Seznam
„za dveřmi“

Tématické rozcestníky.
Vyberte si téma, které Vás zajímá:

Věrouka

Z učení pravoslavné církve (katechismus)

Pravoslavná theologie

Alexej Ilijič Osipov (profesor Moskevské duchovní akademie). České překlady, přednášky a veřejné besedy

Srovnávání Pravoslaví s římským a protestantským křesťanstvím, buddhismem, jógou, hinduismem); sektologie a ekumenismus

Unionismus (stále krvácející rána na těle Pravoslaví)

Posvátná pravidla všeobecných (čili ekumenických) sněmů a svatých Otců (tzv. kánony)

Pravoslavná spiritualita čili duchovnost

Rady a výroky svatých Otců (patristika, výběry z Pateriku)

O Matce Boží - přesvaté Bohorodici

Životy svatých

Pohledy do světových dějin Církve Kristovy

Dějiny Pravoslaví u nás

Cyrilometodějství, sv. kníže Rostislav Moravský a počátky křesťanství v našich zemích

Husitství, od sv. Ludmily k Bílé Hoře

Život a dílo sv. mučedníka Gorazda - obnovitele cyrilometodějského Pravoslaví u nás

Modlitby a liturgické texty

Liturgický život Církve - obřady, svaté Tajiny (svátosti): život křesťana od liturgie k liturgii

Ikony a církevní hudba

Pravoslavný kalendář: svátky, svatí, paschálie a půsty; kalendářní problematika

Znamení doby, drogy, konec světa, apokalypsa, číslo šelmy, globalizace

O Jugoslávii a Kosovu

O kyperském problému; projekt „Okupovaný Kypr"

Cestopisy

Svatá Hora Athos

Literatura (nabídka pravoslavné literatury, recenze knížek)

Různé články

Dokumenty

Výkladový slovník pravoslavných pojmů

Stará (ale už dávno neudržovaná) verze hlavní stránky

Na úvodní stránku