Pravoslavný kalendář:
svátky, svatí, paschálie a půsty;
kalendářní problematika


Pravoslavný církevní kalendář se sestává ze dvou „kalendářních kruhů“: z kalendária pevného a pohyblivého. Pevné kalendárium určuje, které svátky a které památky svatých připadají na dané určité datum (např. Narození Kristovo na 25. prosince, svatí Cyril a Metoděj na 11. května apod.); pohyblivé kalendárium určuje, kdy se slaví pohyblivé svátky, jejichž datum se každý rok mění (jsou to svátky s datem určovaným vzdáleností od Paschy čili velikonoc, které připadají každého roku na jiné datum; pohyblivými svátky jsou dále např. letnice čili Padesátnice, Nanebevstoupení Kristovo, Květná neděle a dal.)

Data paschy viz níže
Data pohyblivých svátků viz zde

Webové rozhraní elektronické verze tohoto kalendária pro aktuální rok
(obsahuje prohledávání seznamu památek svatých a vyhledávání jmen).

Články:

  + Velký půst. Články s postní tématikou (zde jsou statě o půstu, o zpovědi a pokání, pravoslavné postní pravidlo o zdrženlivosti v pokrmech, aktuální velkopostní kalendárium apod.).

  + Stručné kalendárium (památky svatých na každý den v roce, všechny nepohyblivé svátky)

  + Obsáhlý pravoslavný nástěnný kalendář s vícero jmen svatých na každý den; jsou zde všechny svátky a podrobné údaje o půstech a dalších podrobnostech pravoslavného církevního roku, jak jsou obsaženy v úplném církevním kalendáriu. Ve formátu PDF na celý aktuální rok je zde.

  + Příloha nástěnného kalendáře: O pravoslavné paschálii - kánony a církevní usnesení (formát PDF - nutno pootočit nebo jako obrázek o-paschalii.png)

  + Apologie starého (tzv. Juliánského) kalendáře; prohlášení konstantinopolského sněmu o římsko-katolické církvi — dokument „Sygillion“ (nová úprava a doplnění stránky 4/2008)

  + Juliánský kalendář. Vznik, astronomický princip, církevní, duchovní a ideové souvislosti, rozdíl od Gregoriánského (4/2008)

  + Juliánský, gregoriánský nebo „věčný kalendář“?

  + Otázka reformy církevního kalendáře a paschálie - studie zabývající se kalendářní problematikou z pera arcibiskupa Doroteje, metropolity českých zemích a Slovenska

  + Každý rok (již skoro dvě tisíciletí) se v Jerusalemě děje na pravoslavnou Paschu veliký zázrak - sestoupení nebeského ohně při bohoslužbě, kterou koná pravoslavný patriarcha. Vidí to vždy tisíce poutníků z celého světa. Krátký článek o této velké události je zde.

  + Blahodatný svatý oheň nepálí, ale vyřazuje z funkce televizní kamery. Článek o televizním přenosu ze zázraku sestupování svatého ohně v Jerusalemě (13.4.2004)
  O fenoménu svatého ohně v Jerusalamě viz dvě televizní reportáže, které jsou na stránce pravoslavné filmy.

  + Na podzimní začátek nového církevního roku (krátká meditace)

  + Úvaha k začátku církevního roku (zamyšlení nad způsobem počítání let)
Data paschy na první třetinu 21. století

RokGregoriánská
pascha
Pravoslavná
pascha
Židovský pesach1.)2.)3.)
2000 23. duben30. duben20. duben čt7310
200115. duben15. duben8. duben ne077
200231. březen5. květen28. březen čt35338
2003 20. duben 27. duben 17. duben čt 7 3 10
2004 11. duben 11. duben 6. duben út 0 5 5
2005 27. březen 1. květen 24. duben ne 35 -28 7
2006 16. duben 23. duben 13. duben čt 7 3 10
2007 8. duben 8. duben 3. duben út 0 5 5
2008 23. březen 27. duben 20. duben ne 35 -28 7
2009 12. duben 19. duben 9. duben čt 7 3 10
2010 4. duben 4. duben 30. březen út 0 5 5
2011 24. duben 24. duben 19. duben út 0 5 5
2012 8. duben 15. duben 7. duben so 7 1 8
2013 31. březen 5. květen 26. březen út 35 5 40
2014 20. duben 20. duben 15. duben út 0 5 5
2015 5. duben 12. duben 4. duben so 7 1 8
2016 27. březen 1. květen 23. duben so 35 -27 8
2017 16. duben 16. duben 11. duben út 0 5 5
2018 1. duben 8. duben 31. březen so 7 1 8
2019 21. duben 28. duben 20. duben so 7 1 8
2020 12. duben 19. duben 9. duben čt 7 3 10
2021 4. duben 2. květen 28. březen ne 28 7 35
2022 17. duben 24. duben 16. duben so 7 1 8
2023 9. duben 16. duben 6. duben čt 7 3 10
2024 31. březen 5. květen 23. duben út 35 -23 12
2025 20. duben 20. duben 13. duben ne 0 7 7
2026 5. duben 12. duben2. duben čt7310
2027 28. březen2. květen22. duben čt35-2510
2028 16. duben16. duben11. duben út055
2029 1. duben 8. duben 31. březen so718
2030 21. duben28. duben18. duben čt7310
2031 13. duben13. duben8. duben út055
2032 28. březen2. květen27. březen so35136
2033 17. duben24. duben14. duben čt7310
2034 9. duben9. duben4. duben út055
203525. březen29. duben24. duben út35-305Vysvětlivky:

1.) Rozdíl mezi gregoriánskou (římskou) paschou a pravoslavnou paschou. Zeleně je vyznačena shoda mezi oběmi pascháliemi.

2.) Rozdíl mezi gregoriánskou paschou a židovským svátkem pesach. Červeně jsou vyznačeny případy, kdy římsko-katolická paschálie předchází židovskou paschu, což posvátné kánony (7. a 70. pravidlo apoštolské; 1. pravidlo antiochijského sněmu) zakazují. (Pominuty jsou případy, kdy gregoriánská pascha je spolu s židovskou - s rozdílem jen jednoho dne. Ve 20. století byla gregoriánská pascha před židovskou /nebo se s ní přesně shodovala/ v letech: 1997, 1989, 1986, 1981 /shoda/, 1978, 1970, 1967, 1959, 1954 /shoda/, 1951, 1948, 1940, 1932, 1929, 1927 /shoda/, 1923 /shoda/, 1921, 1913, 1910, 1903 /shoda/, 1902.)

3.) Rozdíl mezi pravoslavnou paschou a židovským svátkem pesach. (Pravoslavná pascha se nikdy nedostává před židovskou ani se s ní nespojuje ani se k ní nepřibližuje na méně než pět dnů.)

Gregoriánská a pravoslavná pascha připadá vždy na neděli. U židovského svátku pesach je pokaždé uvedeno, na který den v týdnu zrovna připadá.

Čísla udávají počty dnů.

Kalkulátor pro výpočet paschy na internetu:
http://www.phys.uu.nl/~vgent/easter/eastercalculator.htm

Datum pravoslavné Paschy

může připadnout na libovolný den v období od 22. března do 25. dubna dle juliánského kalendáře (čili na den od 4. dubna do 8. května v občanském kalendáři - platí pro 20. a 21. století)

Římsko-katolická (gregoriánská) pascha je v 21. století ve 45 % případů o jeden týden před pravoslavnou Paschou, ve 30 % je ve stejný den, 5 % je rozdíl 4 týdny a v 20 % činí rozdíl 5 týdnů, o které je pravoslavná Pascha později (rozdíl o 2 či 3 týdny se nevyskytuje).
Pravoslavný svátek Trojice může být v období 23. května - 26. června (občanského kalendáře)
Data pravoslavných pohyblivých svátků

Datumy hlavních bodů pohyblivého kalendáře odvíjejícího se od Paschy. Všechny údaje jsou vypočítány jen pro pravoslavnou paschálii. Datace je však uváděna dle občanského kalendáře.

Rok Celník
a farizej
Syropustní
(začátek půstu)
Květná Pascha Nanebe-
vstoupení
Trojice Petrův půst
trvá
2010 24. I. 14. II. 28. III. 4. IV. 13. V. 23. V. 42 dní
2011 13. II. 6. III. 17. IV. 24. IV. 2. VI. 12. VI. 22 dní
2012 5. II. 26. II. 8. IV. 15. IV. 24. V. 3. VI. 31 dní
2013 24. II. 17. III. 28. IV. 5. V. 13. VI. 23. VI. 11 dní
2014 9. II. 2. III. 13. IV. 20. IV. 29. V. 8. VI. 26 dní
2015 1. II. 22. II. 5. IV. 12. IV. 21. V. 31. V. 34 dní
2016 21. II. 13. III. 24. IV. 1. V. 9. VI. 19. VI. 15 dní
2017 5. II. 26. II. 9. IV. 16. IV. 25. V. 4. VI. 30 dní
2018 28. I. 18. II. 1. IV. 8. IV. 17. V. 27. V. 38 dní
2019 17. II. 10. III. 21. IV. 28. IV. 6. VI. 16. VI. 18 dní
2020 9. II. 1. III. 12. IV. 19. IV. 28. V. 7. VI. 27 dní
2021 21. II. 14. III. 25. IV. 2. V. 10. VI. 20. VI. 14 dní
2022 13. II. 6. III. 17. IV. 24. IV. 2. VI. 12. VI. 22 dní
2023 5. II. 26. II. 9. IV. 16. IV. 25. V. 4. VI. 30 dní
2024 25. II. 17. III. 28. IV. 5. V. 13. VI. 23. VI. 11 dní
2025 9. II. 2. III. 13. IV. 20. IV. 29. V. 8. VI. 26 dní
2026 1. II. 22. II. 5. IV. 12. IV. 21. V. 31. V. 34 dní
2027 21. II. 14. III. 25. IV. 2. V. 10. VI. 20. VI. 14 dní
2028 6. II. 27. II. 9. IV. 16. IV. 25. V. 4. VI. 30 dní
2029 28. I. 18. II. 1. IV. 8. IV. 17. V. 27. V. 38 dní
2030 17. II. 10. III. 21. IV. 28. IV. 6. VI. 16. VI. 18 dní
2031 2. II. 23. II. 6. IV. 13. IV. 22. V. 1. VI. 33 dní
2032 22. II. 14. III. 25. IV. 2. V. 10. VI. 20. VI. 14 dní
2033 13. II. 6. III. 17. IV. 24. IV. 2. VI. 12. VI. 22 dní
2034 29. I. 19. II. 2. IV. 9. IV. 18. V. 28. V. 37 dní
2035 18. II. 11. III. 22. IV. 29. IV. 7. VI. 17. VI. 17 dní
2036 10. II. 2. III. 13. IV. 20. IV. 29. V. 8. VI. 26 dní
2037 25. I. 15. II. 29. III. 5. IV. 14. V. 24. V. 41 dní
2038 14. II. 7. III. 18. IV. 25. IV. 3. VI. 13. VI. 21 dní
2039 6. II. 27. II. 10. IV. 17. IV. 26. V. 5. VI. 29 dní


Stručné vysvětlení:

Nedělí celného a farizeje (tak je označena dle evangelijního podobenství, které se v tuto neděli čte při liturgii) začíná přípravné období před Velkým půstem. Začíná tím pohyblivé kalendářní období a v pravoslavném liturgickém životě se touto nedělí začíná sloužit z knihy, která se nazývá „triod postní“.

Další přípravné neděle jsou: neděle martnotratného syna a neděle masopustní, po které se již přestává jíst maso, ale je možno ještě týden jíst vejce, sýry, máslo a ostatní mléčné výrobky. Po masopustní neděli následuje neděle syropustní, po níž začíná Velký půst - svatá čtyřicátnice.

Květná neděle (připomíná vjezd Pána do Jerusalema) je svátkem z dvanáctera. Je vždy týden před Paschou - největším z křesťanských svátků.

Nanebevstoupení Páně (svátek z dvanáctera) je vždy ve čtvrtek, čtyřicet dnů po Pasše.

Svátky Trojice - čili svatodušní svátky neboli Padesátnice - jsou svátkem z dvanáctera a oslavují se padesát dnů po Pasše. Týden po neděli Trojice je neděle všech svatých a po ní začíná Petrův půst (jinak též petropavlovský půst či půst svatých apoštolů), který končí den před svátkem Petra a Pavla (30. června dle církevního kalendáře; starostylní oslava je tedy 13. července dle občanského kalendáře). Z toho vyplývá, že začátek Petrova půstu je pohyblivý (začátkem 2. týdne po Padesátnici), kdežto konec půstu je vázán na datum pevného kalendária. Proto je délka trvání tohoto půstu každý rok jiná.

Nejpřísnější půst v roce - Velký půst

NAVRCHOLU.cz


 
  <-<- Skok na Homepage