Na této stránce jsou texty
zabývající se liturgickým životem pravoslavné Církve


Rozhodně se nám zde nejedná jen o úvahy nad „pouhým“ konáním posvátných obřadů, nýbrž o křesťanský život, který z těchto obřadů vychází a opět se k nim vrací.Mnich s ikonou a křížem +O starobylé liturgii sv. Jakuba

+ Zamyšlení nad proskomidií (obřad před začátkem Božské liturgie)

+ Modlitby za nepravoslavné (je možno modlitebně vzpomínat nepravoslavné lidi při proskomidii?)

+ K problematice "jak se modlit za nepravoslavné": dopis řeckých mnichů.

+ Svátek pravoslavnosti (Karel Havlíček - Borovský). Svátek Pravoslaví (oslava orthodoxie) je liturgickou událostí, která spadá každoročně na první neděli Velikého půstu... i pro mnohé pravoslavné Čechy bude tento článek prvním seznámením s průběhem liturgické "Oslavy Pravoslaví", k níž se váže i tzv. "obřad anathemy". Bohužel, v českých zemích není jiného způsobu...

+Vzpomínka, jak konal obřad anathemy sv. patriarcha Tichon (3/2003)

+Libá vůně neustálé oběti Bohu

+O věčných světlech (lampádách)

+Proč zapalujeme svíčky v chrámech?

+O pokání - sv. Tajina zpovědi

+ Zpovědní zrcadlo - pomůcka či námět ke konání pokání

+ O svaté Tajině pokání (upřímná zpověď) – výběr z knihy „Poutník“

+ Církevní nový rok - úvaha

+ Zpráva o nedávném svěcení nového chrámu v Karlových Varech, která je pozoruhodná mj. stručným výkladem symboliky jednotlivých součástí obřadu svěcení. (Článek je umístěn na serveru „pravoslavi.cz“) (3.1.2000).

+ V Odesské eparchii Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu (UPC MP) se bude křest konat pouze úplným ponořením. Poselství o otázce konaní svatého křtu na farnostech Odeské eparchie (diecese) UPC MP od metropolity odeského a izmaelského Agathangela (Savvina) duchovenstvu. (6/2004)

+ O liturgii předem posvěcených Darů (Úvodní stať) (3/2008)

+ Liturgie předem posvěcených Darů Rozcestník s odkazy ke všem našim statím o této zvláštní liturgii (3/2012)Texty o manželství

+O manželství

+Poučení k posvátnému obřadu svaté Tajiny sňatku

+Cesta ke šťastnému manželství

+ Smíšená manželství. Článek od předního teologa naší pravoslavné církve, který dokládá nepřijatelnost uzavření smíšeného manželství pro pravoslavného křesťana.

+ Odpověď dívkám a ženám na otázku - proč pravoslavná církev nepřipouští možnost vysvětit ženu na kněze.<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage