Blahodatný svatý oheň nepálí,
ale vyřazuje z funkce televizní kamery

Předvečer Paschy, Veliká sobota (15 hod.).
Ruská televize NTV vysílá přímý přenos jednoho z těch nejzáhadnějších křesťanských jevů. Aby byl možný přímý televizní přenos obřadu Sestupování blahodatného ohně, bylo potřebné získat zvláštní povolení jerusalemských úřadů. V tomto roce se NTV podruhé podařilo získat tento souhlas a ruští diváci mohou opět sledovat vlastníma očima, jak se děje toto tajemství.
Vědci dosud nejsou schopni objasnit podstatu záblesků a světel, které možno sledovat v době obřadu Sestoupení.

Také mohli vidět, jak na tento zázrak "reaguje" složitá televizní technika. (Televizní pracovníci) říkají, že se tady může stát cokoliv: vypínají se kamery, mění se barevnost televizního obrazu, nad hlavami účastníků obřadu vznikají tajemné záblesky...

Co je to blahodatný oheň?

Svatý oheň se objevuje v Jerusalemě v chrámu Božího hrobu už témeř dva tisíce let na Paschu jako svědectví vítězství Spasitele nad hříchem a smrtí. Přichází "od nikud". Pravoslavný kněz se podle obřadu svléká zůstává pouze v podrjasniku (spodní kněžská říza). Činí se tak proto, aby bylo zjevné, že si nepřináší sirky nebo cokoliv jiného, co by mohlo rozdělat oheň. Patriarchu prověřují židovští policisté a sledují to představitelé jiných vyznání. Poté patriarcha vstupuje do kuvuklie, což je malá kaplička uprostřed chrámu Božího hrobu (je v ní maličká jeskyně s autentickým Hrobem Páně). Před tím, než patriarcha do kuvuklie vstoupí, je taktéž bedlivě prohlédnuta a je ověřeno, že tam není nic, kromě zhasnuté lampády s olejem. Dveře se zavírají a rozhostí se napjaté ticho. Do jeskyně nikdo nemůže vstoupit, před vchodem zůstávají i televizní pracovníci. Všichni se modlí a prosí Boha o dar blahodatného ohně. Podle tradice ten den (rok), kdy nesestoupí blahodatný oheň, bude poslední a samotný chrám bude zničen. V různých letech trvalo mučivé očekávání Ohně od pěti minut do několika hodin. V minulém roce se kněz objevil s Ohněm už za 15 minut, ale dva roky před tím prodléval v kapličce tři a půl hodiny.

Do Moskvy je oheň přivážen letadlem

Před sestoupením ohně začínají chrám osvětlovat záblesky světla, přeskakují malé blesky, mohou se (samy) zapálit olejové lampády a ikony začínají myrotočit (tj. zázračně vydávat vonný olej - myro). Pak vychází ven patriarcha s blahodatným ohněm. Zvláštní služebníci roznášejí oheň do všech koutů chrámu a cestou zapalují každou napřahovanou svíci. Podivuhodné je, že tento oheň prvních 5 - 10 minut naprosto nepálí. Přítomní se doslova omývají blahodatným ohněm. Vodí jej po tvářích, rukách, nabírají do hrstí a on jim nezpůsobí žádnou škodu a nespálí dokonce ani vlasy. Od tohoto ohně jsou zažehnuty lampy, které jsou speciálními leteckými linkami dopravovány do celého světa. Na Rus je blahodatný oheň přivezen do chrámu Krista Spasitele již na noční paschální bohoslužbu.

Jak do chrámu udeřil blesk
Kuvuklie. To je ta kaplička uprostřed chrámu, v níž se každý rok děje zázrak.

S tímto zázrakem je doposavad spojováno mnoho legend a dohadů. U vchodu do chrámu doposavad stojí sloup rozštípnutý bleskem. Ve středověku podplatil arménský (nepravoslavný - monofyzita, tzv. "dochalcedonský") patriarcha ochranku (Božího hrobu) a rozhodl se stát sám jediný svědkem zázraku, a tak zakázal vpustit pravoslavné Řeky v čele s patriarchou do chrámu. Ti zůstali venku a začali se modlit. Udeřil blesk, rozštípl (kamenný) sloup vedle chrámového vchodu a blahodatný oheň se objevil vedle pravoslavného patriarchy. To byl jediný případ v historii, kdy oheň sestoupil mimo zdi chrámu. Od těch dob se nikdo neodvažuje vztáhnou ruce proti tajemné misi vyvoleného pravoslavného hierarchy.

Mimochodem, v tomto roce dle inciativy "Centra oslavy národů" bude před obřadem Sestoupení pronášena všepravoslavná modlitba. V Izraeli, Rusku, Řecku, Srbsku, Gruzii, USA, Japonsku, Uzbekistánu - všude, kde jsou pravoslavné chrámy, budou se křesťané modlit prosbu za mír pro Jerusalem (tato modlitba byla v českém překladu rozeslána i po pravoslavných farnostech v Českých zemích; pozn. překl.).

Povede se televizní přenos?

Téměř dvě tuny přenosové aparatury - mobilní televizní stanice, delegace 250 lidí. Pracovníci NTV se vážně připravují na to, že se v průběhu obřadu mohou stát zcela neuvěřitelné události. Zástupce vedoucího NTV nám sdělil, že v minulém roce v době obřadu se jim několik minut před Sestoupením blahodatného ohně zhroutil obraz v šesti z osmi videokamer, které byly instalovány v chrámu. Obraz se obnovil až poté, co patriarcha s hořícím ohněm vyšel z kuvuklie. Dále nám ukázal několik fotografií, pořízených různými fotografy před Sestoupením Ohně v předchozím roce. Na snímcích jsou nad hlavami lidí vidět záblesky a ohně neznámého původu. Fotoslužba "KP" provedla vlastní expertisu a potvrdila nám, že to není padělek a není to montáž! NTV je připravena v případě, že se oheň neobjeví, pokračovat v reportáži a v přímých vstupech do vysílání informovat o dění v chrámu Božího Hrobu.

(Dle Komsomolské pravdy Credo.ru; strastný týden před Paschou 2004)
Související článek o blahodatném ohni na našem webu


Zpět na rozcestník „Kalendář“<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz