fotografie.
Brožura formátu A5. Stran 20.

PDF soubory brožury na webu download.pravoslavi.cz:
Klad stránek k vytištění brožury: alexej-sluzba-broz.pdf (665 k)
Verze pro čtení na monitoru: alexej-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (665 k)
Sv. Rostislav, kníže moravský

(Cyrilometodějský rozcestník článků a statí o něm; je tam tropar a kondak. Další úryvky z hymnů v tomto článku.)

Bohoslužebné hymny k liturgické oslavě sv. Rostislava (brožurka obsahuje i současnou ikonografii svatého knížete). Služba pro velkou večerní s litijí a sváteční liturgii. (Formát A5; 24 stránek)

PDF soubory brožury na webu download.pravoslavi.cz:
Klad stránek k vytištění brožury: rostislav-broz.pdf
Verze pro čtení na monitoru: rostislav-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku
Sv. Cyril a Metoděj

(Cyrilometodějský rozcestník článků a statí o nich; je tam tropar a kondak)

Akathist a služba.

(Zatím pouze v tištěném vydání.)
Mučednice Orosia (čili Dobroslava)

Na website ORTHODOXIA.CZ - na rozcestník Svatí a jejich životy jsou přidány dva články o sv. Orosii:
Mučednice Orosie (čili Eurosie, Dobroslava)
Zapomenutá moravská princezna svatá Orosie (historicko-beletristické zpracování života svaté mučednice)
Česká služba k svátku sv. Orosie - na download.pravoslavi.cz je k dispozici v PDF.
Světitel mučedník Stanislav

Svatý novomučedník kněz Stanislav (Nasadil) Ličsko-jesenický - na našem webu najdete článek o novém českém světci, mučedníkovi knězi Stanislavovi (nebo zkráceně na webu olomoucko-brněnské eparchie). O jeho svatořečení viz článek na webu olomoucko-brněnské eparchie)
Svatí novomučedníci čeští

Pravoslavní křesťané, kteří trpěli se svatým světitelem novomučedníkem Gorazdem a byli umučeni za svou příslušnost k pravoslavné církvi v průběhu 2. světové války (kanonizováni v r. 2021). Článek o jejich životech a mučednickém svědectví. Tropar a kondak novomučedníkům (s notací): notový list v PDF
Ikony ve velkém rozlišení pro tisk zde<- Všechny brožury v PDF ke stažení    <- Skok na Orthodoxia.cz