Různé články

Nový mučedník za Krista
V noci z 13. na 14. února 1996 sloužil tehdy 18ti letý vojín Jevgenij Rodionov spolu s třemi mládenci na čečensko ingušské hranici na životně důležité silnici, kterou často využívali i bandité. Jejich stanoviště nebylo nijak opevněno. Jednotka sem byla přesunuta teprve před měsícem. Když se ke stanovišti přihnala sanitka rychlé pomoci, mladí vojáci zřejmě netušili, že je plná po zuby ozbrojených banditů.

Ve válce je člověk jako syrové dřevo, které jde do ohně...
Šli do boje se jménem Krista...
Lidé přicházejí k Bohu různě. Pro Nikolaje Kravčenka byla cesta k Bohu nejen dlouhá, ale i velmi nebezpečná. Byla to cesta válečná.

Vyprávěj všem, co ti učinil Bůh! To jsou závěrečná slova Ježíše Krista z evangelijního čtení 23. neděle po Padesátnici...

GNOSTICISMUS - PODSTATA MODERNOSTI
Eric Voegelin
Šarvátky různých pojetí pravdy v Římské říši skončily vítězstvím křesťanství. Nesporným důsledkem tohoto vítězství bylo odbožnění světské mocenské sféry. Dalo se předpokládat, že s příchodem moderní doby dojde k opětnému zbožnění člověka a společnosti.

Fundamentalismus jinak
V našem časopise Hlas Pravoslaví vyšel nedávno článek bratra Romana Jurigy "Myšlenka ve službě nesvobody", který se zabývá problémem fundamentalismu

O ekumenismu
Dlouhé váhání mám za sebou, když se nyní odhodlávám podělit se s Vámi o svůj nejmocnější duchovní zážitek posledních měsíců. Ten zážitek je velmi prostý: ztratil jsem přítele. Možná i nejlepšího. Ne že bych ho již nikdy neviděl, vídáme se, ovšem - mimo jiné - již spolu nepřijímáme z jednoho kalicha.

Dopis monarchistickému sdružení „Koruna Česká“
Vážení přátelé,
když se mi od otce Antonije Drdy dostal do rukou Zpravodaj Koruny české, jenž se mu stal takovým pohoršením, že považoval za nutné z Koruny vystoupit, přečetl jsem si článek “Kosovo a český heroismus.” Po té v mé mysli povstalo tolik otázek, že jsem nemohl jinak, než se chopit meče slova a obrátit se na Vás tímto listem.

Odpověď na nikdy nedoručený “Otevřený dopis monarchistickému sdružení Koruna česká”<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage