kypros-net

Okupovaný KyprOkupace Kypru - stručná historie

Dne 20. července 1974 Turecko zahájilo brutální invazi proti bezbrannému Kypru a za použití více než 40,000 těžce ozbrojených vojáků uchvátilo 37 procent ostrova. Invaze Turků a okupace 37 procent území ostrova stejně jako pokračující porušování lidských práv kyperského lidu byly odsouzeny mezinárodní veřejností a dále generálním shromážděním Spojených národů, nevládním hnutím, Evropským společenstvím a Radou Evropy.

Řecký pravoslavný chrám na severním Kypru

Řecký pravoslavný chrám sv. Jiří na severním Kypru (v takovém stavu jsou nyní na Turky okupovaném kyperském území křesťanské památky).

 
V r. 1974 bylo 200,000 kyperských Řeků (33 procent řecké kyperského populace) násilím donuceno opustit své domovy a během noci se z nich stali běženci. V průběhu posledních 25 let bylo těmto uprchlíkům odepíráno jedno z nejzákladnějších lidských práv - PRÁVO NÁVRATU a USÍDLENÍ SE se v domech svých otců.

Projekt „Okupovaný Kypr“ - oč se jedná

Těžký nedostatek informací o pokračujícím bezpráví páchaném na Kypru a naprostá absence fóra, které by bylo otevřeno pro nevinné uprchlické oběti, aby se mohly rozdělit o svou frustraci, svou bolest, své starosti a naději, - to vše nás přimělo začít uskuteňovat projekt „Okupovaný Kypr“.

Cílem tohoto projektu je vytvořit kolekci internetových stránek (Home Pages) vztahujících se k městům a vesnicím na Turky okupované části Kypru. Tyto stránky budou hlasem našich uprchlíků a budou jejich poselstvím světu. Naší vizí je samostaný (internetový) přístup pro každou okupovanou vesnici, samostatný přístup pro každé okupované město a městečko na Kypru!

V rámci tohoto programu bychom rádi vzbudili široké osobní zapojení (angažovanost), takže voláme každého uprchlíka z Kypru, aby se zúčastnil. „Okupovaný Kypr“ bude připomínat světu nevyjádřitelné zločiny spáchané v r. 1974 na nevinných lidech a bude žádat pro Kypr spravedlnost.

Toto byl překlad úvodní části stránky projektu „Okupovaný Kypr“.
Tato česká stránka je součástí českého pravoslavného web site (viz zde např. stránku věnovanou problematice Jugoslávie).


oko Originál této stránky (anglicky) včetně tabulky s výše avizovanými přístupy na jednotlivé stránky okupovaných měst a vesnic. Doporučujeme ke shlédnutí.

Kypros-net

Kyperský problém (anglicky)


Kypr - informace o ostrově, jehož třetina je již čtvrt století okupována Turky.

Česko-kyperské politické vztahy jsou již tradičně přátelské, bez sporných otázek. Jejich významnou součástí je trvalá česká podpora spravedlivému řešení kyperské otázky a morální a materiální pomoc, kterou Československo poskytlo kyperskému lidu po vyhlášení samostatnosti (1960) a zejména po turecké invazi (1974).


Kypr - z (textu pro turisty vyjímáme): na Kypru napsal dějiny konce 20. století jakýsi britský generál v maskáčích, který po ruce neměl nic jiného než zelenou fixku. Jednou klikatou čárou rozdělil Afroditin ostrov na dvě znepřátelené části. Zelená linie – jak se jí kvůli té barvě fixu říká – oddělila severní část, okupovanou Turky, od jižní, řecké.


Zde je ještě část originální stránky projektu „Okupovaný Kypr“:

WAYS TO CONTRIBUTE

...


CONTACTING US

Send us email at webmaster@kypros.org

NOTE: Kypros-Net hosts the pages of the Occupied Cyprus project.


CURRENT PARTICIPANTS

Occupied Cyprus Project  
Occupied Cyprus
Arsos
Assia
Dhavlos
Famagusta & Kerynia
Lambousa
Lapithos
Lefkoniko (I)
Lefkoniko (II)
Lysi
Mandres
Morphou
Myrtou
Vatili
Vatili (II) 

 

Please Visit: Search.Kypros.Org - The Search Engine of Cyprus

[Home] [Current News] [Kypros-Net] [Projects] [Government of Cyprus] [Mirrors]
[Arachne] [Eureka] [Message Boards] [Chatroom] [Postcards] [Site-map] [What's New] [Feedback]
[Free Webpages] [Auctions] [Learn Greek] [Real Video] [Guestbook] [Awards] [Bookmark] [Search] [Statistics]