Kalendář velkého půstu
a doby padesátnice

(Pro rok 2009)

Vysvětlivky
Datum soboty
Modrá
Datum neděle či svátku
Červená
V okénku „datum“:
Datum podle občanského kalendáře
Půsty a liturgické poznámky
malé šedé písmo


Kalendář doby přípravy, Velkého půstu a týdne před Paschou

Datum

Pohyblivý kalendář

Nepohyblivý kalendář

8. února Neděle o celném a farizeji

Následující týden není ve středu a v pátek půst (a nekoná se liturgie).

Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských; památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské.
12. února   Sbor třech učitelů a hiearchů: Basila Velikého, Řehoře Bohoslovce a Jana Zlatoústého
15. února Neděle o marnotratném synu Obětování Páně
Setkání Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista se Simeonem Bohopříjemcem. (Svátek z 12ti)

21. února Sobota předků - světová

Zádušní sobota (vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů - našich bratří a sester - všech dob)

22. února Neděle masopustní (O strašném soudu)

Následující týden se jí už pouze mléko, vejce a ryba, avšak i ve středu a v pátek.

27. února   Sv. Cyril, apoštol a učitel Slovanů
1. března Neděle syropustní

Vzpomínání Adamova vyhnání
Večerní bohoslužba obvykle se všeobecným smířením

2. - 6. března Čistý týden - pondělím začíná Velký půst

Týden zvláště přísného půstu

7. března 1. sobota Velkého půstu

Sobota sv. Theodora Tyronského

Svěcení koliva (vařené pšenice s medem)
8. března 1. neděle Velkého půstu

Neděle anathemy
Oslava Pravoslaví (vítězství nad bludaři a ikonoborci); neděle uctívání ikon

9. března   První a druhé nalezení hlavy Jana Křtitele
14. března 2. sobota Velkého půstu

Zádušní sobota

15. března 2. neděle Velkého půstu

Sv. Řehoře Palamy (Soluňského)

17. března   Sv. Václav, přenesní ostatků z Boleslavi do Prahy
21. března 3. sobota Velkého půstu

Zádušní sobota

22. března 3. neděle Velkého půstu

Uctívání svatého Kříže

Sv. 40 mučedníků sevastijských
28. března 4. sobota Velkého půstu

Zádušní sobota

29. března 4. neděle Velkého půstu

Ct. Jana Sinajského, Klimaka (Žebříkovce)

4. dubna 5. sobota Velkého půstu

Sobota Akathistu
Chvály přesvaté Bohorodici

5. dubna 5. neděle Velkého půstu

Ct. Marie Egyptské

7. dubna Úterý 6. týdne velkopostního Zvěstování přesvaté Bohorodice (svátek z 12ti);
ct. Prokop Sázavský
11. dubna 6. sobota (postní)

Vzkříšení Lazara
Jí se kaviár

12. dubna 6. neděle

Květná
Vjezd Pána do Jerusalema
Svěcení ratolestí(jí se ryba)

13. dubna Velké pondělí

Památka Josefa Spanilého
Začátek Velkého strastného (pašiového) týdne

14. dubna Velké úterý

O deseti pannách

15. dubna Velká středa

Jidášova zrada

16. dubna Velký čtvrtek

Poslední večeře Páně

17. dubna Velký pátek

UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova (velmi přísný půst).
V pozdní předvečer či v noci se čtou pašije;
Večerní bohoslužba - vzpomínání snímání s Kříže a pohřbení (vynášení pláštěnice)

18. dubna Velká sobota

Kristus v hrobě
Sestoupení do pekel

19. dubna Svatá a velká neděle PASCHY
Světlé vzkříšení Kristovo
 Sv. Metoděj Moravský, učitel Slovanů

Kalendář světlého popaschálního období - doby padesátnice

Datum
Pohyblivý kalendář
Nepohyblivý kalendář
20. - 25. dubna Světlý týden
Pondělí: Ikony Matky Boží Glykofilussy (Athos)
Úterý: Yverské ikony Matky Boží (Objevení na Athosu)
Středa: Sbor ctihodných Otců asketů na svaté hoře Sinaj
Pátek: Svátek životodárného pramene Matky Boží
Týden zcela bez půstu
 
26. dubna 2. neděle paschální

O apoštolu Tomáši
Tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

28. dubna Úterý po 2. neděli paschální

Radonice
Vzpomínání zesnulých

3. května 3. neděle paschální

Sv. žen myronosic
Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie — matky synů Zebedeových, Jany — ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie — sester spr. Lazara, Zuzany) a tajných učedníků Páně (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

24. května 6. neděle paschální
O slepém
Sv. Cyril a Metoděj, učitelé a apoštolé Slovanů; sv. kníže Rostislav Velkomoravský
28. května Čtvrtek po Opuštení Paschy (po 6. neděli paschální)
NANEBEVSTOUPENÍ
(Svátek z Dvanáctera)
6. června Trojiční zádušní sobota
7. června Neděle Padesátnice
Svatá Trojice
Seslání Svatého Ducha na apoštoly
(Svátek z Dvanáctera)
8. - 13. června Svatodušní týden
Pondělí: DEN SVATÉHO DUCHA
Úterý: třetí den svaté Trojice
Týden zcela bez půstu
14. června 1. neděle po Padesátnici

Neděle všech svatých

21. června 2. neděle po Padesátnici

Neděle všech svatých zemí našich
Všech svatých, kteří ze zaskvěli v našich zemích, a všech ctihodných a bohonosných otců Svaté Hory Athos
O velkopostní „Liturgii předem posvěcených Darů“

Pravoslavná církev uchovává dávný obyčej (sahající svými kořeny do prvokřesťanských dob), podle kterého se ve všední dny Velkého půstu nekoná svatá liturgie s eucharistickou obětí a proměňováním svatých Darů (výjimkou je svátek Zvěstování přesv. Bohorodice; eucharistická liturgie se jinak smí konat jen o sobotách a nedělích). Svaté přijímání se ve všední dny Velkého půstu uděluje při večerní Liturgii předem posvěcených Darů, při níž se rozdělují svaté Dary proměněné o předcházející neděli. Tato zvláštní liturgie (jejíž první polovina se podobá obvyklé večerní bohoslužbě, druhou částí je obřad rozdílení svatého přijímání) vznikla na Východě, avšak zapsána byla do latiny římským papežem Řehořem Dvojeslovem. Paradoxně se však sloužení této liturgie zachovalo prakticky pouze ve sféře východního křesťanství, kdežto v západní sféře upadala tato liturgie postupně téměř v zapomenutí, stejně jako zde byla zapomenuta prvokřesťanská praxe nesloužit eucharistii ve všední dny Velkého půstu.

Více o liturgii předem posvěcených Darů.

Obsáhlý pravoslavný nástěnný kalendář s vícero jmen svatých na každý den; jsou zde všechny svátky a podrobné údaje o půstech a dalších podrobnostech pravoslavného církevního roku, jak jsou obsaženy v úplném církevním kalendáriu. Ve formátu PDF na celý aktuální rok je zde.Elektronické webové rozhraní pravoslavného kalendářeZpět na rozcestník „Velký půst“

Zpět na rozcestník „Kalendář“<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz