Křesťanská orthodoxie

Pravoslavné křesťanství východní

Jsme poctěni Vaší návštěvou

Vítá Vás:

Stránka o Pravoslaví

www.orthodoxia.cz


Ikona tohoto dne

Dnes je
(čili dle starého juliánského kalendáře)

Svátek tohoto dne:

Jména svatých a čtení dne dle ruského kalendáře: zde (v ruštině).
Elektronické české pravoslavné kalendárium.

Kéž toto čtení přinese někomu duchovní užitek!
Dej vám Bůh spasení!Ambon

Listárna a weblog pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii:

www.ambon.or.cz


Podrobné pravoslavné kalendárium

Soubory jsou ve formátu PDF - pro Acrobat Reader

Kompletní kalendárium na celý rok si můžete v jediném PDF souboru stáhnout z webu nástěnného pravoslavného kalendáře.

Příloha kalendáře: O pravoslavné paschálii (kánony a církevní usnesení) (PDF)

Nově upravená verze - Půsty a zmírnění půstů v pravoslavné církvi: postní pravidla a praxe (PDF - z obálky kalendáře).

Viz též naši stránku zabývající se kalendáriem a kalendářní problematikou. A viz též stránku elektronického českého pravoslavného kalendáře.


Vydáváme na pokračování

Na rozcestníku "Rady svatých Otců" jsou postupně uveřejňovány kapitoly z knihy (mimo Řecko dosud nevydané): Starec Paisios Svatohohorec (kapitoly z knihy rozmluv).
Jako poslední byla zpřístupněna 12. kapitola: Důvěra v myšlenku je počátkem prelesti (oklamání). Začátkem oklamání je, když duchovní člověk uvěří své vlastní myšlence. Jeho mysl se zatemňuje pýchou a on se může dostat do klamu. Není možné vyhnat takovou myšlenku, když se jí člověk sám drží. Jak se mám za ně modlit? To je jako, když někdo drží oheň u rozbušky a přitom žádá o pomoc, aby neexplodoval. Nevěř své myšlence, ani když ti říká, že jsi špatná, ani když ti říká, že jsi svatá. (3/2004) .Vyhledávání na tomto web-site

Google

Search WWW Hledej na: www.orthodoxia.cz

(Nezískáte-li kýžený výsledek, zkontrolujte na stránce výsledků hledání, jestli vyhledávač nezkomolil diakritiku a případně opravte písmena s háčky a čárkami.)
Hlavní pravoslavný rozcestník - web
Pravoslavná církev

najdete na adrese:
www.pravoslavi.cz


Stáhněte si - download!

Na serveru „Pravoslavi.cz“ je otevřena stránka downloadu: download.pravoslavi.cz,
z níž si můžete stáhnout PDF či obrázkové soubory (a vytisknout si je doma na své tiskárně). Jsou tam ozdobné grafické listy, knížky, brožury, pravoslavné obřady, elektronické publikace apod. A postupně jsou přidávány další.
Věřící v Církvi střeží svatou víru
společně s biskupy, kněžími a diakony, neboť jsou údy těla Kristova
a obdrželi ve svaté Tajině myropomazání pečeť daru Ducha Svatého.
(Z pravoslavného katechismu.)


Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je ČR signatářem, a Listinou základních práv a svobod. Cenzura, kterou se rozumějí jakékoliv zásahy - včetně zásahů státních orgánů - proti svobodě slova a obrazu, je nepřípustná, každý má právo zastávat svůj názor bez omezení a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, popřípadě jinými prostředky podle vlastní volby.Z pravoslavné knižní nabídky


Další knížky ke stažení na download.pravoslavi.cz.

Michal Dvořáček: Asketický rozměr života pravoslavného křesťana (podle díla archim. Georgia Kapsanise). Orthodoxia Praha, 2012. K dostání např. na brněnské pravoslavné farnosti.

Sv. Mikuláš Kabasilas: Výklad božské liturgie.
Klasické dílo pravoslavné liturgiky. Tradiční svatootcovský výklad hlavní bohoslužby východní církve. Knihu nabízí soukromý vydavatel za výrobní cenu 64,- Kč + poštovné. Knížka má formát A5, 66 stran. Překlad je z ruštiny s přihlédnutím k řeckému originálu. Objednat můžete na adrese:

Archimandrita Geogios z monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos: Theosis (zbožštění), jako smysl života člověka.
Zasvěcené pojednání od představeného jednoho z významných svatohorských monastýrů. Vydala Pravoslavná církevní obec v Brně. (Formát A5, 56 str.)

Knížka s postními recepty
V roce 2003 vyšla knížka Postní pokrmy, kterou sestavily mátušky Anna Podracká a Jana Baudišová. Je v ní mnoho praktických rad a receptů na přípravu postních jídel. Tato knížka je ještě k dostání. Má 253 stran a její cena je jen 160 Kč + poštovné. Zájemci si o ní mohou psát mát. Baudišové na internetovou adresu:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Biblické dějiny pro děti
Průvodce Biblí nejen pro děti ale i pro katechumeny a vlastně všechny křesťany, kteří chtějí začít se seznamovat s Písmem svatým. Základní biblické příběhy Starého i Nového zákona - doprovázeny poučením. Velké množství obrázků a ilustrací a mapy biblických míst. Připojen je krátký liturgický přehled i základní modlitby. Vázané v pevných deskách. Cena 80 Kč. K dostání v chrámech a v církevním ústředí.

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského. Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury: www.pravoslavi.cz/download

Alexandr Krasnov: Duchovní besedy starce Antonije. Knížka o znameních naší doby a proroctví ruského starce. Sazba brožury je ke stažení na adrese: www.pravoslavi.cz/download

Sv. Ignatios Antiochijský (Bohonosec) - o Církvi. Výběr z listů učedníka svatých apoštolů. Sv. Ignatios - biskup mučedník - zemřel přibližně roku 107, byv jakožto křesťan předhozen šelmám v římské aréně za císaře Trajána. Cestou do Říma v poutech psal listy okolním církvím. Z těchto listů je pořízen výtah - studie o raně křesťanském vnímání jednoty Církve.
Brožura formátu A5: www.pravoslavi.cz/download

Archimandrita Rafail: Pád pyšných. Český překlad knížky vydané Trojicko-sergijevskou lávrou v Rusku. Věnováno problematice církevních rozkolů a potažmo otázce jednoty Církve. Tento příspěvek ke studiu autentické křesťanské eklesiologie jistě zaujme nejen ty, jichž se nějaký rozkol bezprostředně dotýká, ale též všechny, kteří se zajímají o pravoslavný pohled na tak základní a bytostnou vlastnost Církve, jakou je její Božská nedělitelná jednota. Kniha je k dispozici v PDF souboru (v nabídce souborů "ke stažení") na www.pravoslavi.cz/download

Nikolaj Velimirovič: Svatý Jan Hus. Stať slavného srbského biskupa a kazatele o svatosti Mistra Jana Husa (z r. 1915) z pravoslavného hlediska; k 2. českému vydání připravil arcibiskup Kryštof; doplněno úvodem a přílohami. Vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 48, formát A5. Cena 40 Kč.

Arcibiskup Kryštof: Vím, komu jsem uvěřil. Sborník časopisecky dříve uveřejněných článků a statí. K 15. výročí archijerejské služby a 50. narozeninám vydala Pravoslavná akademie, 2003. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci.) Stran 284, formát A5. Cena 100 Kč.

Archimandrita Nektarios Antonopoulos: Návrat. O pokání, zpovědi a návratu k Bohu. Z řečtiny přeložil Mgr. Ján Zozulak. Do češtiny přeložil ze slovenského vydání prof. Pavel Aleš. Pravoslavné vydavatelství v edici Světlo světa, Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER v Olomouci a na Olomoucké Detašovaném pravišti Pravoslavné bohoslovecké fakulty /telefon: 585 224 883/.) Stran 48, formát A5. Cena 50 Kč.

Biskup Simeon: Doteky odjinud. "A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou..." Soubor povídek na duchovní a biblická témata. Pravoslavné vydavatelství (mimo edice). Olomouc 2000. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese ER Olomouc /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 64, formát A5, ilustrováno. Cena 45 Kč.

Veliký kající velkopostní kánon svatým Ondřejem Krétským sepsaný. Mezi české bohoslužebné a modlitební knihy se zařadil český překlad Velikého kánonu sv. Ondřeje Krétského (čte se především v prvním týdnu Velikého půstu a ve čtvrtek pátého týdne velkopostního). Kniha obsahuje jednak nový český překlad a souběžně cyrilikou vysázený církevně-slovanský text kánonu. 99 stran, formát A5, cena 60 Kč; k dostání na adrese pražské metropolitní rady a ve vnitrocírkevní distribuci.

Směřování. Texty a dokumenty k 80. výročí od svěcení prvního českého pravoslavného biskupa sv. Gorazda (sborník příspěvků k 80. výročí svěcení bisupa Gorazda v r. 1921 v Bělehradě a dokumenty z doby jeho působení v československé církvi 1921-1924). Uspořádal prot. prof. THDr. Pavel Aleš (spolupráce Mgr. Roman Juriga). Vydala Pravoslavná eparchie olomocko-brněnská a olomoucké detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity v Prešově. Olomouc 2002. (K dostání ve vnitrocírkevní distribuci, na adrese vydavatelů /telefon: 585 224 883/ nebo v Pravoslavné akademii ve Vilémově u Litovle.) Stran 135, formát A5, archivní fotografie na obálce. Cena 80 Kč.

Objednejte si Elijáše - O duchovním životě pravoslaví (sešitová knihovna; zatím vyšla tři čísla; nyní usilujeme o obnovení vydávání = sháníme odběratele či distributory a sbíráme objednávky). Viz knižní nabídka.

Starší nabídka literatury


Nabídka dříve vydaných publikací zde

Pražské knihkupectví Oliva,
kde vždy byla nejrozsáhlejší nabídka pravoslavné literatury,
se přestěhovalo na adresu
Jilská 7 (Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).
Internetový obchod knihkupectví Oliva obsahuje pravoslavnou sekci.

Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.


Toto není oficiální stránka Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.
Tato WWW publikace je soukromým dílem.

Vydává: Pravoslavné publikační dílo
Můžete vydavatelům napsat:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

© Pravoslavné publikační dílo 1997-2016. Veškerá práva vyhrazena; bez písemného svolení vydavatele nelze žádný kdekoliv na našich stránkách uveřejněný text dále publikovat v jakékoliv formě. Prosíme o respektování.

Vydáváno od 1./14. září 1997 (7506 od stvoření světa)