Aktuality
vybrané zprávy ze světového tisku

Další várka zpráv (připravená v průběhu r. 1998-9)

Zde je archivována první várka zpráv ze světě (připravená v r. 1997)

Nahlédněte též na naši stránku zabývající se znameními doby, zázraky, církvemi, modernismem, vědou a technikou.

Památce mnicha Michaila.

Vybrané zprávy ze světa, jak je přinesly sdělovací prostředky

NAVRCHOLU.cz

Zde přinášené zprávy neřadíme dle data, jak bývá zvykem, nýbrž dle témat. Smyslem našeho zpravodajského díla není přinášet informace o nejnovějších událostech, nýbrž pokoušet se zachytit směr vývoje světa. Sledováním a studiem denních zpráv a světových se snažíme hlouběji porozumět smyslu světa a pochopit směřování dějin. Vycházíme z toho, že pro porozumění směru, kterým kráčí svět, je důležité zasadit aktuální události do kontextu událostí, jež byly aktuální před časem, ale dnes již bývají většinou zapomenuty. Každé zpravodajství je výběrem. My vybíráme zprávy, o nichž se nám zdá, že je na nich patrná pečeť ducha naší současnosti, že tedy charakterizují svou dobu a tím zrcadlí duchovní stav naší epochy, naznačujíc tím, kam se ubírá vývoj tohoto světa na sklonku dvacátého století tzv. "křesťanské éry". Duchovní pohled na svět je určujícím kriteriem při výběru; sledujeme několik linií, které jsou pro duchovní budoucnost světa patrně určující; v těchto liniích řadíme události k sobě - staré zprávy necháváme a nové přidáváme. Čtenář si sám může učinit obraz o budoucnosti, k níž se radostně blížíme. Zprávy třídíme pro přehlednost do následujících kategorií:


EKOLOGIE

Černé moře je katastrofálně znečištěno: 16 států je znečišťuje kanalisačními splašky. Řeka Dunaj přináší každoročně do moře více než 12 tisíc tun průmyslového odpadu. (World Press, July 95; PR)

V době Celosvětového fóra v San Franciscu, který byl organizován fondem Gorbačova, zazněl výrok, že ekologická krize je krizí demografickou, kdyby se zmenšil počet obyvatelstva na 90%, nezůstalo by dost lidí k tomu, aby mohli způsobovat ekologické problémy. Tento příspěvek byl odměněn potleskem. (The McAlvany Intelligence Advisor, Feb. 96)

Letošní rok má být vyhlášen jako nejteplejší rok v historii lidstva. Je to důsledek globálního oteplování, které je prý příčinou rychlého růstu počtu přírodních katastrof, který je zaznamenán v posledních letech. Podle nových předpokladů mají v příštích sto letech při tomto trendu vymřít deštné pralesy, savany se mají změnit v pouště, velice se má rozšířit malárie a tuberkulosa a zvýšit se podstatně mají hladiny světových oceánů – to vše je důsledek předpokládaného oteplení o 3 stupně Celsia (tato hodnota nově vypočítaného oteplení je dvojnásobná, než jaká byla předpokládána ještě v loňském roce). (Český rozhlas, 3. 11. 1998)

Představitel ekologické společnosti "World Wildlife Fund", princ Filip Anglický se vyjádřil, že – kdyby měl možnost se převtělit, pak by si přál přijít na svět vrátit se na zemi jako smrtonosný virus kvůli zmenšení počtu obyvatel planety (The McAlvany Intelligence Advisor, Oct. 97).

V přírodě se objevují některé příznaky všeobecného teplení. Po celém světě mizí horské ledovce. Jenom v Alpách se objem ledovcových mas zmenšil na polovinu v porovnání s 19. stoletím. Za posledních 100 let se zvedla hladina moří o 8 palců (asi 20 cm) a vrchní vody v tropech se za posledních 50 let oteplily o 0,5 stupně. Léto v Antarktidě se prodloužilo, což vyvolalo zmenšení množství ledu tamních ledovců a dokonce zmizení některých z nich.

Kolem 40 milionů lidí ve světě je nakaženo jedním druhem hlísta, který se může rozmnožovat v játrech, v plicích a mozku člověka. Může se přenášet skrze sladkovodní ryby a další vodní živočichy jakož i řasy při znečištění vody kanalisačními stokami. Okolo 45% území Ruska je nakaženo hlístem Opisthorchis. (World Press Review, June 94; PR)

VĚDA A NABOŽENSTVÍ

Analýza bílkovinných struktur dávného neandrtálce, jehož věda považuje za předka současného evropského člověka, prokázala, že – z důvodu velké rozdílnosti ve struktuře – není možno tvrdit, že by současní lidé měli za své předky neandrtálce. (The Economist July 12,97)

POKROK VĚDY A TECHNIKY

Počítače

Francouzský (římskokatolický) biskup Jacques Gaillot oznámil, že chce v počítačové síti Internet založit "virtuální biskupství". Prohlašuje, že církev se musí vydat na nové cesty duchovní péče. (Dle KT 4/96)

Římskokatolické svátosti přes počítač. Zpověď přes počítačovou síť Internet bude možná i v němčině. Tento způsob však vyvolává polemiky, a to jak ohledně zachování zpovědního tajemství, tak možnosti vyjádřit tajemství svátosti smíření technickými prostředky. (Dle KT 4/96)

Na podzim roku 1997 ohlásily dvě velké počítačové firmy, že objevily novou technologii přenášení dat na Internetu, která umožní dvacetkrát až třicetkrát větší objem přenášených dat, přenos je několikrát rychlejší než nejrychlejší současné telefonní modemy a při tom je o polovinu levnější než připojení přes telefonní linky. Na Internet tak bude moci být připojena přes elektrickou zásuvku každá domácnost.

Věda, medicína

Americký chirurg Robert Wait předpokládá, že začne operace - transplantace lidských hlav – v r. 1998. Operace budou prováděny v Kijevě, protože v USA jsou podobné experimenty na lidech zakázány (Der Standard; Austria; 2. sept. 97).

Značkování lidí, čipy, osobní kódy, celosvětová registrace a kontrola lidstva

Mikročip proti únosům. Mikročip implantovaný pod kůži má napříště v Itálii dopomoci obětem únosů k rychlému osvobození. Čip má být předem zaveden osobám obzvláště ohroženým rizikem únosu: přes satelit pak bude možné přesně lokalizovat místo, kde je rukojmí držen. Milánský výrobce tak očividně reaguje na množící se případy únosů v Itálii. Cena světové novinky, kterou zkonstruoval izraelský odborník, nebyla uvedena. (Teletext ČT)

ISLÁM

V maloasijském městě Kota Baharu rozhodla městská rada, vedená islámskou stranou, že v supermarketech musejí být zvláštní pokladny pro ženy a pro muže. Má se tak předejít přílišnému "smísení" žen a mužů v nákupních špičkách.

Z 21 mohamedánských států, které ve světě existují, ani v jednom není demokracie. V Koránu, který mohamedáni považují za svaté písmo, se dají nalézt i takovéto instrukce: "Zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je naleznete" (Sura 9,5). Trest pro nevěrné: "Smrt anebo ukřižování, případně useknutí pravé ruky a levé nohy" (Sura 5,33). V Pákistánu ještě v roce 1991 existoval zákon, který dovoloval trest smrti za hanobení proroka Mohameda. (OCM SOP 1/97)

IZRAEL A ORIENT

Metropolita Timothej, tajemník synodu jerusalemského patriarchátu (pravoslavná církev), vyjádřil znepokojení patriarchátu nad možnými důsledky navázání diplomatických styků mezi Israelem a Vatikánem a podepsáním Smlouvy o míru mezi Jordánskem a Israelem. Zprávu o tom přinesl americký pravoslavný časopis The Word. Patriarchát se obává, aby posvátná místa ve Svaté zemi nebyla vydána Vatikánu v případě, že bude uzavřena mezinárodní dohoda o statutu Jerusalema. V současné době je asi 70 % posvátných míst včetně chrámu Vzkříšení (svatého Božího hrobu) pod správou jerusalemského patriarchátu (tj. pravoslavné církve). (Hlas Pravoslaví 94/95)

Římskokatolický misál v hebrejštině připravili jeruzalémští františkáni. (Dle KT 4/96)

Izraelští vědci nalezli na hoře Gerasim rozbořenou stavbu s menší hromádkou popela ze spálených zvířat. Tato stavba je věrnou kopií druhého jerusalemského chrámu. (The Voice of Orthodoxy, June 95)

Izraelští rabíni 15. prosince 1995 legalizovali ozbrojený odpor židů proti stahování izraelských jednotek z Golanských výšin výměnou za mír se Sýrií; jde o náboženské nařízení.

Před 150 lety byl 23. července znovuzřízen v Jerusalemě latinský patriarchát. Papež Pius IX. uveřejnil v r. 1847 breve, kterým vyhlásil právní status latinských křesťanů. Oslav 150. výročí využil úřadující patriarcha Michael Sabbah k tomu, aby povzbudil křesťany k neohroženému vyznání víry. (KT 32/97)

Israel. Přibližně šest tisíc palestinských pravoslavných křesťanů se zúčastnilo svěcení vody na řece Jordán při svátku Zjevení Páně (Bohozjevení), který připomíná událost Kristova pokřtění sv. Janem Křtitelem. Oslavy vedl jerusalemský patriarcha Diodor. Tradiční místo křtu Ježíše Krista se nachází v militarizované zóně, několik kilometrů od Jericha, jež je pod správou Palestinců. Při konání oslav bylo zatčeno asi dva tisíce pravoslavných Palestinců. (HP 6/95; SOP)

V současnosti lze v Izraeli napočítat asi 60 satanistických sekt. Do nedávna byla nacházena pouze obětovaná zvířata, ale nedávno byl zadržen mladík podezřelý z rituálního zabití člověka. (The Jerusalem Post, 8. July. 95; PR)

Dle zpráv izraelského Úřadu pro ochranu starých památek byly při stavbě nového domu vážně poškozeny zbytky křesťanského chrámu postaveného v 5. stol. na místě, kde se podle podání zastavila Panna Marie na cestě do Betléma před Narozením Kristovým. (Blahozvěst; Samara; Jun 1997)

V druhé polovině r. 1998 by mohla dle předpokladů izraelsko-arabská válka, protože další mírové rozhovory již nemohou přinést žádné významné výhody pro Araby. Hrozba raketového úderu Sýrie je již dostatečná k tomu, aby neutralizovala jaderný arsenál Israele. V Turecku je možné povstání radikálních muslimů a je zde možnost vojenského konfliktu na Kypru, kvůli tomu, že mu Rusko prodalo raketové systémy. Nedávný projev generála Lebedě, že není známo, kde se nacházejí některé ze 100 ruských jaderných zařízení, je považován za nebezpečí terorismu pro USA. Hlava Izraele zmiňuje možnost prvního úderu, neboť Írán v průběhu roku získá balistické zbraně, které mu budou stačit na samostatnou válku s Izraelem. (Intelligence Digest, Sept. 19,97)

U příležitosti pobytu v Ženevě upozornila delegace palestinských křesťanských politiků představitele Světové rady církví, že v nejbližších několika letech ve Svaté Zemi "možná nezůstanou křesťané". V důsledku mnohých vojenských konfliktů, stovky tisíc Palestinců opouštějí vlast. (The Voice of Orthodoxy, Sept. 97)

Zajordánsko. Palestinské úřady 3. května 1997 nařídily, aby byly pravoslavné Církvi vráceny dva pozemky, kterých se zmocnili muslimové ze sousední mešity, která sousedí s chrámem Vzkříšení. V komuniké, které vypracoval pracovní kabinet Jásira Arafata, se praví, že "křesťané a muslimové v Jerusalemě mají pracovat společně proti pokusům Izraele" judaizovat "Jerusalem a zničit historické budovy svatého města". Basilika Vzkříšení byla postavena na místě ukřižování a pohřbení Ježíše Krista. Nyní je mezi dvěma mešitami na hranici muslimské a křesťanské čtvrti. (SOP 7-8/97 – OCM)

Premiér Izraele předpokládá zbořit kolem 3000 arabských domů ve východním Jerusalemě, a na okupovaných Golanských výšinách se předpokládá postavení 800 nových domů. (Intelligence Digest, July 18,97)

Přivlastnění si dvou pozemků při chrámu Vzkříšení představiteli nedaleké mešity vyvolalo 14. 4. 1997 značné napětí mezi křesťanskou a muslimskou komunitou Jerusalema. Doposavad žili muslimové a křesťané v pokoji, a proto vzniklo podezření, že šlo o izraelskou provokaci ve velmi citlivé oblasti – náboženské a politické. Incident vznikl při renovaci mešity Al-Chanka. Muslimové zničili zděnou ohradu a přivlastnili si dva pozemky nedaleko chrámu Vzkříšení, které patří Jerusalemskému patriarchátu. Byl zaslán protestní list B. Netanjahuovi; jerusalemský patriarcha žádá o podporu řeckou vládu (Basiliku Vzkříšení postavil císař Konstantin ve 4. stol. na místě, kdy byl ukřižován a pochován Kristus; dnes se nachází mezi dvěma mešitami na hranici muslimské a křesťanské čtvrti starého města.) (OCM; SOP)

SINAJ. Vědci předpokládají, že vysočina Har Karom na východním Sinaji je místo, kde před asi 3000 lety dostal Mojžíš Boží přikázání. V údolí této výšiny bylo nalezeno 12 kamenů kolem oltáře, což souvisí s tím, co je uvedeno v 2. knize Mojžíšově 24,4. Bylo objeveno množství předmětů na obětování a taktéž zobrazení kamenných tabulek. (OCM, SOP)

JUGOSLÁVIE

Zprávy o dění v bývalé Jugoslávii (převzato ze světového tisku, otištěno v Hlasu Pravoslaví, r. 1994-95) Naše stránka věnovaná krizi v bývalé Jugoslávii

Slovinsko - dne 29. května 1995 byla po padesáti letech sloužena panychida v lese Kočevski Rog na místě, kde v červenci 1945 komunisté bez rozsudku postříleli asi 30 tisíc Slovinců, Chorvatů a Srbů, kteří byli vypovězeni z Rakouska a vydáni anglickými vojáky Titovým partyzánům. Sedm srbských pravoslavných kněží, chór farnosti v Lublani a asi stovka rodičů a přátel obětí se zúčastnila této pobožnosti, které se zúčastnil i lublaňský katolický arcibiskup. Na tomto místě umučení je plánováno postavení dvou chrámů – katolického i pravoslavného.

Intelektuálové podpořili Karadžiče. Bosna. Šedesát srbských intelektuálů, mezi nimi 14 členů Akademie věd a také patriarcha srbské pravoslavné církve Pavle, se včera podepsalo pod petici, v níž žádají zastavit pronásledování bývalého bosensko-srbského prezidenta Radovana Karadžiče. Ten je mezinárodním soudem obviněn z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. "Tlak vyvíjený na Radovana Karadžiče je namířen také proti celému srbskému lidu," uvádí se v dokumentu, který obviňuje nejvyšší představitele Chorvatů a Muslimů Franja Tudjmana a Aliju Izetbegoviče z rozpoutání války v bývalé Jugoslavii. Karadžič na něhož jsou vydána dva mezinárodní zatykače, žije v ústraní v Pale. (ČTK)

Odtajněné memorandum z r. 1946 zveřejněné v USA potvrzuje, že 350 milionů dolarů, které ukradli Ustašovci v Srbsku, se do dnešních dob nachází ve Vatikánu. President Clinton nařídil tuto věc vyšetřit. (Orthodox Outlook, Aug, 97)

Katolický týdeník (oficiální orgán české katolické církve) "ohodnotil" v článku "Válka a víra, Bosna a Hercegovina – ohnisko náboženských střetů" pravoslavnou církev v býv. Jugoslávii těmito slovy: "Pravdou je, že se náboženství podařilo vtáhnout do politiky více, než je zdrávo. Srbská pravoslavná církev je v duchu byzantských tradic vždy spojena se státem a nese svůj díl viny za to, že její vedení přímo podporovalo válku a na této zaslepené politice trvá dodnes. Pravoslavní kněží hned na počátku války války opustili všechny muslimské a chorvatské oblasti, i když tím nechali své ovečky na holičkách. Světlou výjimkou je 82 letý sarajevský pop, který v obklíčeném městě zůstal celou válku. Neodešel ani tehdy, když ho muslimští mladíci zmlátili." (To je vše, co bylo napsáno o pravoslavné církvi v Katolickém týdeníku ve větším článku o situaci v Bosně a Hercegovině, resp. o jejím církevní aspektu. Víc nic. Ani zmínka o tom, co vše činil hlavní představitel srbské pravoslavné církve patriarcha Pavel pro usmíření znesvářených stran, kolik námahy i sebeoběti na tomto poli vyvinul. Ani slovo o otevřené kritice bělehradské politiky ze strany srbské pravoslavné církve v momentě, když se tato politika začala ztrácet charakter jednoznačné obrany srbského národa před chorvatskou agresí a zaujala nedemokratický postoj (volby). Samozřejmě, že při účelově podávaném mediálním pohledu na jugoslávský konflikt, který je výrazně prochorvatský – prokatolický a hrubě zkreslující historii, fakta a skutečnosti, se katolíkům (a všem prochorvatsky či promuslimsky orientovaným) může zdát pravoslavný postoj nepřijatelný – nepřijatelný pro jejich cíle a politiku. Účelové nepravdy typu: "její vedení přímo podporovalo válku a na této zaslepené politice trvá dodnes," by si však mohl oficiální orgán české katolické církve odpustit, protože tuto lež usvědčuje i tak zkreslený obraz o tamní situaci, jaký nám podávají naše sdělovací prostředky. Zaráží do očí bijící neobjektivnost a nakonec i zcela očividná absence jakéhokoliv pokus vyvolat alespoň zdání objektivity: v článku je hájena katolická strana /skutečnosti typu, že se "chorvatským vojákům, natočeným při masakru muslimských civilistů ve vesnici Ahmči, houpaly na krku růžence", jsou pohotově vysvětlovány: "sarajevský kardinál se vždy důrazně zasazoval za jednotnou a multietnickou Bosnu a Hercegovinu; na místě ale většinou rozhodovali tamní velitelé; naoko vše dělali v zájmu církve, hlas kardinála Puljiče však ve skutečnosti ignorovali"/; pochopení najde autor článku i pro muslimy; pro pravoslavné ovšem nalezl jen slova, která jsme uvedli výše… Proč však pravoslavní kněží opustili své farnosti? – Velice dobře si tam pamatují, co dělali katolíci i muslimové pravoslavným kněžím. Případ starého popa, který zůstal na místě, je známý – jen ztěží si však někdo u nás dokáže představit a ocenit míru odvahy, kterou tento svatý muž svým činem projevil.) (Citace z KT 2/98; text v závorce je komentář naší redakce.)

V době manifestací v Bělehradě a ve velkých městech Srbska proti zrušení výsledků komunálních voleb v listopadu 1996 episkopát Srbské pravoslavné církve požadoval respektování demokratických práv a svobod. Zasedání 34 biskupů Srbské pravoslavné církve vedené patriarchovu Pavlem požadovalo respektování zákona a spravedlnosti, neboť tento zákon "nás zavazuje respektovat svobodné volby lidu a nedovoluje násilí". Už celé roky se Srbská pravoslavná církev "dožaduje zavedení vyučování náboženství do škol pro ty děti, jejichž rodiče si to přejí, a požaduje dále vrácení nemovitého majetku, který byl nespravedlivě zabaven komunistickým režimem. V důsledku občanské války a utrpení obyvatelstva zapříčiněném mezinárodními sankcemi nebylo možno realisovat naše požadavky. Ale dnes je tento požadavek pro naši Církev velice důležitý a naši věřící požadují spravedlivé vyřešení této otázky". (OCM, SOP 1/97)

Je známo, že plán na vstup vojsk OSN do Jugoslavie byl připraven již několik let před jejím rozpadem. Nyní v polovině r. 1988 se připravuje vstup vojsk OSN do Ruska a to cestou vyvolání vojenského konfliktu na hranicích Ruska s jednou z pobaltských republik. (Russkij věstnik, No 35-36, 1997)

CHORVATSKO. Duchovní Srbské pravoslavné církve žijící v Chorvatsku zaslali ze svého březnového shromáždění v Záhřebu poselství srbskému lidu ve východní Slavonii a vyzvali jej, aby neodcházel z oblasti. Srbské pravoslavné duchovenstvo v Chorvatsku s odvoláním na garance poskytnuté generálem Jacqeus Kleinem, zodpovědným za dočasnou administranci na územích východní Slavonie, Elisabeth Rennovou, delegovanou z OSN pro lidská práva a Petrem Galbraitem, velvyslancem USA v Chorvatsku požádalo všechny pravoslavné věřící žijící v tomto regionu, "aby neopouštěli svá bydliště, zúčastnilo se místních voleb a projevilo takto vůli za účelem zabezpečení respektování jejich práv". (OCM SOP 7-10/97)

Přes hranice do Bělehradu. (Humanitární pomoc.) O půlnoci před víkendem jsme přejížděli maďarsko-srbské hranice s nákladem humanitární pomoci pro Republiku Srbskou v Bosně, pořízenou za přispění České nadace přátel Srbů a Černohorců a pravoslavné církve. Již na maďarské straně hranice nás čekalo milé překvapení. Místní policista nás diriguje do pruhu silnice, v němž jsme měli možnost míjet několikakilometrovou frontu osobních aut, dodávek, nákladních aut, autobusů a cisteren. Většina z nich měla státní poznávací značky rakouské a německé. Nabízela se otázka: proč právě tato auta směřují do embargované Jugoslávie? Vše se však brzy vysvětlilo. Osobní auta byla napěchována humanitární pomocí, stejně tak dodávky, nákladní auta, autobusy bez turistů – zato naložené přikrývkami, matracemi a jiným potřebným materiálem. Toto vše jako humanitární pomoc od Srbů žijících a pracujících v Rakousku, Německu a ostatních západoevropských státech. Zde se nám ukazovala poprvé srbská solidarita ve velkém. Někdo by mohl namítnout, že celá tato humanitární pomoc zmizí na území Jugoslávie mezi překupníky. Opak je však pravdou. Vše je pečlivě celníky evidováno do počítače a je také určeno přesné místo složení nákladu, většinou v Bělehradě. Cesta zpět bez řádného potvrzení by byla velmi obtížná. Jak jsou dnes Srbové alergičtí na zelenou muslimskou barvu se ukázalo již na maďarských hranicích. Zde stáli tři maďarští vojáci v maskovacích uniformách a na hlavách měli zelené barety. Když posádky několika aut uviděly tyto osmahlé vojáky, pokládaly je za nějakou pákistánskou hlídku OSN na hranicích a hrozilo jim napadení. Dalo velké vysvětlování, že v tomto případě by museli mít jinou uniformu a na hlavě modrý baret. Místo určení ke složení nákladu je v areálu bělehradského výstaviště, nyní osiřelého, které má podobnou dominantu jako v Brně pavilon Z. Zde opět nastoupili celníci a kontrolovali náklad. Jako skladiště slouží některé pavilony, z nichž jeden je k disposici srbské pravoslavné církvi. Zde stojí v čele příjmu otec Filaret, který vše s velkým přehledem řídí. Pavilon je naplněn vším možným materiálem včetně trvanlivých potravin z celého světa. Ve skladu je zaměstnána řada církevních aktivistů, které jsme viděli nakládat vagóny a kamiony s určením do Bosny. Je sobota dopoledne a prší. Do skladu míří proud obyvatel Bělehradu, v rukou balíčky, aby podle svých možností přispěli na pomoc svým krajanům na územích postižených válkou. Zde jsme mohli vidět podruhé silný projev solidarity prostých srbských lidí. (Dr. A. Carda, HP 1994/95)

Z OSTATNÍHO SVĚTA

Albánie. Arcibiskup Anastasios z Tirany je překvapen prohlášením albánského presidenta Sali Berisha, podle něhož je přítomnost arcibiskupa, který je řecké národnosti, v Albánii „jen dočasná". Tento výrok byl zveřejněn jen tři týdny před přijetím nové ústavy, podle které má být představitel náboženských společností v Albánii pouze albánské národnosti. Arcibiskup se obrátil na světovou veřejnost s prohlášením: „Žádáme albánskou vládu, aby vzala zpět toto diskriminační opatření a neaplikovala je."

Po pádu komunistického režimu zůstalo v Albánii pouze šest pravoslavných kněží bez biskupa. Díky činnosti arcibiskupa Anastasia, vynikajícího theologa, který vedl několik let misii ve východní Africe, povstala albánská církev z popela. V průběhu dvou let vysvětil pro místní pravoslavnou církev již 52 kněží a diakonů, bylo postaveno 123 chrámů a 62 dalších je ve výstavbě. Kromě řecké a srbské menšiny vytváří albánskou pravoslavnou církev i rození pravoslavní Albánci, kteří představují asi 20 % obyvatelstva této země. Odchod arcibiskupa z Albánie by mohl ohrozit úsilí Albánců při obnově jejich církve.

Situace srbské menšiny v Albánii znepokojuje Posvátný synod Srbské pravoslavné církve. „Situace je i nadále stejná, jako za časů diktatury Envera Hodži," tvrdí srbský patriarchát. Černohorský metropolita Amfiochij byl pověřen, aby učinil kroky k získání pověření od srbské vlády ke vznesení oficiálního protestu u albánské vlády. Podle srbských církevních kruhů žije v Albánii mezi deseti až dvaceti tisíci pravoslavných Srbů, resp. Černohorců.

Společenství jiho-asijských států utratilo na vyzbrojování 9 miliard dolarů v r. 1995 (22% všech výdajů na zbrojení v celém světě). Čína se též nalézá v procesu programu na modernizaci armády: podepsána je smlouva s Ruskem na sestrojení 72 nejmodernějších letadel. Tchajvan podepsal smlouvu na nákup 150 letadel od USA a 60 od Francie. (Intelligence Digest, Feb, 16,96)

POLSKO. Jistý katolický biskup v Polsku, dodržuje tradiční církevní "měsíc střízlivosti", zakázal svým podřízeným kněžím pochovávat nelegální obchodníky s alkoholem. Polsko je na třetím místě na světě po Rusku a Rumunsku v množství požitého alkoholu na hlavu. (Frontier, Sept, 96; OCM 3/97)

UKRAJINA. 29. října 1996 se v ulicích Kijeva konal pochod za vrácení souboru budov Kijevsko-pečerské lávry pravoslavné Církvi. Pochodu se účastnilo asi 2.000 osob z řad duchovních a věřících, kteří přišli do Kijeva z celé Ukrajiny. Protestující žádají navrácení třech chrámu a pěti budov, které jsou nyní zabrané italským velvyslanectví a několika obchodními firmami. Pochod končil v presidentském paláci. Italský velvyslanec prohlásil, že je ochoten opustit budovy monastýru a přenést vyslanectví na jiné místo. (OCM SOP 1/97)

RAKOUSKO. V souladu s novými rakouskými zákony, ta nábož. vyznání (a k nim patří i všichni pravoslavní) s počtem členů menším než 16 tis. nebudou požívat daňových výhod a práva vyučovat ve školách. (Salzburger Nachrichten (Austria), Nov. 11,97)

Podle nových zákonů o zločineckých organizacích shromažďuje rakouská policie data o všech, kteří navštíví ruské velvyslanectví. (Salzburger Nachrichten (Austria), Nov. 11,97)

Spolupráce Ruska a Francie pro zmenšení vlivu USA ve světě, sbližuje Francii s Řeckem a svazem islámských zemí. Tato posice Francie má vliv na činnost Evropské unie v případě vojenského konfliktu v Palestině nebo mezi Ruskem a Tureckem. (Intelligence Digest, Oct. 3,97)

Z pohledu zákonů islámu je mír s Israelem nemožný, protože by to bylo totožné s uznáním zákonnosti zabrání Palestiny Israelem. Pro muslimy je přijatelný jediný cíl – sebrat síly a porazit nepřítele. Dohoda v Camp David byla uzavřena v r. 1979. (Intelligence Digest, Oct. 10,97)

Francie opustila NATO v r. 1966 na znamení protestu proti dominantní úloze USA. V červenci 1997 USA s odkazem na podmínky Francie navrhly, aby jižní části vojsk NATO velel Evropan, ale Francie se rozhodla nepřipojit se opět k NATO. (Intelligence Digest, Oct. 10,97)

Porovnání sil mezi Israelem a spojenými silami Arabů pravděpodobně již nevyznívá v jeho prospěch. V případě, že se Israel ozbrojí jadernými zbraněmi, pak arabské síly předpokládají použít svůj arsenál biologických a chemických zbraní. (Intelligence Digest, Oct. 14,97)

Hrozba použití jaderných zbraní jako způsob předejití válce ve světě už není efektivní, protože se objevilo mnoho teroristických skupin disponujících možnostmi hromadného ničení a skrytě pracujících ve službách jakéhokoliv státu. (Intelligence Digest, Oct. 24,97)

Úspěšné rozhovory presidentů Ruska a Japonska, jejichž výsledkem bylo např., že Japonsko bude podporovat přijetí Ruska do Mezinárodní obchodní organisace (WTO), a Rusko se bude zasazovat, aby Japonsko získalo status stálého člena Rady bezpečnosti při OSN, vyvolaly nepříjemnou reakci Číny. (Intelligence Digest, Nov. 7,97)

OSN. Předchozí představitel OSN postupně přiznal, že okupace palestinských území Izraelem je mezinárodním zločinem (přestupkem). Předpokládá se, že nový představitel OSN bude muset tento princip odmítnout, kvůli dalšímu vývoji mírových jednání na Východě. (Spotlitght, Feb 17,97)

UNIATSTVÍ – "ŘECKO-KATOLICKÁ" CÍRKEV

FRANCIE. Na svém 35. zasedání dne 22. listop. 96 vypracovala smíšená katolicko-pravoslavná komise dílo, které obsahuje diskusní příspěvky týkající se uniatství. V díle je zdůrazněno, že východní církve sjednocené s Římem měly sice hrát zvláštní úlohu ve vztahu k západním křesťanům v lůně římskokatolické církve, byly ovšem dokonce odmítány touto církví anebo podlehly procesu latinizace. Vůči Pravoslaví byly oštěpem v "uniatské" politice, podle níž není možno být plným křesťanem, když člověk není ve spojení s Římem. (OCM SOP 1/97)

RUSKO. Do Moskvy přicestovala delegace římskokatolické církve ve dnech 17.-18. prosince 1996 na jednání s představiteli Ruské pravoslavné církve. Na setkání se hovořilo o těžkostech, které porušují náboženskou svobodu ve střední a východní Evropě a o vztazích mezi oběma církvemi. Setkání mezi Moskevským patriarchátem a Vatikánem jsou iniciovány v důsledku problémů s ukrajinskými obcemi sjednocenými s Římem, ale i jinými těžkostmi, jako je vytváření církevní katolické sítě, tentokrát latinského obřadu, dokonce na území Ruska, což si Moskevský patriarchát vysvětluje jako proselytismus, který se příčí vztahům mezi oběma církvemi. Obě církve uznali, že kamenem úrazu při hledání způsobu spolužití je uniatská otázka, protože situace na západní Ukrajině (Haliči) a na Zakarpatí je kvalifikována jako "komplikovaná a dokonce kritická". Účastníci zkoumali konkrétní případy náboženského fanatismu podbarveného nacionalismem, akty násilí, což protiřečí dohodě o uniatství přijaté v Balamandu. Ruská delegace též vyjádřila znepokojení z pokusů expanze uniatství do Kijeva a na východní Ukrajinu, tedy do oblastí s pravoslavnou tradicí, kde uniatství doposavad neexistovalo. Za účelem řešení těchto problémů bylo rozhodnuto pozvat velmi brzy představitele Ukrajinské pravoslavné církve a Ukrajinské katolické církve (uniaté) na setkání delegací Moskevského patriarchátu a Vatikánu. (OCM SOP 1/97)

ITÁLIE. Od 7.-8. května 1997 prodlévala v Bari delegace Ruské pravoslavné církve, aby tam rokovala se zástupci Vatikánu o náboženské situaci na západní Ukrajině a Zakarpatí, kde jsou již 7 let napjaté vztahy mezi pravoslavnými a Ukrajinskou katolickou církví (uniaty). V čele pravoslavných byl metrop. Kyrill a v čele řím.kat. kardinál Edward Cassidy. Účastnili se též představitelé Ukrajinské pravosl. Církve a ukrajinských uniatů. Účastníci zkoumali těžkosti a projevili "úmysl co nejdříve vyřešit tento problém". Situace je složitá ve Lvově, kde téměř všechny chrámy ve městě jsou v rukou uniatů. Pravoslavní používají jeden malý chrám, do něhož se nemohou vejít všichni věřící.. Znepokojivá je situace v Ivano-Frankovsku, kde pravoslavné eparchii hrozí zánik. Vzpomínány byly i jiné případy, zvláště útoky a insultace na adresu pravoslavných. Podporuje to i místní tisk a představitelé ultranacionalistů. Ve společném komuniké obě strany potvrdily "potřebu smíření a vyloučení všech forem násilí, jak fyzického tak i slovního anebo morálního" podle dokumentu přijatém v Balamandu. Není ani přípustné, aby se projevy nacionalistického ducha a konfesionální nesnášenlivosti objevovaly v náboženském tisku. Tam, kde jsou dva chrámy, mají jeden používat řečtí katolíci (tj. uniaté) a druhý pravoslavní. Tam, kde je jen jeden chrám, má jej používat většina. (OCM SOP 6/97)

RUMUNSKO. Shromáždění předních duchovních pravoslavného arcibiskupství Vad a Kluž zaslalo 7. 4. 1997 vedení řeckokatolické církve list, v němž vyjadřuje lítost, že výzva ke smíření, kterou zaslal rumunský patriarcha, byla touto církví přijata negativně. Tento list, který podepsalo 800 tisíc pravoslavných věřících, vyzývá řecko-katolíky k řešení problémů a navrhuje se v něm, aby byly postaveny chrámy tam, kde jedna z církví o chrám přišla. Znamená to, že když je v obci víc uniatů, postaví nový chrám pravoslavní, a když je v obci víc pravoslavných, postaví nový chrám uniaté. V listu se kromě jiného píše: "Musíme s politováním konstatovat, že i když chceme dialog mezi pravoslavnou a řeckokatolickou církví, zvolila si řeckokatolická církev zprostředkování cestou soudů, vlády, úřadů, parlamentních komisí, médií a tlaku ze zahraničí." Pravoslavní k Klužského arcibiskupství odmítají logiku argumentace uniatů, když tvrdí, že jim stát v r. 1948 sebral chrámy a žádají, aby jim tyto chrámy vrátila vláda. Uniaté zapomínají, že v r. 1700 to byli právě oni, kteří s pomocí rakousko-uherských vládních úřadů odebrali pravoslavným ty samé chrámy. Na druhé straně je nutno vzít v úvahu skutečnost, že v r. 1948 se velká většina bývalých uniatů a jejich potomků stala pravoslavnou a tito bývalí uniaté nemají nyní již v úmyslu vrátit se k uniatství, ani opustit své chrámy. Tvrzení uniatského episkopátu, že řeckokatolická církev je "chudá a nahá" neodpovídá realitě a říkají, že dnes má tato církev 5 eparchií, šest biskupů, patřičný počet kněží, několik seminářů a jednu bohosloveckou fakultu, což jsou instituce, které jsou placeny státem, zatímco počet uniatů v Rumunsku představuje pouhé jedno procento z celkového počtu obyvatelstva v Rumunsku, což je asi 220 tisíc věřících, zatímco pravoslavných je asi 20 milionů. (OCM SOP 7-10/97) (Podobná situace byla začátkem devadesátých let i na východním Slovensku, kde se pravoslavní chtěli sejít s uniaty a vést dialog o vlastnictví chrámů, ale řeckokatolická církev to striktně odmítala, a když se zástupci uniatů na nátlak státních orgánů dostavili na jednání, nebyli ochotni k žádnému dialogu, jen opakovali nekompromisní žádost vrátit všechny chrámy a majetek; byly případy, kdy ve vesnici byl jediný chrám, který byl vrácen uniatům, aniž by tam žili uniatští věřící!, takže chrám delegace z uniatského biskupství zapečetila a obyvatelstvo vesnice, které je pravoslavné, se muselo dále modlit vedle chrámu na louce a za nepříznivého počasí v místní škole nebo u někoho doma; nikdo nedokázal těmto lidem vysvětlit, proč se nemohou modlit v chrámě, který stavěli ze svých prostředků a svýma rukama jejich dědové; pozn. red.; viz též: komentář výroku uniatského biskupa o vrácení chrámůrecense článku proti rumunským pravoslavným v "Hlasu mučedníků".)

UKRAJINA. Uniaté nadále pokračují v používání násilí na pravoslavné na Zakarpatské Ukrajině a v Haliči, ve dvou oblastech, které se nacházejí na západní Ukrajině. Místní korespondent Nezavisimoj Gazety uvádí velký počet konfliktů. V Užhorodu podepsali arcibiskup Eutymij (pravosl. Církev) a biskup Ján Semedij (řeckokat. církev), že pravoslavní odevzdají katedrálu uniatům jako výměnu za chrám Proměnění Páně, který byl uzavřen v sovětském období. Avšak uniaté nedodrželi slovo. Chrám byl opraven na náklady pravoslavných, ale zmocnili se jej uniaté. Uniaté též nárokují chrámy i tam, kde jsou v menšině, tvrdí ten samý novinář a dává z a příklad vesnici Novoje Davidkovo nedaleko Mukačeva, kde mají jen 10% z 2000 rodin. Pravoslavní jim nabídli používání katolického chrámu, který je prázdný, bez věřících, ale uniaté to odmítají. Podobná situace je v Haliči. V obci Nikoloviči nedaleko Sambora, kde uniaté používali chrám společně s pravoslavnými, vyměnili řeckokatolíci zámky a zabránili tímto způsobem pravoslavným dostat se do chrámu. V obci Zvertiv napříč rozhodnutí soudu, že chrám patří pravoslavným, uniaté nadále okupují chrám a pravoslavní se již tři roky modlí pod širým nebem. (OCM; SOP)

EKUMENISMUS, SPOLEČNÉ MODLITBY, SJEDNOCOVÁNÍ, VZTAHY MEZI CÍRKVEMI

Polsko – Úplné navrácení budov monastýru Suprasli Polské pravoslavné církvi je ohroženo činností římsko-katolické církve. Navzdory rozhodnutí polské vlády, že budou pravoslavné církvi vráceny všechny monastýrské budovy, představitelé římsko-katolické diecése v Bialystoku se snaží blokovat vrácení monastýru pravoslavným a vedou proti nim pomlouvačnou kampaň. Polští pravoslavní trpí obavami. Poslanec polského sejmu Eugen Czykwin, říká, že katolická církev, jejíž vliv neustále roste, nedosáhne svého, neboť vláda to nedovolí. Katolíci by chtěli odevzdat monastýr uniatům navzdory skutečnosti, že dnes v této oblasti již uniaté nežijí. (SOP 1994)

„Situace ve vztazích s římskokatolickou církví v Polsku je nejhorší od druhé světové války. Hlavní příčinou je agresivní jednání části katolické hierarchie i duchovenstva a jejich snahy připravit pravoslavné o jejich nemovitý majetek," prohlásil poslanec Eugen Czykwin. Katolíci poslali výzvu nejvyššímu soudu, aby rozhodnutí vlády zrušil, a rozpoutali rozsáhlou kampaň v tisku s cílem vynutit rozhodnutí, aby byl pravoslavný monastýr v Suprasli využit jako ubytovna pro bezdomovce. (SOP 1994)

Polsko. Navrácení budov monastýru Suprasl do rukou Polské pravoslavné církve je nadále znemožňováno katolickou církví, která odmítla respektovat rozhodnutí vlády o navrácení všech pravoslavných monastýrských budov pravoslavné církvi. Představitelé katolické diecése v Bialystoku se rozhodli zablokovat navrácení monastýru a rozpoutali proti pravoslavným pomlouvačnou kampaň. Pravoslaví vyjádřili obavy z katolické církve, jejíž mocenský vliv stále roste, a která patrně dosáhne svého, neboť vláda tomuto tlaku ustoupí. Katoličtí představitelé hovoří o navrácení monastýru uniatům; je však skutečností, že dnes v této oblasti žádní uniaté ani nežijí. (HP 6/95; SOP)

Velká Británie. Skupina anglikánů v počtu přibližně 700 věřících (z čehož je 70 kněží) oznámila, že bude brzy přijata do pravoslavné církve antiochijským patriarchátem. Rozhovory o přestupu byly konány s antiochijským patriarchou Ignatiem IV. za jeho soukromé návštěvy v Paříži v září minulého roku. Anglikáni budou moci používat při svém liturgickém životě západní obřad přizpůsobený pravoslavné theologii, jak je praktikován na některých farnostech antiochijského patriarchátu v USA, které dříve příslušely k episkopální církvi. (HP 6/95; SOP)

I přes protesty představitelů evangelických církví uskutečnil římsko-katolický papež při své návštěvě v České republice kanonisaci Jana Sarkandera a poté se protestantům omluvil za násilí spáchané v dějinách římsko-katolickou církví. Dále byla kanonisována Zdislava z Lemberka. Obřadu kanonisace se zúčastnilo přibližně čtvrt milionu lidí. Diváci sledující televisní přenos papežské bohoslužby měli dispens od povinné účasti na nedělních bohoslužbách v kostele. Představitelé většiny protestantských církví se odmítli s papežem setkat. Z místních pravoslavných se na setkání s papežem dostavil Thdr. prot. Jaroslav Šuvarský. Návštěva papeže u nás stála 24 milionů Kč. Zdejší představitelé římsko-katolické církve vyjádřili spokojenost s výsledkem návštěvy svého papeže a zdůraznili universalismus své církve, která se necítí být nějakým spolkem nebo občanským sdružením. Příští plánovaná návštěva papeže u nás se má konat za dva roky. (HP 6/1995)

Hlava anglikánské církve, královna Elizabeth II. bude přítomna na ekumenickém katolické bohoslužbě 30. listopadu t.r. ve Westminsterském chrámu, která se bude konat u příležitosti výročí 100 let od jeho posvěcení. Až doposavad ještě nikdy nebyla královna přítomna na katolických bohoslužbách. (Reuter, July 21.95)

Na ostrově Patmos se uskutečnilo setkání 12ti z 15ti pravoslavných patriarchů světových církví organisované patriarchou Bartolomějem. Nezúčastnili se patriarcha antiochijský, jerusalemský a ruský. Předpokládá se, že moskevský patriarcha Alexij se nezúčastnil kvůli tomu, že patriarcha Bartoloměj přijal pod svůj omofor ukrajinské samosvěcence a tři pobaltské konfese. (AP, Sept. 95)

K loňské návštěvě ekumenického cařihradského patriarchy ve Vatikánu. Podle agenturních zpráv a dle zprávy Katolického týdeníku byla vyvrcholením návštěvy patriarchy Bartoloměje účast na papežské mši. Obřad se ve svém průběhu přesně shodoval s tím, kterého se v prosinci 1987 zúčastnil tehdejší ekumenický patriarcha Dimitrios. Patriarcha Bartoloměj, který patří k řecké menšině v Turecku, mimo jiné studoval v Římě na katolických učilištích a je považován za přítele ekumenismu. Toto setkání je již šestým setkáním nejvyšších představitelů obou církví od historického bratrského objetí a políbení Pavla VI. a Athenagora I. na hoře Olivetské v lednu 1964. Setkáním by prý měly být "otevřeny nové vztahy mezi západní a východní církví". "Pro prvního slovanského papeže v historii cesta k dialogu katolíků a pravoslavných a naděje na uskutečnění návštěvy Moskvy a Jeruzaléma vede přes Cařihrad. A během let pontifikátu Jana Pavla II. se stále naléhavěji v jeho projevech ozývají výzvy ke sjednocení jako úkolu, který je nutné splnit do konce roku 2000.

Sjednocení jako symbolický návrat k pramenům prvotní nerozdělené církve, jako spojení dvou životně důležitých orgánů křesťanství – Východu a Západu… Papežovy myšlenky o primátu Říma v encyklice Ut unum sint jsou tedy historickým mezníkem." Při vatikánském koncilu v r. 1965 zrušily Konstantinopol (tj. Cařihrad) a Řím vzájemné exkomunikace.

Představitelé srbské pravoslavné církve vzali na vědomí třídenní návštěvu ekumenického patriarchy Bartoloměje ve Vatikánu bez komentáře.

V době vystoupení konstantinopolského patriarchy Bartoloměje v chrámu sv. apoštolů Petra i Pavla ve Vatikánu před společným sloužením s papežem udeřil do basiliky blesk, po kterém se rozpoutala bouře. Patriarcha zrovna hovořil o nutnosti bojovat s ďáblem. Poté se při službě liturgie s papežem podělil o prestol. (AFP, June 29,95)

Hlas Pravoslaví na téma patriarchovy návštěvy Vatikánu napsal, že patriarcha Bartoloměj "duchovní představitel 250 milionů pravoslavných křesťanů podepsal s představitelem římských katolíků společné prohlášení, slibující, že jejich oddělené církve budou hledat větší jednotu k roku 2000". Zlepšení vztahů mezi římskými katolíky a pravoslavnými by prý "mohlo pomoci k míru". Oba představitelé vydali prohlášení, aby východoevropským zemím bylo umožněno připojit se k Evropské unii. ..."Modlíme se také v naději za to, aby si Evropská unie bez meškání uvědomila, že její hranice se mají rozšířit směrem na Východ..." Prohlášení bylo podepsáno po odsloužení slavnostní mše vedené papežem v bazilice sv. Petra, na které byl ekumenický patriarcha Bartoloměj přítomen. Patriarcha nazval rozdělení mezi křesťany "jednou ze šelem, které sužují lidstvo". Papež řekl ke shromážděnému lidu, že začátek třetího tisíciletí rokem 2000 znamená "velkou výzvu" lidstvu obzvláště křesťanům. "Proto nemůžeme zůstat rozděleni." Při slavnostním a symbolicky významném aktu vyjadřujícím touhu po jednotě se oba čelní představitelé společně modlili na hrobě sv. Petra.

Jak papež tak i patriarcha se dotkli problému papežského primátu. Patriarcha Bartoloměj se vyjádřil, že tento by neměl být primátem "mezi lidmi, ale primátem ve službě". Po mši oba křesťanští představitelé stáli na balkónu náměstí sv. Petra a požehnali tisíce poutníků, kteří se zde shromáždili kvůli tradičnímu papežskému pozdravu "urbi et orbi". Patriarcha byl doprovázen skupinou vysoce postavených pravoslavných hierarchů, mezi kterými byli světoznámí teologové. Patriarcha Bartoloměj byl zvolen 273. biskupem konstantinopolským v r. 1991 a jeho vedení je poznamenáno rozhodujícími kroky pro podporu jednoty křesťanů, jež má být založena na "vzájemném porozumění a teologickém dialogu".

Kardinál V. Kiler, člen mezinárodní Ekumenické komise pro dialog s pravoslavnými církvemi, sdělil, že – i když se vedoucí představitelé pravoslavných církví a Vatikán dobrali k vzájemnému uznání apoštolské posloupnosti, svátostí křtu, eucharistie a kněžství (rukopoložení), papež Jan Pavel II. očekává od komise více radikálních rozhodnutí, vedoucích k ekumenickému sjednocení účastníků dialogu. (The Sunday Times, Aug. 30, 95)

Katolický erfurtský biskup Joachim Wanke se vyslovil pro ekumenické dorozumění o papežství na základě encykliky Ut unum sint. Na generálním synodu Spojené evangelicko-luterské církve Německa ve Fridrichrodě řekl, že "je důležité, aby především reformovaná církev luterské oblasti jednou řekla, jak by podle jejích představ mělo vypadat vykonávání papežského úřadu v souladu s Písmem. Myslím, že Martin Luther by se této nabídky chopil". (Dle KT 48/95)

Katolická církev v ekumeně. Generální sekretář Ekumenické rady církví (ERC) Konrád Raiser se vyslovil pro účast katolické církve v ERC. Světová rada církví se prý musí otevřít "novým modelům" ekumenického hnutí. Jakýkoliv model, který neusnadňuje integraci nebo plnou účast římskokatolické církve, nedosáhne svého cíle, zdůraznil Raiser v tisku. Musí se prý vynaložit velké úsilí k tomu, aby se vyzkoušely různé modely, aby katolická církev mohla zaujmout své "centrální a přirozené místo" v ekumenickém hnutí. Raiser konstatoval, že by Ekumenická rada církví mohla ztratit vliv, kdyby katolická církev zůstala stále stranou. (Od založení ERC v r. 1948 vstoupilo do ní více než 320 církevních společenství s 500 miliony členů; katolická církev není zatím oficiálním členem.) (Dle KT 44/95)

Společné slavení eucharistie s "nestoriány" (katolickou apoštolskou církví Východu) si papež přeje co nejdříve. Před rokem se s touto církví po 1500 letech napětí dosáhlo smíru. Od října minulého roku pracuje smíšená komise, která má odstranit zbývající rozpory. (Kathpress, dle KT 4/96)

Alexij II. o ekumenismu. Hlava Ruské pravoslavné církve patriarcha alexij II. vyzval s pohledem na rok 2000 k obezřetnému společenství církví. "Jestliže se my křesťané k našemu žalu nezdáme být jednotni ve víře, tak ať svět slyší aspoň o našem úsilí o jednotu," řekl. Je však třeba vyrovnat se dvou extrémů. Za prvé "bezbřehého ekumenismu", který by chtěl zahrnout i tendence zavrhující všeobecně platné christologické a trinitární základy. Za druhé proměny mezinárodních křesťanských organisací ve struktury, které by představovaly paralelu k OSN a zaměstnávaly by se v prvé řadě sociálně politickými otázkami. Je nutné především vysvětlovat věřícím "trpělivě skutečné cíle mezikřesťanské spolupráce", řekl patriarcha. Realizace tohoto úkolu závisí rozhodujícím způsobem na tom, "jaké posice zaujmou naši nepravoslavní bratři a sestry v otázce ekumenismu". Jestliže jejich účast na ekumenickém hnutí bude chápána jako "otevřená a bratrská spolupráce s pravoslavnou církví, nebude vyvolávat žádné pochybnosti a podezření". Když ovšem nepravoslavní misionáři vidí Rusko a jiné země jako "duchovní poušť a přitom nedbají na dějiny a tradice našeho národa, pak budeme moci asi těžko našim věřícím vysvětlit, že účast naší církve na ekumenickém hnutí je oprávněná a smysluplná". (Dle Katol. týd. č. 3/96)

Dle mínění nového katolického nuncia v Rusku není po 70ti letech ateistické vlády tato země již ani ruská ani pravoslavná. (Glaube in Der 2.welt Nr. 9,95)

RUSKO. Připravuje se ruské vydání Katechismu katolické církve, které vyjde pravděpodobně v polovině roku. Na překladu se podíleli i pravoslavní teologové.

V Římě otevřeli prvou muslimskou mešitu – největší v Evropě. Papež Jan Pavel II. ji charakterisoval jako elegantní znamení náboženské svobody, které se nedostává v některých islámských zemích. Jen Saudská Arábie investovala do stavby mešity 35 milionů dolarů; tato země je jednou z těch, ve kterých je zakázána stavba chrámů jiných vyznání.

Patriarcha Alexij II. se v Ženevě setkal a hlavami Celosvětové rady církví, jejíž členem je též Moskevský patriarchát. Generální sekretář této Rady chválil činnost patriarchátu pro jeho svazky s rozličnými jinoslavnými konfesemi.

Společná deklarace konstantinopolského patriarchy Bartoloměje a papeže Jana Pavla II. zdůrazňuje společné svědectví víry obou konfesí, potvrzuje stejný vztah k tajinám (svátostem) a vybízí věřící obou konfesí k vzájemnému odpuštění a aktivnější spolupráci. (The Catholic World Report, Aug./Sept. 95) (Chce patr. Bartoloměj hovořit za celé Pravoslaví a jeho tradiční theologii nebo vyjádřit svůj osobní názor?; pozn. red.)

Český provinciál řádu salesiánů Benno Beneš jednal v Bulharsku o perspektivách misijní činnosti českých katolických duchovních v této zemi. Jednání se konala na sofijské nunciatuře a v katolickém biskupském sídle.

V současné době se ve Světové radě církví účastní kolem 324 představitelů pravoslavných i protestantských konfesí, kteří zastupují 350 milionů věřících. Donedávna nebyla katolická církve jejím členem, ale její stav se mění. Katolická britská církev vstoupila do Britské místní organisace Světové rady církví v r. 1990. Nyní je zdůrazňováno vytvoření nové ekumenické asociace do níž vstoupí i katolická církev i Světová rada církví. (The Christian News 11,96)

Za základě Australské rady církví je založen Národní australská rada církví, do které nyní vstoupila i australská katolická církev. Do rady vstupují především různí protestanté, anglikáni a 7 pravoslavných církví. (Ecumenical News Int., March 1,96)

V italském časopise Trenta giorni podtrhl kardinál König význam apoštolské posloupnosti. Uvedl dále, že tuto skutečnost je třeba s ostatními církvemi opatrně prohovořit. Současně zdůraznil, že církví není jen papež. Petrův nástupce však nese obrovskou zátěž, při které mu musejí pomoci věřící a římská kurie. (KT 30/97)

Církevní sňatek homosexuálů bude v dánské luteránské církvi propříště možný. Dohodla se na tom podle novinových zpráv komise luterské státní církve. (KT 30/97)

Americký senát rozhodl 16.7.1997 téměř jednomyslně, že USA zastaví Rusku pomoc, jestliže president Jelcin podepíše zákon omezující práva malých církví. Zákon de facto uznává jen velké církve, jako jsou pravoslaví, islám nebo judaismus. (KT 30/97)

Prorok konce tisíciletí. Pod tímto nápisem uveřejnil Katolický týdeník č. 44/1995 zprávu o bohoslužbě konané dne 16. října 1995 u příležitosti sedmnáctého výročí zvolení kardinála Wojtyly papežem. Článek říká, že "nejpřesněji vystihuje současného papeže pojem naděje; naděje pro naší dobu, naděje pro příští tisíciletí. Bohoslužby, konané v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově (celebroval apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa spolu s českými katolickými biskupy) se - dle článku – zúčastnili čelní členové diplomatického sboru, někteří ministři a poslanci, představitelé kulturního i politického života; zastoupen byl i akademický sbor Karlovy university. "Početná účast zástupců bratrských církví ukazovala, že nedávná návštěva Jana Pavla II. u nás nikterak nepoškodila ekumenické vztahy. Výročí (papežova) zvolení přišli na Strahov oslavit biskup pravoslavné církve vladyka Kryštof a protopresbyter pravoslavné církve doc. Jaroslav Šuvarský, starokatolický volený biskup Dušan Hejbal, patriarcha církve československé husitské Josef Špak, bývalý patriarcha této církve Vratislav Štěpánek a děkan Husitské teologické fakulty UK prof. Zdeněk Kučera." O současném papeži řekl v kázání při oslavné bohoslužbě kardinál Vlk mimo jiné: "Ukázalo se, že (současný papež) je charismatickým znamením doby..." (Dle KT 44/95)

Nový předseda Světového luterského svazu, biskup Christian Krause, chce zintenzívnit dialog s římskokatolickou církví. Na tiskové konferenci po svém zvolení řekl, že brzký podpis společného prohlášení k nauce o ospravedlnění by mohl být začátkem nových vztahů mezi oběma církvemi, které by mohly nakonec vyústit ve společné slavení Večeře Páně. (KT 31/97)

Ekumenicky o papežství. (Německo.) V průběhu zasedání mnichovské Katolické akademie v posledních lednových dnech zazněly z řad nekatolíků positivní ohlasy na poslední papežskou encykliku Ut unum sint, v níž se Jan Pavel II. zamýšlí nad papežským primátem. Zástupci pravoslavných, anglikánů a protestantů se shodli na tom, že Petrův primát potřebují všechny církve s tím, že se "Petr ovšem musí změnit." Podle jejich vyjádření není překážkou ani tak papežský primát, jako spíš duchovně mocenské ambice Říma a jeho centralismus. Podle známého řezenského katolického theologa Wolfganga Beinerta je východiskem skutečná kolegialita mezi biskupy a církvemi. (AD 97/3)

Papež Jan Pavel II. vyjádřil přání vést dialog s reformovanými církvemi. V tomto duchu poslal pozdrav shromáždění reformovaných církví v maďarském Debrecínu. (KT 32/97)

Papež je prý již ochoten "přeformulovat svůj primát". Luterské církve se už konečně mají vyslovit, jak by si představovali papežský úřad. M. Luther by prý takovou výzvu určitě neoslyšel.

Světová rada církví umístila na internet projekt svého programového dokumentu s plným seznamem svých členů. V seznamu se nachází 18 pravoslavných církví, v jejichž středu jsou následující patriarcháty: Jerusalemský, Konstantinopolský, Alexandrijský, Antiochijský, Moskevský a Srbský. http://www.wcc-coe.org/oikumene.html (Z pošty PR)

Dle projektu tohoto dokumentu Světové rady církví, vstupují jednotlivé členské církve do této organisace a přijímají, že je potřeba ještě vytvořit (založit) "církev" s viditelnou jednotou, s jedním křtem, eucharistií a společnou bohoslužbou. Kdyby byl tento dokument přijat, pak by takovým způsobem bylo již touto formulací odmítnuto celé dílo Ježíše Krista, našeho Pána, který svoji Církev už vytvořil (založil). (Z pošty PR)

V říjnu 1996 navštívili představitelé sekty adventistů Fanar (Istanbul, Turecko), administrativní středisko Konstantinopolského patriarchátu. Cílem návštěvy bylo "dosažení lepších vzájemných vztahů, aby … byly odhaleny body, v nichž se pravoslavní a adventističtí křesťané rozcházejí". (Ecumenical News Int. Nov. 22,96)

Bilance ekumenických snah (Vatikán). Po světovém týdnu modliteb za jednotu křesťanů bilancoval Vatikán pokrok v ekumenickém dialogu za poslední rok. Papež Jan Pavel vyzvedl sblížení s Armény: společným christologickým prohlášením byly odstraněny základní teologické spory se staroorientálními církvemi. Prohloubení dialogu s luterány znamená příprava společného dokumentu o ospravedlnění, který by měl být podepsán v roce 1998. Méně úspěšné se rozvíjel dialog s pravoslavnými církvemi a s anglikány. Kamenem úrazu jsou v prvním případě uniaté a v druhém případě svěcení žen na kněze. (AD 97/3)

Ekumenické kostely? V nejbližší době by mělo vzniknout v Praze na sídlišti Jižní město Ekumenické centrum, které by mělo mít společné prostory pro bohoslužbu a setkávání. Současně se počítá s tím, že v objektu budou mít jednotlivé denominace k disposici vlastní správní místnosti. Podobná centra již fungují na sídlištích v Brně a v Plzni. K témuž cíli směřuje i iniciativa křesťanů z pražského sídliště Černý most. (AD 97/3)

Papež proti antisemitismu. Papež Jan Pavel II. odmítl počátkem listopadu ve Vatikánu antisemitismus. … Papež připomenul skutečnost, že také Kristus byl Žid. "Neuznávat tuto skutečnost nebo ji přehlížet by bylo v rozporu s dějinami církve a znamenalo by to útok na lidskou postatu Syna Božího," zdůraznil papež. Upozornil, že právě chybné interpretace evangelia nahrávají protižidovským náladám. "V křesťanském světě skutečně obíhají již dlouhou dobu některé mylné interpretace Nového Zákona týkající se židovského národa a jeho údajné viny. Ty vyvolávají pocity nenávisti vůči tomuto národu," prohlásil papež… odsoudil nepřátelství křesťanů vůči Židům, jež za druhé světové války znemožňovalo obranu proti nacistickému teroru, a vyzval přítomné ke "změně smýšlení a života jako počátku nového tisíciletí". (Roš Chodeš, prosinec 1997)

Podle výzkumu university ve Frankfurtu: 44% Němců už "vyzkoušely" nějakou okultní praktiků na způsob vzývání duchů; 3% se účastnily satanistické "černé mše"; v každé z devíti provincií Rakouska je policii známo nejméně 100 aktivních satanistů a jejich počet neustále roste (Salzburger Nachrichten; Austria; 4 sept. 97).

V dnešní době existuje ve světě 2639 "křesťanských" sekt. Existuje také více něž 20 lidí, kteří se vydávají za "mesiáše". (OCM 3/97)

Gruzínská pravoslavná církev vystoupila ze Světové rady církví. Představitelé této místní pravoslavné církve učinili tento krok na přání množství věřících, velké části mnišstva a duchovenstva.

Gruzínská pravoslavná církev se 20. 5. 1997 na mimořádném biskupském shromáždění vedeném patriarchou katolikosem Eliášem II. rozhodla, že opustí Světovou radu církví a Konferenci evropských církví. Toto rozhodnutí bylo přijato v důsledku tlaku části duchovenstva, která hrozila, že přeruší styky s kanonickou hierarchií a takto vytvoří rozkol v Gruzínské církvi, nebude-li episkopát souhlasit z odchodem ze Světové rady církví. Gruzínská pravoslavná církev, jejíž založení spadá do 4. století, je jednou ze starobylých místních pravoslavných Církví, a podařilo se jí zachovat křesťanskou víru napříč tlaku okolních islámských národů a později i v době sovětského režimu. Ke konci tohoto režimu zbylo v Gruzii již jen 50 chrámů. V současné době prožívá obnovu, neboť v průběhu 10ti let byly otevřeny 2 bohoslovecké akademie a tři semináře a asi 20 monastýrů. Podobně jako jiné pravoslavné Církve čelí protestantskému proselytismu. Počet věřících se odhaduje asi na 2 miliony. (OCM SOP 6/97)

Otevření komplexu chrámů křesťanství, islámu a židovství se stalo v Moskvě 14. září 97. Na "slavnostním mítinku" se účastnili představený trojického protopresbyterátu prot. B. Charitonov (Mosk. patr.) a rabín Guzman. Při obřadném otevření zazněly projevy pozdravy z kanceláře presidenta Ruské federace a představitel města Moskvy (Internet "Pravoslaví v Rusku"; okt. 1997).

JUGOSLAVIE. Vystoupení Gruzínské pravoslavné církve ze Světové rady církví vyvolalo téměř řetězovou reakci jednotlivých místních pravoslavných církví. V Bělehradě 340 mnichů, mnišek a kněží, mezi nimi i představení jednotlivých monastýrů v Srbsku, požádali vedení Srbské pravoslavné církve, aby přerušilo styky se Světovou radou církví. Zprávu o tom přinesla rakouská katolická agentura Kathpress. Duchovní a ti, kteří podepsali tuto výzvu, odsuzující ekumenismus a kritizující ekumenického patriarchu Bartoloměje za jeho angažování se v ekumenickém hnutí a též nepřímo i srbského patriarchu Pavla za to, že přijal bývalého rakouského kardinála Franza Königa v oltářní části(!) bělehradské katedrály. Kritika je též namířena proti sabačskému metropolitovi Lavrentiji za jeho účast na různých ekumenických setkáních. Podobné postoje vůči ekumenismu vznikají i v Ruské pravoslavné církvi. (OCM SOP 7-8/97)

V srbském tisku bylo uveřejněno prohlášení ekumenického patriarchy Bartoloměje, který v reakci na vystoupení Gruzie ze Světové rady církví pravil, že "kdo je proti ekumenismu, ten podruhé křižuje Krista".

Katolikos kilikijský Aram I. (Arménská církev) pravil na zasedání Světové rady církví: nelze prostě ignorovat vyjádření typu – "ekumenismus je herese" nebo "ekumenismus je zrada pravoslaví", které lze často slyšet v pravoslavném světě. Je přesvědčen, že cíl, který si ekumenismus stanovil, zůstal nenaplněn, neboť za celou tu dobu "nenastaly jakékoliv změny v theologických učení či doktrinálních pozicích církví" (Internet "Pravoslaví v Rusku"; okt. 1997).

"Slavnost ve znamení jednoty" – katolická církev v Olomouci 10. 12. 1997. Vedle odhalení pamětní desky k. F. Tomáškovi a udělení čestného doktorátu T. Špidlíkovi (profesoru Papežského východního ústavu v Římě) bylo slavnostně otevřeno Centrum Aletti Velehrad-Roma, čehož se účastnili hosté z papežského východního institutu; centrum žije z vědeckého díla prof. Špidlíka a inspiruje se "jeho schopností nacházet v bohaté křesťanské tradici Východu a Západu to, co je aktuální pro současné otázky". Otevřena zde bude "obsáhlá knihovna, zaměřená na na studium křesťanského východu, spiritualitu, ekumenismus a mezináboženský dialog". " v budově bude mít své sídlo také katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu Cyrilometodějské teologické fakulty". "Tři nové knihy vydavatelství Refugium představili jejich autoři: Pavel Milko z Pravoslavné církve Mystagógické katechese, P. Jiží Novotný Ikony a P. Tomáš Špidlík Živé slovo". "Slavnostní události středy 10. 12. 1997 v Olomouci byly zcela ve znamení jednoty. Nejlépe o tom svědčí pestrost vzácných hostí: apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa, olomoucký arcibiskup Jan Graubner… generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR Eugen Košič, ředitel úřadu eparchiální rady pravoslavné církve Pavel Aleš… bohoslovci..." (Dle K.T. 1/98)

Kardinál Edward Idris Cassidy, prezident papežské rady pro jednotu křesťanů, se 14. až 15. ledna 98 zúčastnil v Moskvě pravidelných rozhovorů mezi delegacemi Svatého stolce a moskevského patriarchátu. V čele pravoslavné delegace byl metropolita Kirill ze Smolenska a Kaliningradu, prezident Patriarchální rady pro zahraniční styky. (Dle K.T. 4/98)

Jedním z příspěvků k prohloubení jednoty mezi křesťany, které vzešly z národních setkání českých křesťanů ve Štýrském Hradci, je dohoda s předsedou Ekumenické rady církví, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Pavlem Smetanou o přípravě společné liturgie obnovy křestního slibu. Ekumenicky by se slavila alespoň jednou v roce ... zatím mezi církvemi, které vzájemně uznávají svůj křest. Chceme povzbudit věřící, aby hledali a stále víc si uvědomovali podstatné. Křest je to, co nás spojuje, co máme společné (plzeňský katol. biskup F. Radkovský, předseda komise pro ekumenismus ČBK; KT 30/97)

Setkání patriarchy Alexije II. a papeže Jana Pavla II. se neuskutečnilo kvůli agresivnímu postoji "Ukrajinské katolické církve byzantského obřadu" (uniaté) vůči pravoslavné Církvi. Situace na západní Ukrajině je dramatická, protože pravoslavní byli vyhnání z chrámů. Taktéž vytváření diecézních struktur a katoličtí misionáři na území Ruska, Běloruska a jiných zemí Společenství nezávislých států od r. 1991 se považuje za nepřátelská gesta ze strany římskokatolické církve vůči Ruské pravoslavné církvi, která již více než 1000 let vydává křesťanské svědectví na tomto území. (OCM SOP 7-8/97)

Libanon. V Bejrútu se konala konsultace o vztazích pravoslavné Církve a orientálních "pravoslavných" církví. Konsultaci připravovala mládežnická organisace Syndesmos. Úlohou bylo přezkoumat, čeho se v dialogu s orientálními dosáhlo. Uvažovalo se též o prostředcích na odstranění překážek na cestě k nastolení úplného společenství. (OCM SOP 7-8/97) (Při "sjednocování" s orientálními "pravoslavnými" si pravoslavní ekumenisté vyzkoušeli taktiku, která má být použita při sjednocení s římským papežem; cestou tzv. theologického dialogu odchylky a rozdíly zamlžovaly více a více, až nakonec se vydalo neslané nemastné prohlášení, v němž dogmatické a kanonické nesrovnalosti byly pojmenovány a formulovány zcela neuspokojivě, což mohli klidně podepsat zástupcové obou stran… Pak byla "theologická" práce prohlášena za ukončenou, pravoslavní členové komisí prohlásili, že se při dialogu zjistilo, že církve, které byly považovány za monofyzitské, jsou vlastně pravoslavné, neboť se shledalo, že mají stejnou víru jako pravoslavní. Tak se dnes dělá dílo sjednocení – na hledání pravdy si koncem 20. století již nikdo nehraje...; pozn. red.)

I když mnozí pravoslavní biskupové z Čech, Slovenska a Polska považují za nemožné, aby byl uveden mezi pravoslavné svaté latinský biskup Adalbert (mučedník Vojtěch), metropolita Kyrill (Gunďajev) soudí, že historická pravda o Adalbertovi není ještě vyjasněna a že podobná činnost není opuštěním Pravoslaví. (Vědomosti prav. žizni (Kaliningr.) No 2,97)

"Bratr Roger" ze společenství Taize prohlásil: "Nikdy nezapomeňme, že Kristus … nepřišel na zemi, aby založil nové náboženství..." (KT 32/97)

Rumunsko. Napjaté vztahy mezi pravoslavnými a katolíky mají staré kořeny, je však třeba překonat tyto historické pohnutky, abychom mohli spolu žít v pokoji. Čas k návštěvě papeže v Rumunsku ještě není zralý. Návštěva papeže, kterého pozvala rumunská vláda, není uskutečnitelná, dokud se vůči ní neutvoří konsensus uvnitř pravoslavné církve. (KT 32/97)

Komentáře dalajlamy k vybraným místům evangelia vydalo hamburské nakladatelství. (KT 32/97)

Arménie připravuje náboženský zákon, který by podobně jako v Rusku upřednostňoval národní církev na úkor jiných. (Katolický týdeník 32/97)

SÝRIE. V době návštěvy papeže 10.-11. 5. 1997 se papež Jan Pavel II. setkal s antiochijských patriarchem Ignatijem IV. – hlavou pravoslavné církve na Blízkém východě (Sýrie, Libanon, Irák a Kuvajt). Zabývali se otázkou teologického dialogu. Papež vyjádřil "potřebu pokračovat v dialogu a potřebu jeho urychlení". Patriarcha poukázal na výraz "sesterské církve", který stále častěji používají katoličtí teologové ve vztahu k pravoslavným. Poukázal na potřebu přejít od teorie k praxi, aby měl tento výraz vliv i na konkrétní výsledky ve vztazích mezi oběma církvemi. (OCM SOP 6/97)

ITÁLIE. Ekumenický patriarcha Bartoloměj vykonal oficiální návštěvu v severní Itálii (17.-19. května) na pozvání kardinála Carlo Mariu, milánského arcibiskupa, aby se účastnil slavností 1600 výročí od smrti sv. Ambrože Milánského. "Ambrož byl příkladem jednoty obou částí křesťanstva," zdůraznil patriarcha. (OCM; SOP 7-10/97)

V interview pro americký časopis Christian history pravil patriarcha Bartoloměj následující: Musíme zdržet myšlenky, že "přebývání ve viditelné Církvi je nutné pro to, abychom mohli zdědit ráj, neboť taková myšlenka je založena na lživém tvrzení, že my jsme v tomto světě jakoby podobně (analogicky) Království Božímu… a že hranicemi pravoslavné Církve, jakožto Církve založené Pánem… skrze Jeho svaté apoštoly, bezpodmínečně ohraničujeme Království Boží..." (Orthodox World News Listserver)

V březnu 1997 v Aleppo v Sýrii se konala konference Světové rady církví. Představitelé Konstantinopolského, Antiochijského a Moskevského patriarchátu podepsali spolu s velkým počtem jinoslavných křesťanů dokument o zavedení společného svátkování Paschy od r. 2002. (ENI)

V Interview pro níže uvedené noviny prohlásil Chrysostom archiepiskop Vilnius a Litvy, že se neobává z toho, že by mohl být obviněn z herese, když tvrdí, že katolická církev je pro nás stejně tak spasitelná jako pravoslavná. (Moscow News No. 28,97)

Katolická dobročinná organisace předpokládá vydělit finanční pomoc 6.000 kněžím v Rusku, kterou budou rozdělovat biskupové Mosk. patr. (National & Religion Report, May 30.94; PR)

V interview pro agenturu "Ecumenical News Information" poznamenal metrop. Vladimír Sankt-Petěrburský, že v současnosti stojí Moskevský patriarchát před volbou cesty: buď spolupráce s jinoslavnými, nebo střet a uzavřenost. Při řeči o přijímání ekumenismu v Mosk. patriarchátu dodal, že kvůli obavám z rozkolu v hierarchii nemůže se Mosk. patriarchát otevřeně vyslovit o mezikonfesní spolupráci. (Světlo Evangelia No 7/97)

V den svátku metrop. Vladimíra Sankt. Petěrburského (Mosk. patriarchát) se před Alexandro-něvskou lávrou sešli věřící žádající jeho odchodu do důchodu. Nesli transparenty: "Metropolito – heretiku, jdi pryč," "Anathema" (tj. exkomunikace z Církve) a pod. Členové osobní ochranky metropolity vytlačili demonstranty od lávry a žádali je, aby odešli. Metropolita Vladimír přicestoval do lávry tajně a vstoupil tajným vchodem a s ochranou. (Rus pravoslavnaja, okt. 1997)

Petěrburští věřící vydali výzvu s názvem: "Chraň nás od zlého," v němž se uvádí, že za metrop. Vladimíra se Petěrburg stal centrem misie katolíků a protestantů; spolusloužení s heretiky a připouštění je k přijímání se stalo praxí v celé řadě chrámů. Jeho zájem o peníze a "humanitární pomoc" za současného přezírání zájmů věřících vyvolává rozklad v životě farností. (Rus pravoslavnaja, okt. 1997)

V r. 1996 se farníci chrámu sv. Sofie v Carském Sele obrátili na patriarchu Alexije z důvodů, že v jejich chrámu dostávají svaté přijímání katolické duchovenstvo; věc byla předána k vyřízení metropolitovi Vladimírovi. Jeden z kněží toho chrámu, jistý si podporou metropolity Vladimíra, prohlásil věřícím, že přijímal (eucharistii), přijímá a přijímat bude spolu s katolíky.

V některých pravoslavných chrámech zde přistupují ke svatému přijímání nejen katolíci ale dokonce i protestanti a jiní nepravoslavní. Na jakékoliv protesty metrop. Vladimír nereaguje. Duchovní, kteří jsou mu nepříjemní, překládá na farnosti vzdálené od města. (Pravoslaví nebo smrt; No. 3; 1997)

V Kyjevě uzavřelo 21. července 15 křesťanských církví dohodu, že se budou vzájemně respektovat. Dohoda upravuje některé otázky vlastnictví a právo na používání kostelů. Všechny církve se také zavazují neprovádět proselytismus. (KT 32/97)

STAV ZÁPADNÍCH CÍRKVÍ, NEW AGE

Nová dogmata v římsko-katolické církvi. Modernismus. Vývoj katolicismu. Současný stav západních církví.

Modernismus Karate se učí několik katolických řeholních sester v jihoindickém Madrasu, aby si osvojily techniky sebeobrany. Katolické řádové společenství sv. Anny pracuje v chudinské čtvrti, kde stále častěji dochází k útokům proti jeptiškám.

Církevní sňatky? Jak se mění postoje společnosti, rovněž i v církvi začala diskuse, jak se postavit k otázce registrovaného partnerství či manželství gayů. Loni v srpnu požehnal evangelický kněz ve Vídni-Simmeringu dlouhotrvajícímu lesbickému vztahu. V květnu tohoto roku rozhodl synod dánské státní luteránské církve, že zavede pro registrovaná partnerství církevní obřad a předal k diskusi tři návrhy obsahu dotyčného obřadu. Rovněž i anglikánská církev, státní církev v Británii, zahájila diskusi o této problematice. (Internet 1997)

Anglikánská církev zrušila dávný obyčej při sňatku, kdy otec nevěsty ji symbolicky odevzdával při oltáři ženichovi, protože "nevěsta při tom vystupuje jako vlastnictví muže, a to protiřečí duchu doby" (5 sept. 97).

V katolické církvi se šíří idea změnit dogma o svaté Trojici, do které má být přičleněna osoba Panny Marie. Pro tuto ideu se vyslovilo již 4.3 milionu katolíků v USA, kteří dali svůj podpis pod petici pro Vatikán. Tuto ideu podporuje kardinál new yorský John O`Connor a souhlasí s ní i římský papež (Neue Kronen Zeitung; Austria; 20 sept. 97).

Celibát katolíků a svěcení žen Reakce v katolické církvi na odmítavý striktní výrok papeže ke svěcení žen. Německý (katolický) teolog Bernhard Häring vyslovil pochyby, že výrok Kongregace pro nauku víry o nemožnosti svěcení žen je správné vyhlásit za neomylný. Pochyby ovšem už o výroku samém, se ozývají z laických kruhů; vyjádřily je americké řeholnice; freiburský teolog – specialista na Nový zákon – Anton Vögtle toto rozhodnutí dokonce ostře kritizoval. (Dle KT 4/96)

Masovost

Loňský rok byl jedním z nejaktivnějších v pontifikátu papeže Jana Pavla II.

Navštívil pět kontinentů. Při pravidelných středečních všeobecných audiencích přijal 536.000 osob. Audiencí papež absolvoval 40. Kromě toho se při mimořádných audiencích stkal se 185.700 osobami. Celkem za ním do Říma přijelo 1.101.700 věřících, a to při všeobecných a mimořádných audiencích a při papežských ceremoniích. S dalšími miliony lidí se setkal v Itálii a při zahraničních cestách. Největší množství lidí za pontifikátu Jana Pavla II. i za celou historii papežského úřadu se shromáždilo letos v lednu v Manile, kde u příležitosti Světového dne mládeže papež sloužil mši před více než čtyřmi miliony účastníků. (Dle KT 4/96)

Podle římskokatolického koncilního Dekretu o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica je charakterisován tisk, film, rozhlas a televize jako "podivuhodné technické vynálezy, které mají vztah k lidskému duchu a jsou uzpůsobeny tak, aby mohly ovlivnit nejen jednotlivce ale i masy a celou lidskou společnost"; tyto prostředky při správném používání podle koncilních otců "prokazují lidstvu velké služby, neboť velmi přispívají k osvěžení a vzdělání ducha a k šíření o upevňování Božího království". (Dle KT 4/96) (Srovnej s pravoslavným názorem na tyto "podivuhodné technické vynálezy", jež jsou dle proroctví dary Antikristovými, skrze něž Antikrist působí na lidstvo a upevňuje svoji moc. Pravoslavní soudí, že mimo pravoslavnou církev nejsou a nenajdou se blahodatné síly Boží milosti pro správné poznání Antikrista, ani blahodatné síly pro pevný odpor proti němu a všem jeho pokušením... Viz Elijáš č. 3, str. 20-21).

Světové setkání mládeže s papežem, které proběhlo letos v létě, bylo nyní na zasedání Papežské rady pro laiky zhodnoceno jako pozitivní. Celkem 700.000 mladých lidí ze všech kontinentů se zúčastnilo… Za méně zdařilou označilo bilanční zasedání neúčast jiných náboženství. (KT 51-52/97)

Italský katolický časopis "Novica" bez ohledu na tradiční opozici katolické církve k astrologii, začal uvádět rubriku "křesťanského horoskopu". Vydavatelé předkládají své předpovědi dle jednotlivých znamení zvěrokruhu a tvrdí, že jejich rady jsou založeny na Novém Zákonu a dokonce na spisech Františka z Assisi. Astrologickou rubriku časopisu vede františkánský mnich. (The Christian News, March, 11,96)

Podle vatikánského tiskového mluvčího Joaquína Navarra-Vallse nehodlá papež Jan Pavel II. vyhlásit nové mariánské dogma… jež by označilo Ježíšovu Matku za "spoluvykupitelku lidstva"… tento návrh na poradách odmítla mezinárodní theologická komise především z ekumenických důvodů. (KT 32/97)

"Dnes mám to potěšení oznámit vám, že 19. října t.r. na misijní neděli v odpověď na četné žádosti, a po mnoha pečlivých studiích, prohlásím sv. Terezii od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře za Učitelku církve," prohlásil dne 24. srpna 1997 papež Jan Pavel II. (KT 32/97)

Jeden z receptů jak zviditelnit církev i ve všední den: farská restaurace. První taková je zřízena v přestavěné faře ve vsi Velké Ripňany, ležící mezi Hlohovcem a Topolčanami. Jmenuje se "Sv. Florián". (KT 51-52/97)

Papež při své návštěvě na Kubě (leden 1998) prohlásil, že "demokracie je systém nejbližší lidské přirozenosti" (TV). (Z biblického hlediska to není korektní výrok; pozn. red.)

BLÍŽÍCÍ SE R. 2000

Neschopnost velkých počítačů správně ve svých výpočtech zohlednit datum vyšší než. r. 1999 se už projevila v Anglii, když počítač velké firmy špatně určil, že zásoby masa jsou skladovány více než 100 let a je nutno je zničit. Jiný počítač v USA nesprávně vyčíslil lhůtu trestu pro zločince, kteří kvůli tomu byli propuštěni předčasně. Problémy jsou i s kreditními kartami (Fire Storm Chats, Oct. 97).

Do roku 2000 může být v Severní Americe zavedena nová měna pod názvem Eagle. Je potřebné jen připojit Kanadu a Mexiko k soukromému federálnímu reservnímu systému USA. K tomuto jubilejnímu roku je možno vytvořit jednotnou banku pro Severní Ameriku a další pro spolupráci v Evropě; (The Spotlitght; OCM SOP 1/97)

Příjmy z nelegálního prodeje po celém světě: za narkotika (drogy) dosahuje 500 miliard dolarů za rok, pašování uměleckých děl – 4,5 miliardy dolarů, za počítačové programy (nelegální software) – 7,5 miliardy dolarů, z pojišťovacích podvodů – 100 miliard dolarů jen v USA. (Moscow News No 20,97)

Kolem 40% evropských vládních zařízení mají počítačové systémy, které nebudou schopny správně datovat informace kolem r. 2000, což vyvolá poruchy v systémech sociálního zabezpečení, trhu a bank. (Intelligence Digest, Nov. 7,97)

USA. Chrám patřící Ukrajinské pravoslavné církvi v městě Jutika státu New York byl přepadem satanisty, kteří zničili oltář a ukradli kalich, kříže a oblečení pro bohoslužby. Potrhána byla i "pláštěnice" (vyobrazení Pána kladeného do hrobu) a roztrháno bylo evangelium, přičemž na stěnách chrámu bylo naškrábáno: "satanáš". (OCM, SOP)

RAKOUSKO. Podle svědectví rakouské policie registrují ve státě 1400 satanistů. V samotné Vídni je známých 15 restaurací, kde se setkávají. Policie vyšetřuje 12 případů sebevražd, které jsou spojovány se satanistickými rituály. (OCM, SOP)

SPOLEČNOST, VĚDA A TECHNIKA, POLITIKA, NOVOPOHANSTVÍ

Clintonovy reformy systému péče o zdraví podporuje 45% Američanů, 47% je proti, ale – jak pravil senátor J. Rokfeller, "chystáme se uskutečnit reformu bez ohledu na názor Američanů. (Reforma je spojena si identifikací a registrací všeho obyvatelstva, což doposavad v USA nebylo; pozn. red.) (National Right to Life News, May 9.94; PR)

Při OSN byl založen Mezinárodní hlavní soud, do jehož pravomoci budou spadat občané států, kteří vstoupí do OSN. (The New American, May 90.94; PR)

Ve Frankfurtu byla utvořena Evropská centrální banka. Tato událost proběhla současně s oslavou 250ti let od narození zakladatele dynastie Rotchildů. (The New American, May 90.94; PR)

Prvému pacientovi v Izraeli byla implantována srdeční chlopeň z vepře (The Jerusalem Pst Int'l. Edition, June 4.94; PR)

Belgie. Ekumenický patriarcha Bartolomeos, primus inter pares (tj. biskup prvý mezi rovnými) v episkopátu pravoslavné církve byl na sklonku minulého roku na oficiální návštěvě v Belgii, Nizozemí a Lucembursku u příležitosti 25. výročí založení eparchie ekumenického patriarchátu v Belgii, kde nyní žije více než 50.000 pravoslavných, přibližně 7.000 je jich v Nizozemí; jsou to především Řekové a přistěhovalci z východní Evropy, ale též i rození Belgičané a Holanďané. Patriarcha se zde též setkal s premiérem Jacquem Santerem, který se má stát presidentem Evropské komise. Na závěr rozhovoru o sobě Jacques Santer prohlásil, že je „přítelem pravoslaví". Patriarcha poukázal na zájem budoucího presidenta Evropské komise o úlohu a přítomnost pravoslaví v Evropské unii.

Patriarcha Bartoloměj podporuje vstup Rumunska do NATO; poznamenal, že podpora sjednocování Evropy je povinností všech církví. Převážně katolicko-protestantské NATO nemusí způsobit rozdělení Západu a Východu. V současné době je z pravoslavných zemích členem NATO pouze Řecko. (Orthodox Outlook, Aug, 97)

Podle nedávného výroku sekretáře USA Z. Brezinského: "Po zničení komunismu zůstává jediným nepřítelem Ameriky ruské Pravoslaví." (Podobně se vyjádřila šéfka americké diplomacie M. Albrightová; pozn. red.) (Predtečenskij listok, No 77, 1997)

Obsah tří tajných dokumentů z Jaltské konference v r. 1945 kladl na vlády USA i Anglie povinnost násilně repatriovat (vracet) do SSSR – a to dokonce i ty, kteří neměli sovětské občanství. Z toho je patrno, že ti, kteří sice slovy bojovali za demokracii v SSSR, se však ve skutečnosti účastnili sovětských represí a to dokonce na zahraničních územích. (Patriot, No 31; 1996)

Ke krátké soukromé audienci přijal 8. ledna 95 papež Jan Pavel II. generálního tajemníka OSN Butruse Butruse-Ghálího. Podle něho dokumentoval papež svou podzimní návštěvou v newyorském sídle OSN důležitost "rodiny národů". Papež v krátkém projevu vyzval OSN, aby překonala své "studené byrokratické bariéry" a změnila se ve skutečnou rodinu národů, která by "mohla nastolit nové jaro lidského ducha". (ČTK)

Při projevu 6. ledna 95 se Jan Pavel II. zmínil o problému přistěhovalectví, který je často doprovázen nenávistí a sociální nerovností; uprchlíci by měli být přijímáni s otevřenou náručí. "Přistěhovalectví by nemělo být považováno za ohrožení bezpečnosti a vyspělosti státu. Naopak, je znakem naší doby a civilisace, požadující sjednocení identity a universálnosti, rozdílnosti a rovnosti," uvedl papež.

V USA je nejvíce prostředků vynaloženo na vypracování speciální zbraně ke zkrocení (potlačení, uklidnění) obyvatelstva, která je nazývána flnesmrtící« (less than lethal); jde například, o elektromagnetické generátory, které působí na nervové impulsy v lidském mozku a umožňují jej kontrolovat.

K politické kontrole obyvatelstva jsou vyvinuty přístroje, které již na vzdálenost 7 m mohou zaregistrovat nejrůznější zbraně nebo předměty z mnohých materiálů skryté na těle člověka.

Systém mezinárodního práva bude brzy nucen vypracovat zákony flzákona o počasí« a reagovat tím na objevení technologických možností měnit počasí ve světě a možnosti využití těchto technologií k vojenským nebo politickým cílům.

V mnohých zemích světa je prováděno rozpracování nových typů biologických zbraní. Pomocí geneticky změněného hmyzu rozptýleného ve vzduchu a šířícího nákazu obyvatelstva mikroby, které napadají lidi. (The Spotlitght, July 31,95)

DNA počítá. Dr. Adleman experimentálně použil molekuly DNA (Dezoxyribonukleová kyselina – její molekuly jsou v jádrech živočišných buněk a jsou nositeli genetických informací – kódu dědičnosti) jako počítače k řešení složitého matematického problému, který dosud nelze řešit ani nejvýkonnějším elektronickým počítačem. Učinil tak objev mimořádného významu; dnes si ještě ani nedokážeme představit všechny jeho důsledky. Dvě stovky počítačových vědců, fyziků, chemiků a molekulárních biologů se pak účastnily narychlo svolaného mítinku, předem oznámeného na Internetu. I největší optimisty Aldemanův pokus ohromil. Ukázalo se totiž, že DNA lze použít kromě řešení kombinatorních problémů i jako paměťové medium pro počítače. 1 kg molekul DNA umístěný asi v 250 l tekutiny by mělo více kapacity než paměti všech doposavad vyrobených počítačů. Chemické reakce se dějí velice rychle a paralelně – v průběhu reakce je provedeno nesmírné množství operací. Jsou jiné možnosti využití hypervýkonných počítačů s DNA: rychlým tříděním trilionů všech možných digitálních klíčů lze rozšifrovat zprávy šifrované americkým vládním standardem; "dnes už na to není potřeba počítač, jaký si může dovolit jen Bill Gates nebo vláda Spojených států, stačí mít jen pár zkumavek, sklenici DNA, patřičnou techniku, a celý proces můžete provádět třeba ve sklepě". Výzkumníci si teprve nyní začínají uvědomovat, že příroda vytvořila v DNA mimořádný počítačový systém ke speciálním účelům a že DNA a genetický mechanismus (jenž ji zpracovává) ukládají a vyvolávají nesmírné množství informací – vše, co je třeba ke vzniku a udržování všech druhů žijících organismů. Vědci věří, že mohou uplatnit tento genetický mechanismus, jenž "vyrábí" žijící organismus, k řešení matematických problémů. I když biologická počítačová technologie je ještě v plenkách, počítačoví vědci přirovnávají dnešní první nejisté kroky k časným dobám vývoje elektronických počítačů. "Ještě nikdy jsem neviděl, že by se nějaká vědecká oblast vyvíjela tak rychle kupředu" (dr. Lipton). "Už v této chvíli je to průmysl" (Dr. E. Baum z NEC – výzkumné pracoviště japonské společnosti). "Počítač s DNA se vlastně počítači příliš nepodobá. Ale co je to vlastně počítač? Počítač je to, co se tak rozhodneme nazývat." Výhody počítače s DNA spočívají též v tom, že jsou asi o miliardu úspornější ve spotřebě energie než konvenční počítače. A přitom používají jenom triliontinu místa k uložení informací. A dále - v jedné zkumavce je možno současně provádět více operací než by bylo možno dokázat se všemi současnými počítači na světě pracujícími dohromady. A dále – paměť – 1000l kontejner DNA bude mít větší kapacitu než lidský mozek. Renomovaný týdenní NEWSWEEK (čtený po celém světě) přinesl o Adlemanově pokusu celostránkovou reportáž; též i ostatní prestižní periodika. Snažit se předpovědět, jak bude vypadat svět v budoucnosti, je jen ztráta času. Zatímco se snažíme stále ještě strávit dojmy z toho, co jsme už viděli a slyšeli, biologové a počítačoví vědci už přicházejí s novými objevy. Jestli biologie a počítače spojí své síly, změny v technologii budou mít takový vliv, že se jim nikdo nevyhne. (Dle časopisu Chip, srpen 1995)

V r. 1998 mají mít všichni obyvatelé Japonska universální identifikační karty, které budou obsahovat počítač. Brzy poté bude zavedeno stejné ověřování totožnosti v USA. (The McAlvany Intelligence Advisor, Nov. 1997)

Jedním ze způsobů snížení počtu obyvatelstva je zákaz prodeje některých bezpečných a účinných léků – např. v USA není povoleno okolo 5 tisíc takovýchto léků, které jsou dostupné v jiných zemích světa. Na léčení rakoviny se vynakládá jen v USA každým rokem asi 50 miliard dolarů, a při tom netradiční léčba není drahá. Lékaři, kteří používají přírodní léčbu a mají úspěšné výsledky např. při léčbě rakoviny, jsou pronásledování ze strany Food and Drug Administration (FDA). (The McAlvany Intelligence Advisor, Nov. 1997)

Při OSN pracuje komise "Codex Alimentarius", která pracuje na ustanovení světového standardu potravin, léčiv a jiného zboží. Tomuto standardu se budou muset pod hrozbou trestu podřídit všechny země, které vstoupí do WHO (celosvětová organisace pro ochranu zdraví). Tyto standardy budou příznivě působit na rozkvět velikých mezinárodních firem a jejich snahu omezit šíření metod léčení bylinkami a vitamíny. (The McAlvany Intelligence Advisor, Nov. 1997)

"Dějiny nemají konečné cíle a nikdy nekončí, stejně jako nekončí budování státu," řekl ve svém novoročním projevu (1996) prezident Václav Havel.

Slavnost zimního slunovratu uspořádalo 20. prosince 1995 v kostele sv. Michala v Libkovicích ekologické hnutí Duha. Občanská blokáda zabránila koncem r. 1992 zbourání kostela a ministr průmyslu nakonec přislíbil zachování stavby jako mementa na všechny severočeské obce, které ustoupily těžbě uhlí. (Katol. týd. č. 1/96)

V souvislosti s rostoucím napětím kolem krize Iráku (leden-únor 1998), kterou chtějí USA řešit vojenským útokem na Irák, i když někteří pozorovatelé soudí, že nebyly vyčerpány všechny diplomatické možnosti řešení krize, Rusko varovalo amerického presidenta Clintona, že svým postupem proti Iráku může vyvolat 3. světovou válku, neboť jeho postup je neúměrně tvrdý. USA však na svém způsobu řešení trvají. (President Clinton, který je již z dřívějška znám několika sexuálními aférami, se zrovna potýká s vážným sexuálním skandálem ohrožujícím jeho politickou kariéru; pozn. red.) (Informace ze sdělovacích prostředků)

Průměrný Londýňan je v současnosti každý den přibližně 300 krát natočen různými videosystémy monitorujícími obyvatelstvo pohybující se po městě. Toto neustálé a všudypřítomné sledování lidí se významně podílí na boji proti zločinnosti a pátrání po pachatelích trestných činů. Nehledě na to, že je tím narušováno soukromí lidí, bude počet skrytých i zjevných videokamer v nejbližší době z mnohonásoben. Mají být umísťovány nejen na veřejná místa, ulice, náměstí i pláže, nýbrž i do dopravních prostředků, veřejných i soukromých institucí atd. (Dle zpráv českého rozhlasu, 5/99)

AMERIKA

Stanoví-li americký psychiatr diagnosu: "psychický rozklad", dává mu to v některých případech právo hospitalizovat pacienta dokonce i proti jeho vůli a podrobit ho násilné léčbě přípravky podobným těm, které se používají v psychiatrických ústavech v SSSR. V článku uvedeném v americkém časopisu "Clinical Psychiatric News", nazvaném "Strach z vlády" (Government-phobia) se předpokládá, že nepřízeň ke státní vládě má být diagnostikována jako "psychický rozklad". (The christian world report, July/Aug. 95; PR)

RUSKO

Podle poznámky A. Solženicyna nemá Rusko ještě skutečnou demokracii a prostí lidé ještě nemohou možnost rozhodovat si o svém životě. (RFE/RL, May 30,94; PR)

V Moskvě se obnovuje bolševiky zlikvidovaný (na zvláštní příkaz z nejvyšších komunistických míst) velechrám Krista Spasitele. Obnova je celonárodní záležitostí a je symbolem znovuzrození Pravoslaví na Rusi, které je nedílnou součástí historické, kulturní i duchovní identity Ruska.

Moskva. Přípravné práce na opětovném vystavění velechrámu Krista Spasitele byly započaty již v uplynulém roce na podzim poté, když se patriarcha, vládní úřady spolu s představiteli kulturního života rozhodli tento slavný velechrám znovu postavit. Architekti připravili projekt chrámu stejné podoby, jakou měl v minulosti; bude však modernější, neboť v něm bude sídlit studio rozhlasu a televise, konferenční prostory, podzemní parkoviště. Stavba potrvá nejméně tři roky a bude stát podle některých informačních zdrojů 150 – 200 milionů dolarů. Původní katedrála byla vystavěna v neoruském stylu, byla největší stavbou v zemi a modlit se v ní mohlo deset tisíc věřících. Vysvěcena byla v r. 1883 a stala se katedrálou moskevské eparchie; zavřena a demolována byla v r. 1931 na příkaz Stalinův. Na jejím místě měl stát obrovitý Palác sovětů a vedle něj se měla tyčit gigantická socha Lenina. Práce byly však přerušeny a nakonec úplně opuštěny v dobách války. Na začátku 60. let byly základy využity ke stavbě velikého koupaliště. (HP 6/95; SOP)

Moskevský starosta chce požádat Vatikán o navrácení ikonostasu, který pochází z komunisty zničeného velechrámu Krista Spasitele v Moskvě. Ikonostas však není v inventárním seznamu vatikánských museí. (HP 6/95; SOP)

Zde je historický komentovaný článek z pravoslavného tisku o zboření chrámu Ke smutnému výročí zkázy chrámu Krista Spasitele.

Posvátný Synod Ruské pravoslavné církve zakázal členům duchovenstva kandidovat ve volbách. Synod totiž soudí, že mandát člena parlamentu si vyžaduje práci na celý úvazek, což se nemůže slučovat s prací duchovního pastýře. (SOP)

Značné materiální těžkosti, které má v současnosti Ruská pravoslavná církev, se projevily kromě jiného i tím, že Moskevský bohoslovecký seminář mohl v loňském roce přijmout pouze 123 posluchačů místo 160, které přijal do předcházejícího ročníku. Nemůže totiž krýt náklady na ubytování a stravu, a to i přes značný zájem o kněžskou službu a velký nedostatek duchovenstva. Z těchto důvodů podnikl rektor akademie a semináře sérii návštěv v zahraničí, aby získal podporu od jiných církví. (SOP)

Patriarcha moskevský a celé Rusi Alexij II. apeloval na ruskou dumu, aby znemožnila činnost "totalitárních sekt". (1995)

Moskevský patriarcha Alexij II. opětně kritizuje římskokatolickou církev za způsob jejího působení v tradičně pravoslavných zemích. (1995)

Hlavní inspekce tisku v Rusku není schopna upravit pouliční prodej takových pornografických tiskovin, které se dokonce i v Americe prodávají jen na speciálních odlehlých místech.

Ruský parlament není v stavu dokonce ani omezit prodej pornografie a podobné návrhy se nesetkávají s podporou většiny demokratických stran. (Crossroads, May 15.94; PR)

Před revolucí r. 1917 byly v Rusku 3 sebevraždy na 100.000 lidí za rok. Na totéž množství lidí připadá v r. 1993 asi 45 sebevražd. (World Press Review, June 94; PR)

Ruské ministerstvo obrany se chystá financovat okultní bádání; jeho výsledků hodlá použít pro dosažení vojenských cílů. Práce bude probíhat v ministerstvem založeném flInstitutu nové kosmologie«. Spolupráce s Moskevským patriarchátem se zatím ohraničuje na pouhé povolení pro vojáky k navštěvování chrámů. Zvláště bylo domluveno, že ministerstvo nedopustí, kupříkladu, kropení vojenské techniky a kasáren svěcenou vodou. (Pravoslavná Moskva, č. 2, 1995)

Kosmická loď vypuštěná do vesmíru 25. června 1995 za účelem spojení se stanicí Mir měla na palubě ikonou sv. Anastasie, posvěcenou patriarchou Alexijem II. v přítomnosti kosmonautů. Patriarcha řekl, že sv. Anastasie, jež zemřela mučednickou smrtí v době, kdy prý Církev nebyla ještě rozdělena (4. stol.), symbolizuje společné kořeny křesťanského Východu a Západu.

V současné době existuje v Moskevském patriarchátu 323 monastýrů, 18 seminářů, obnovuje se 12 tis. chrámů, existuje 14 tis. farností. Patriarcha Alexij je členem hlavního orgánu Celosvětové rady církví, ve které je Moskevský patriarchát největší konfesí. (Ecumenical News International, June 26,95)

V současnosti se v dálně východních krajích nachází až 5 milionů Číňanů, čímž vzniká možnost ztráty těchto krajů pro Rusko. V tomtéž čase Rusko prodává veliké množství současných zbraní Číně, aby tím řešilo své finanční těžkosti. (Intelligence Digest, June 30.95; PR)

Za poslední 3 roky se ve světě zdvojnásobila produkce opia – ne pouze z Avganistánu a Pákistánu, nýbrž i z bývalých sovětských republik střední Asie, což se může stát důvodem pro to, aby se do vnitřních záležitostí těchto států vmísily mezinárodní organisace pro boj s narkotiky. (Intelligence Digest, July 14.95; PR)

Ruská vláda je znepokojena prodejem malých jaderných bomb, které byly možná získány skupinou bývalých rozvědčíků. (Intelligence Digest, June 14.95; PR)

S pomocí půjčky od Mezinárodního valutového fondu hodlá Ukrajina postavit šest továren na svíčky, aby se nahradil nedostatek elektrické energie. (OMRI Daily Digest, June 29.95; PR)

Americký fond Information Agency financuje více než 47 soukromých televizních stanic v Rusku a uplatňuje svůj vliv na obsah jejich přenosů. (July 21.95; PR)

Od r. 1993 financuje Americká informační agentura (USIA) program na výuku základů federálního systému USA regionálních představitelů a vykonavatelů státní moci v regionech na Rusi. (Region: ekonomika a sociologie, č. 4.95; PR)

V r. 1985 byla mezi USA a SSSR uzavřena smlouva na společné vytvoření učebního programu pro základní a střední školy obou stran. Jedním z posledních výsledků tohoto projektu je americký program "Goals 2000", který rozpracovává zkušební systém pro školní vzdělání v USA. (The christian world; report, July/Aug 95; PR)

Od r. 1982 bylo v Moskvě zjištěno 900 míst se zvýšenou radiací a každým rokem se objeví až 70 nových míst zasažených radioaktivitou. Jedním z míst, kam se sváží různý radioaktivní odpad je sklad umístěný asi 25 km od Sergijev Posad (zde je největší ruský monastýr Trojice-Sergijevská lávra). V samotné Moskvě se nalézá kolem 49 jaderných objektů a je zde nahromaděno kolem 200 tun radioaktivního odpadu. (Ogonek, No 5-10, březen 95)

V okolí kombinátu "Majak" je systém přírodních i umělých jezer, plochou převyšující plochu vodojemů na kanálu Moskva – Volha, jejichž voda je zasažena radiací, jejíž úroveň se stále zvyšuje; kdyby se vody rozlily po okolní krajině, stane se to katastrofou pro celé Rusko. (Izvěstija, 30. aug. 95)

Ve více než 70% ruských měst se zvedla hladina spodních vod, což ohrožuje zdraví obyvatelstva a hrozí narušením základů domů.

Asi 50% Rusů nechce hlasovat pro žádnou politickou stranu. Jen 30% by hlasovalo pro některou z politických stran. To vytváří možnost, při které by nějaká malá leč aktivní strana mohla dostat k vládě. (Monitor, July 19.95; PR)

Počet těch, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby (pravoslavné i nepravoslavné) v Rusku není větší než 2% obyvatelstva. Ve 240 moskevských chrámech patřících k Mosk. patriarchátu bývá asi 20 až 50 farníků účastnících se nedělních bohoslužeb a jen několik chrámů má několik tisíc věřících. Přibližný počet aktivních věřících v Moskvě možno určit na 90 tisíc farníků. Paschální (velikonoční) bohoslužby v r. 1997 v Moskvě navštívilo 120 tisíc lidí (v r. 1996 to bylo 165 tisíc). Obyvatel je v Moskvě asi 12 milionů a přibližně 2 miliony tam žijí nelegálně. (East-West Church Ministry Report, Summer, 97).

Dle nového zákona, ztratila církev staroobřadců se svými 250 farnostmi ve 43 krajích Ruska status "celoruská". Nyní již v některých případech jí odmítají vrátit chrámy, které jí patřily; ikony a zvony, které jí byly ukradeny, se odevzdávají Moskevskému patriarchátu (East-West Church Ministry Report, Summer, 97).

Dle výsledků expertízy komory pro lidská práva politické konsult. rady pro presidenta Ruské federace protiřečí nově přijatý zákon "O svobodě svědomí a náboženství" obecně přijímaným normám mezinárodního práva a Konstituci RF. De facto je restaurován systém vztahu státu a církve dle vzoru z r. 1982. (Církevně-společenský věstník, No 24, 1997).

Ze všech monastýrských prostor Alexandro-něvské lávry byly eparchii vráceny pouze dvě poschodí, což je metropolitní část (oddělení) pro metropolitu Vladimíra. Náměstek petrburského magistrátu prohlásil, že "v nejbližší době nebude lávra odevzdána" Moskevskému patriarchátu.

Ve městě Železnovodsk se s požehnáním metropolity Gedeona Stvaropolského (Mosk. patr.) realizuje projekt na vytvoření sochy Krista Spasitele – prvé v Rusku. Velikostí a výškou to bude druhá největší na zeměkouli (po již existující v Rio de Janeiro). (Rus svjataja; No. 15; 1997)

Organisovaný zločin má pod kontrolou asi 40% ruské ekonomiky; kolem 70% firem platí vymahatelům; ruská mafie dává asi 30% svých příjmů na svoji bezpečnost – peníze jdou na úplatky úředníků. V roce 1995 Rusku jen kvůli ekonomickému zločinu přišlo o 4 miliardy dolarů. Skrze světovou ekonomiku zločinci každý rok realizují obchody v hodnotě 100 miliard dolarů.

V 60-70 letech se v Rusku rozvinula spolupráce mezi některými stranickými vůdci a mafií. Sjezd vůdců zločineckého světa v r. 1982 v Tbilisi rozhodl bojovat za politický vliv. V r. 1991 se představitelé ruského a italského světa zločinu setkávají ve Varšavě. 61% ruských vlivných lidí a 71% politických činitelů – pochází z bývalé stranické elity. (Jane's Intelligence Review, Sp. Rep. #10,96)

Ruské ministerstvo výchovy stáhlo ze škol učebnici sexuální výchovy. Podle zpráv agentur protestovala jak pravoslavná církev, tak i rodiče proti podle jejich názoru nemorálnímu postoji k sexualitě. (KT 30/97)

Zákon o církvích prezident Jelcin nepodepsal. Zákon, který byl přijat ruskou státní dumou (23.6.1997), prý "diskriminuje některá náboženství včetně katolického"; prohlásila 22.7. presidentská kancelář. Prezident vrátil zákon parlamentu, protože by prý měl "být zdokonalen". Zákon měl poněkud omezit působení zahraničních misií, které jsou připravované a vysílané ze Západu, jsou skvěle manažersky organisované, vedené speciálně vyškolenými misionáři a čerpají z bohatých zdrojů prostředků ze Západu (a to i k tzv. "kupování" přestupů), čímž vzniká nerovnoprávnost mezi církvemi a jsou poškozována náboženství, která jsou v Rusku tradiční, ale jejich církve jsou v současnosti velice chudé a zdecimované (jsou oprávněné obavy, že působení západních náboženských misií duchovně a morálně rozvrátí Rusko a přivedou je do duchovního a morálního stavu, v jakém jsou např. USA). Zákon neměl zakázat působení těchto církví, ale měl je určitým způsobem omezit a podpořit tradiční církve a náboženství. K podpisu zákona vyzval prezidenta i patriarcha Alexij. Proti podpisu zase osobně intervenoval papež Jan Pavel II. Chystané omezení samozřejmě pobouřilo organisátory a iniciátory a vyvolalo politický ohlas (ukázalo se jak těsně je propojena církevně-misijní činnost s nejvyšší politikou). Americký president pohrozil Rusku, že jestli zákon vejde v platnost, zastaví poskytování materiální pomoc (žádná pomoc nebývá v politice nezištná). President Jelcin nakonec zákon vetoval, což USA uvítaly a označily to za "vítězství demokracie v Rusku" (tedy vítězství své demokracie – čili amerických zájmů). Ruský list Nězavisimaja gazeta napsal, že Jelcin v této věci (nejen v této) podlehl nátlaku ze zahraničí. "Sympatie přítele Billa (Clintona), přání římského papeže a amerického Senátu jsou pro něj zřejmě důležitější než názor pravoslavné církve a jiných tradičních ruských náboženských obcí, četných společenských institucí a vlastního parlamentu." Jiné hlasy hovoří o "veřejném ponížení Ruska" o "snaze Západu vymýt mozky mladé generace" atd. (Dle KT a agentur; texty v závorkách jsou komentáře redakce)

Ruská pravoslavná církev vyhrála ve sporu o možnosti existence netradičních náboženství v Rusku, jako např. Moonova sekta, svědkové Jehovovi a hnutí Haré Krišna. Tyto sekty se objevily v Rusku po pádu sovětského režimu. Za tímto účelem otevřela Ruska pravoslavná církev informační centrum, které mělo odpovídat na všechny otázky týkající se uvedených sekt. Centrum vede ruský theolog, který studoval na pravoslavném Institutu sv. Vladimíra v New Yorku. (OCM SOP 7-8/97)

Ruský patriarcha Alexij II. nevylučuje možnost setkání s papežem Janem Pavlem II. Prohlásil to 27. 7. 1997 před novináři a řekl, že už probíhají přípravy na toto setkání. (KT 32/97)

V Jekatěrinburgu se pokusili podpálit kapličku stojící na místě zavraždění carských mučedníků. (Radoněž, g. Moskva, No 25-28, 1996)

Biskupský sbor Mosk. patriarchátu konaný v únoru 1997 rozhodl, že zatím bude patriarchát pokračovat v členství ve Světové radě církví. Sbor se usnesl, že konečné vyřešení účasti Mosk. patriarchátu ve Světové radě církví a v dalších mezinárodních organizacích musí být přijato až posouzení jinými pravoslavnými církvemi a jinoslavnými. (Ecumenical News, Feb 24,97)

Na III. Velkém kruhu Svazu kozáků v Orenburgu v r. 1993 byl na nové období zvolen nový ataman, jemuž požehnal kněz Mosk. patriarchátu, a poté nad ním četl své modlitby buddhistický lama; tito duchovní se také účastnili přijímání usnesení sněmu.

Na podzim r. 1993 v Krasnodaru se konala oslava svátku 300 let služby kubánského kozáctva Ruska. Sešlým kozákům požehnal nejprve kněz Mosk. patriarchátu, pak nad nimi přečetl své modlitby buddhisticky lama a muslimský mullah. (Černaja sotňa, Rusko, č. 11-12, 1996)

Podle výsledků odpovědí na dvě nedávno položené otázky moskevských novin "Segodňa" 49% otázaných věří v Boha (v r. 1991 to bylo 34%) 51% respondentů se hlásí k pravoslavné Církvi, 61% věří, že pravoslavná Církev je pro Rusko životně důležitá, 2% se hlásí k mohamedánství, 1% jsou katolíci, 30% se považuje za nevěřící, 6% se považuje za věřící, avšak nehlásí se k žádnému náboženství, 40% věří v magii, 38% v astrologii, 20% věří v převtělování, 6-7% se účastní modlitebních setkání 1x do měsíce (po Litvě je to nejnižší návštěvnost chrámů) a 67% navštěvuje modlitební shromáždění velmi zřídka. (The Right to Beieve, UK, Oct.-dec. 96; OCM SOP 1/97)

Podle posledního průzkumu veřejného mínění stoupl počet Rusů, kteří se považují za křesťany, na 72%. Největší růst byl u pravoslavných. Ještě v r. 1991 tvrdilo 53% otázaných občanů, že nevěří v Boha. O 5 let později se toto procento snížilo na 37%. Počet nerozhodnutých je 8%, v roce 1991 to bylo 15,3%. Průzkum učinilo v září 1996 Ruské centrum pro výzkum veřejného mínění. Tentokrát odpovídalo 2460 dospělých osob z městských i venkovských oblastí. (OCM SOP 1/97)

Moskevská milice registruje pohanské společenství "Ruskou církev", která usiluje o znovuzrození pohanství – předkřesťanské náboženství Slovanských Rusů na principu "panteonu" jejich pohanských bohů. (Ruskija vedomosti, Moskva, no 25/96; OCM SOP 1/97)

Svobodo-zednářský "Rotary klub" založený v r. 1905 v Chicagu je nejrozšířenější nevládní organisace pracujících a inteligence na světě. Má kolem 1,2 milionu členů v 156 státech světa. Tato organisace kontroluje též dvě mládežnické organisace "Interakt" a "Rotarakt". V Rusku existuje okolo 30 těchto klubů, což se zrcadlí i v procesu samoorganisace vládnoucí buržoazie v Rusku. (Segodňa, Moskva, 20. sent. 1996; OCM 3/97, PR)

Ruská pravoslavná církev přivítala nový zákon o svobodě svědomí a náboženských sdružení. Podle biskupa Sergije slonečnogorského je zákon "velmi rozumný" a je "krokem vpřed". Umožní tradičním náboženstvím v Rusku získat zpět to, co ztratila za sovětského režimu. Náboženský a konferionální pluralismus, který existuje v USA, nemůže být automaticky přenášen do Ruska. Zákon chrání tradiční náboženství, mezi nimiž zaujímá Pravoslaví čelné místo a preambule zákona praví, že je "nedělitelnou částí historického dědictví jak duchovního tak i kulturního". (OCM; SOP 7-10/97)

Předseda výboru pro obranu při ruské Dumě generál L. Rochlin vybídl důstojníky k obraně svých práv, protože prezident vede ruskou armádu k úpadku. Celoruské hnutí k podpoře armády předpokládá předložit prezidentu ultimatum. Vládní kontrarozvědka zesílila svoji činnost. (Intelligence Digest, July 18,97)

Mluvčí ruské pravoslavné církve vyslovil žádost, aby Leninova mrtvola byla odstraněna z mauzolea na moskevském Rudém náměstí. Napětí v zemi nepoleví, dokud vůdce bolševického puče zůstane nabalzamovaný na Rudém náměstí, neboť zůstává symbolem zla. Takto jasně se dosud pravoslavná církev nevyjádřila. Podle průzkumů jsou občané Ruska, pokud jde o případný Leninův pohřeb, rozděleni. O této věci by se mělo konat referendum. (KT 32/97)

Gerard Daucourt, biskup Troyes a předseda biskupské konference pro jednotu křesťanů, byl v květnu na soukromé návštěvě v Rusku. Vyjádřil zde politování a zklamání nad činností ukrajinských uniatů, proselitismem katolických misionářů v Rusku a nerespektování některých dohod uzavřených v posledních mezi Vatikánem a Mosk. patriarchátem ze strany katolických misionářů v Rusku. Tyto činy "zruinovaly 40 let snažení". Římskokatolický biskup odsoudil "chybné kroky" některých katolíků v Rusku a "přerušení dialogu o vztazích mezi oběma církvemi". Biskup se při návštěvě Institutu sv. Tichona seznámil s martyologiem, v němž je zaznamenáno již přes 10 tisíc mučedníků – pravoslavných ruských duchovních a laiků, kteří byli umučení v době sovětského režimu. (OCM SOP 7-10/97)

Ruská komora osobností přiřkla papeži Janu Pavlu II. titul čestného občana Ruska. Tento čestný dokument podepsal patriarcha Alexij. Papeži byl vyjádřen dík za jeho blahodárnou činnost ve prospěch svata. (Světlo Evangelia, No 8, 1996)

Při oslavě 850 let Moskvy v ní byla vztyčena bronzová socha(!) Boží Matky držící vyobrazení Božího Syna. (One Church No 2,97)

Podle mínění čínských politologů po uzavření dohody mezi NATO a Ruskem bude následovat vstup pobaltských států do NATO a států ze společenství Nezávislých států, v důsledku čehož ztratí Rusko kontrolu nad postsovětských politickým prostorem a přestane být významnou mocností, o což se Západ snaží. (Nězavisimaja gazeta No 98,1997)

Společné manévry ukrajinských vojsk s vojsky NATO jsou financovány z USA. Scénář manévrů imituje válku "mnohonárodnostních vojsk" s flotilou Ruska a ruským autonomním obyvatelstvem. (Segodňa No 74, 1997)

V Kijevě bylo otevřeno Informační centrum NATO, jehož úkolem je propagandistické zpracování obyvatelstva. (Golos Ukrainy (Kijev) No 80, 1997)

Je možné, že přepokládaný hrob carské rodiny odkrytý pod Jekatěrinburgem v r. 1991 byl určen pro "zametení stop" tohoto zločinu. Dle člena ruské vládní komise člena-korespondenta Ruské akademie věd V. Aleksejeva má k disposici dva dobové dokumenty o stavu cara Nikolaje II. po jeho poranění hlavy, o což současné nalezené ostatky nepotvrzují. (Udača, Simferopol, No 8, r. 1997)

Nedaleko od Jalty byly nalezeny ostatky v r. 1920 popravených duchovních, důstojníků,, dvořanů a intelektuálů. Na paměť této tragické události byl na místě vztyčen tří metrový kříž. (Udača, Simferopol, No 8, r. 1997)

Za hranicí chudoby se podle Kyjevského mezinárodního sociologického institutu ocitá 47,1% ze 4,5 tis. dotázaných obyvatel Ukrajiny; 45% nemá peníze na jídlo, 49% se nedostává peněz na vše ostatní. (Gart, Černigov, 3. 10. 1997)

Podle prognóz Ministerstva ekonomiky Ukrajiny, klesne počet obyvatel Ukrajiny do r. 2006 o 4 miliony lidí na 46,7 milionu lidí. (Golos Ukrajiny, Kijev, 31. 3. 1997)

Do různých nově založených sekt a kultů je již v Rusku vtaženo kolem 5 milionů lidí: 70% je mládež od 18 do 27 let; 80% jsou lidé se středním a vyšším vzděláním. Kolem 1 milionu z nich je studentů – 30% z nich kvůli tomu zanechalo studia. Rozvráceno bylo 250 tisíc rodin, rodiče opouštějí neplnoleté děti a odcházejí do sekty. (Metafrazis, Moskva, nojabr 1996)

ATHOS A ŘECKO

Normální vztahy mezi většinou athonských monastýrů a patriarchou Bartolomějem byly obnoveny. Disciplinární trest 4 athoských mnichů byl zrušen. (Orthodox christianity, June 1,94)

Mnišská komunita ze Svaté Hory Athos se vyslovila proti Schengenské konvenci. Ve zprávě z 2. června adresované řeckým poslancům žádají zástupcové Hory Athos, aby tuto evropskou konvenci řecký parlament neratifikoval za účelem ochrany "svobody jednotlivce", jenž se dostává do nebezpečí v důsledku využívání informačních údajů. Tato konvence, jak píši mniši, "znamená elektronické odchycení jedince na evropské úrovni a později snad na úrovni světové a umožňuje narušení soukromého života jedince. Vytváří hrozbu zlého využití elektronických údajů a jejich využití členy Evropské unie. Schengen znamená, že každý občan naší vlasti bude podchycen mimo naši vlast, a je taktéž hrozbou pro pravoslaví v oblasti různých dogmat". Schengenská dohoda předpokládá zrušení systematické kontroly na hranicích evropských států v rámci Evropské unie, ale zesílení kontroly na hranicích státu, které stojí mimo Evropskou unii. (OCM; SOP 7-10/97)

V rámci programu "Soluň, hlavní město kultury Evropy 1997" se uskutečnila výstava pokladů z Athosu v Muzeu byzantské kultury. Na této výstavě vystavuje své poklady 17 monastýrů. Je tu 108 ion z byzantského období a postbyzantské éry, dále je na výstavě 120 liturgických předmětů, 120 rukopisů a 130 byzantských dokumentů. Všechny vystavené exponáty mají obrovskou hodnotu. (OCM SOP 7-8/97)

ŘECKO. 2. listop. 1996 oznámila řecká vláda, že uvolní 7 miliard drachem z evropských úvěrů ve prospěch Athosu. V monastýrech probíhá v současnosti obnova mnišského života, žije v nich 1900 mnichů – většinou Řeků. (OCM SOP 1/97)

Evropská unie pomáhá finančně při rekonstrukci athoských monastýrů. Bude vytvořena speciální komise, aby studovala způsob pomoci Athosu, neboť "uznává jeho velkou důležitost pro Evropu". President Evropské unie, který navštívil Athos, uvedl, že historie a kulturní dědictví mnišské komunity na Athosu přispěly k vytvoření "typu jedinečné společnosti založené výlučně na duchovního hodnotách". Monastýry na Athosu existují už tisíc let. Je tam 20 monastýrů a velký počet skitů. Nyní se Athos těší obnově a má 1800 mnichů – většinou Řeků, ale též Rusů, Srbů, Bulharů, Rumunů a jsou tak též mniši ze Západu. (OCM SOP 7-8/97) (Athonští mniši se bránili financování oprav Evropskou unií a věděli proč. Nyní již peníze tečou na Athos proudem, stavební ruch učinil z míst pro poustevníky staveniště, které hned tak nezmizí… Jak to asi dopadne. Bude Athos následovat příkladu Meteory, kde byl duchovní život zlikvidován ve jménu oslavy kultury a umění, když se z jedinečných skalních monastýrů stalo centrum pro studium byzantského umění a zastávka pro všechny turistické výpravy do Řecka? Nebo bude Svatá Hora prohlášena za mnišskou reservaci? – pozn. red.)

Návrh řecké vlády v Evropské unii na zachování současného statutu Athosu jakožto mnišského společenství byl vetován ministry zahraničních věcí Švédska a Finska, jimiž jsou ženy (pozn. red.: dle současného statutu Athosu nemají sem ženy přístup, neboť se jedná o "mnišskou republiku") (Orthodox News; Denver; sept. 97).

Přes 6 stovek kyperských Řeků se 15. srpna vydalo na náboženskou pouť ke klášteru sv. Ondřeje (patrona tohoto ostrova), který letí na území severního Kypru, spravovaného kyperskými Turky. (KT 35/97) (Polovina Kypru je dlouhodobě okupována Tureckem za asistence vojsk OSN.) (Viz naši stránku Okupovaný Kypr)

Athénský soud určil, že sekta scientologů neprávem získala dovolení ke svému působení jakožto náboženská organisace, protože cílem její činnosti je získávání příspěvků od svých členů. (Spotlitght, Feb. 17,97)

PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV

Konstantinopol – Konstantinopolský ekumenický patriarchát si připomněl 150. výročí založení Bohoslovecké fakulty na Chalki (Turecko). Slavnosti se zúčastnily stovky pozvaných, bývalí profesoři a studenti, světové osobnosti jak pravoslavné, tak z jiných církví. Slavnost vedl ekumenický patriarcha Bartoloměj I., který opět žádal znovuotevření této bohoslovecké školy. Slavnosti se konaly za přítomnosti asi 400 účastníků, mezi nimiž byli pravoslavný alexandrijský papež Parthenios III., hlava pravoslavné církve v Africe, bukurešťský patriarcha Theoktist, hlava Rumunské pravoslavné církve, arcibiskup tiranský Anastasios, hlava Albánské pravoslavné církve, jakož i představitelé pravoslavných církví z Ruska, Gruzie, Řecka, České republiky a Slovenské republiky a představitelé římsko-katolické církve, Světové rady církví a Konference evropských církví. (SOP)

Turecko – Opět se uskutečnil útok v Istanbulu (Konstantinopolis – Cařihrad) ve čtvrti Fanar, kde žije většina věřících řecké pravoslavné obce a kde se též nachází sídlo pravoslavného ekumenického patriarchátu. Na podzim roku 1993 byl založen požár v budově školy. Již před tím bylo zhanobeno asi 12 hrobů na řeckém hřbitově při bosporském břehu. Od té doby jsou zdi residence popsané tureckými výhružkami s hrozbou usmrtit patriarchu. (SOP)

Albánie – Pravoslavná albánská autokefální církev vydala dokument, v němž požaduje, aby byla respektována práva garantovaná ústavou, aby byly vráceny starobylé monastýry a chrámy a aby byla zastavena kampaň vedená proti jejímu představiteli arcibiskupu tiranskému Anastasiovi. Navzdory tvrzením, že pravoslavná církev je omezena na řeckou menšinu v Epiru a srbskou menšinu ve Skodaru, existuje také domácí albánská církev sestávající z rozených Albánců, kteří představují asi 20% albánského obyvatelstva země. (SOP)

Dnes má Finská pravoslavná církev, která je druhou národní finskou církví, asi 60 000 věřících, což je asi 1,2% obyvatel (většina obyvatel jsou luteráni). Má 3 eparchie, 50 chrámů, 100 kapliček, dva monastýry a bohosloveckou fakultu při universitě v Joensuu. Finská pravoslavná církev významně pomáhá ruské církvi, zvlášť při obnově monastýru Valaam na Ladožském jezeře, posílá své duchovní, aby obsluhovali pravoslavné farnosti v Karélii pro nedostatek místních kněží. (SOP)

Arménie – Katolikos a patriarcha Vasken I., hlava arménské apoštolské pravoslavné církve, zemřel 18. srpna 1994 v Jerevanu ve věku 86 let. V čele církve stál téměř 40 let. Pohřební obřady se konaly 28. srpna v patriarchální katedrále v Ečmiadzině a arménská vláda vyhlásila třídenní národní smutek. Arcibiskup Torkom (Manooguian), jeruzalémský arménský patriarcha, byl zvolen za locum tenens (dočasného představitele). Jeho úlohou je vést arménskou církev do volby nového katolikose – patriarchy, která se může uskutečnit až po 6ti měsících. (SOP)

Arménská apoštolská pravoslavní církev byla založena ve 4. století svatým Gregorem Osvětitelem, biskupem z Kappadokie. Dnes se tato církev jmenuje také „gregoriánská" podle svého zakladatele, aby se takto odlišila od frakcí, které se od ní oddělily v důsledku proselytismu a unionistické politiky latinských misionářů v době od 15. do 18. století. Má 5 až 6 miliónů věřících, z čehož asi polovina žije v diaspoře. (SOP)

Jeruzalém – Pravoslavní Arabové žádají hluboké změny ve struktuře jeruzalémského patriarchátu a to při volbě episkopátu i při správě církve. K pravoslavné církvi se zde hlásí asi 200 000 pravoslavných Palestinců. Na území okupovaném Izraelem je 45 pravoslavných chrámů a 38 monastýrů. Hlavní svatyní Jeruzalémského patriarchátu je chrám Vzkříšení, nazývaný též chrámem Svatého Hrobu. (SOP)

Francie. Pravoslavná farnost Ochrany Panny Marie v Lyonu oslavila na sklonku minulého roku 70. výročí svého založení. Tato pravoslavná farnost má nyní 3.500 věřících a s dalšími farnostmi v Saint-Etiennu, Grenoblu a Pont-Cheruy je tam asi 10.000 pravoslavných věřících. Tyto farnosti tvoří biskupský vikariát. (HP 6/95; SOP)

Polsko. Dne 11. září 1994 svatořečila Polská pravoslavná církev otce Maxima Sandoviče, pravoslavného kněze zastřeleného bez soudu rakouskou armádou 6. září 1914 na začátku prvé světové války. Otec Maxim byl tajně vysvěcen na kněze v Rusku v r. 1911, aby spravoval pravoslavné farnosti v Karpatech – šlo o věřící, kteří se vraceli z římské unie do pravoslavné církve. Byl za to rakousko-uherskými úřady několikrát vězněn. Tato kanonisace byla prvou v Polsku od uznání autokefality v r. 1924. (HP 6/95; SOP)

USA. Svatořečení otce Jacka Netsetova, pravoslavného misionáře mezi obyvateli aleutských ostrovů, se uskutečnila v katedrále sv. Inocence v městě Anchoragu na Aljašce; bohoslužbám předsedal metropolita Theodosij, představitel Americké autokefální pravoslavné církve. Nově vyhlášený světec žil v letech 1802 – 1863, měl ruského otce a aleutskou matku a je prvým pravoslavným narozeným na americkém kontinentě, který byl svatořečen. Misijně působil 36 let mezi domorodým obyvatelstvem na Aljašce za velice těžkých podmínek. (HP 6/95; SOP)

Belgie. Dne 10. ledna t.r. se konalo v Bruselu oficiální otevření Kanceláře pravoslavné církve při Evropské unii; vedením kanceláře byl pověřen metropolita Pantelejmon z ekumenického patriarchátu. Otevření této kanceláře se stalo z iniciativy ekumenického konstantinopolského patriarchy Bartolomea a svědčí o důležitosti, kterou tento patriarcha připisuje vybudování jednotné Evropy. (HP 6/95; SOP)

K novostylní Řecké církvi náleží okolo 90% věřících (ostatní jsou starostylní). Na řeckém ministerstvu je analytické oddělené "Delta-2", které se zabývá vně-politickou církevní strategií. (Rus pravoslavnaja, No 4, 1997)

Skupina duchovenstva Moskevského patriarchátu publikovala otevřený dopis patriarchovi s žádostí brzy posoudit možnost, aby v každém větším městě byl alespoň jeden chrám, ve kterém by se sloužilo ruským jazykem (ruská církev slouží církevně-slovanským jazykem). (Orthodox christianity, June 1,94)

Vědci z "Institut d'Orsay" v Paříži při řadě složitého snímkování Turínského plátna objevili nápis "Jesus Nazarenus". Bylo též určeno, že datování plátna z r. 1988 bylo provedeno nesprávně, protože analýza byla provedena na vzorcích plátna odebraných z částí plátna, přidaného k původnímu plátnu ve středověku (záplaty). (Nov. 1,97)

FRANCIE. Ve Francii je nyní asi 200.000 pravoslavných, asi 100 farností a 30 monastýrů v různých eparchiích. I když se národních důvodů slouží ještě řecky, církevně-slovansky, rumunsky, gruzínsky a arabsky, čtení Evangelia, kázání a určité části liturgie jsou ve francouzštině. V poslední době přecházejí pravoslavné farnosti na používání francouzštiny jako bohoslužebného jazyka. (OCM SOP 7-8/97)

V Austrálii je pravoslavný každý 19 člověka. Podle odhadů je v Austrálii asi 1 milion pravoslavných věřících. Z tohoto počtu je asi 700.000 Řeků patřících pod Ekumenický patriarchát. Asi 300.000 věřících patří pod Antiochijský patriarchát, Srbský patriarchát a pod eparchii Ruské zahraniční církve. Ekumenický patriarchát má asi 100 kněží. Ekumenický patriarchát zde též má Pravoslavný bohoslovecký institut sv. Ondřeje v rámci university v Sydney a vydává časopis The Voice of Orthodoxy v řečtině a angličtině. (OCM SOP 1/97)

RUSKO. 31. ledna 1997 začalo u obyvatelky města Voskresenska (Moskevská oblast) zázračně prýštit myro vydávající vůni z papírové ikony s vyobrazením sv. cara Nikolaje II. i sv. knížete Vladimíra, která byla vydána Ruskou zahraniční pravoslavnou církví k tisíciletí pokřtění Rusi. (Moskva, květen 1997)

USA. Dvě pravoslavné jurisdikce v Americe začaly s přípravami na kanonisaci (svatořečení) Rafaela, který žil ve Spojených státech. Washingtonský metropolita Teodosios, který vede Americkou pravoslavnou církev a metropolita Filip, který spravuje Antiochijské arcibiskupství, vytvořili smíšenou komisi, která připraví materiály potřené ke svatořečení. Komise byla vytvořena z iniciativy metrop. Teodosia, který konstatoval, že památka biskupa Rafaela byla a je uctívána věřícími Božího lidu a Americe pro jeho příkladnou misijní práci. (OCM SOP 7-8/97)

SRBSKO – BELGIE. Cestující biskup rašský a prizrenský z Kosovské eparchie Srbské pravoslavné církve informoval v západoevropských státech o náboženské situaci ve své eparchii. Uvedl, že Církev "se znovu stává duchovním centrem srbského lidu". Dokládal to počtem nových chrámů (20 včetně katedrály a 20 dalších je ve výstavbě) a zvláště obnovou mnišství v tomto regionu. "Nové chrámy, které budujeme, jsou kotvami, s nimiž bouřka nepohne". (OCM SOP 6/97)

EGYPT. Nový představitel pravoslavné Církve v Africe, alexandrijský patriarcha, papež Petr VII. konal svou první pastorační přes celou Afriku. 24. května navštívil Ugandu a Keňu. Pak odcestoval do Nairobi a Keni. Setkal se s duchovenstvem a věřícími těchto černých pravoslavných komunit. Navštívil též Pravoslavný bohoslovecký seminář Makária III. v Nairobi. Pravoslaví se v posledních 40ti letech v černé Africe velice rozšířilo, zvláště v Ugandě, Keni, Tanzánii a Ghaně. Patriarchát má nyní asi 350 tisíc věřících. (OCM SOP 6/97)

RUMUNSKO. Svaté ostatky ct. Theodory, pravoslavné monašky z 19. stol., které byly doposavad na Ukrajině, budou vráceny Rumunské pravoslavné církvi. Z Kijevsko-pečerské lávry budou přeneseny do monastýru Sihla za přítomnosti ekumenického patriarchy Bartoloměje a rumunského patriarchy Teoktista. Rumunská pravoslavná církve kanonizovala sv. Theodoru v r. 1992. Je uctívána jako "skutečná Marie Egyptská v rumunské zemi". Posledních 30 let svého života prožila v jeskyni poblíž monastýru Sihla na severovýchodě Rumunska. (OCM SOP 6/97)

BĚLORUSKO. Zdejší pravoslavná Církev zorganisovala v Minsku 6.-7. 6. 1997 se Světovou radou církví "kulatý stůl" pro věci služby diakonie. Hlavním cílem byly čistě praktické otázky; o teologie se nehovořilo. Rokování bylo zaměřena na způsob pomoci nejchudším lidem. Pozornost směřoval k obětím černobylské havárie, školství… lékařské pomoci pro lidi bez příjmů. (OCM SOP 6/97)

ALBÁNIE. Albánská pravoslavná církev rozdělila 200 tun humanitární pomoci nemocnicím, sirotčincům, starobincům a nejchudším lidem v Albánii. V následujících měsících plánuje Albánská církev poskytnout ještě 3500 tun humanitární pomoci. Celková hodnota se odhaduje na 1 milion dolarů. Kromě toho budou rozdělovány potraviny, léky, vakcíny… Pomohlo se již asi 25000 lidí po celé Albánii. (OCM SOP 6/97)

V interview pro italské katolické noviny L'Avvenire prohlásil metrop. Filaret Minský (Mosk. patr.), že pravoslavný svět nyní trpí "stádiem obnovy" a kvůli tomu je nutno sezvat všeobecný sněm. (Světlo Evangelia No 8, 1996)

EGYPT. Jak je zvykem, navštívil alexandrijský patriarcha Petr VII. hlava pravoslavné církve v Africe Ekumenický patriarchát. Při setkání so hovořilo o "práci na přípravě svatého a velikého sněmu pravoslavné Církve" a rozebírali to, "čeho bylo dosáhnuto do dnešních dnů". (OCM SOP 7-10/97)

KAZACHSTAN. Pravoslavná Církev bude kanonizovat 41 kněží a pravoslavných věřících, kteří mučednicky zahynuli ve 30. letech v sovětských koncentračních táborech Kazachstanu. (OCM SOP 7-10/97)

IZRAEL. Posvátný synod Jerusalemského patriarchátu (listem z 3. 11. 1996) vyhlásil, že bude svatořečit 63 svatých, většinou představených monastýrů a asketů této oblasti a mnichů ze Sinajského monastýru. Svátek nových svatých je určen na středu paschálního týdne. (OCM SOP 7-10/97)

FRANCIE. Smíšený výbor pro katolicko-pravoslavný dialog ve Francii měl své 36. zasedání 21. ledna 1997 v Paříži pod předsednictvím mons. André Quelena, moulinského katolického biskupa a metropolity Jeremiáše, předsedy Sdružení pravoslavných francouzských biskupů. Prorokovaná byla témata: pojem "sesterská církev" a přijetí dokumentu z Balamandu Ukrajinskou katolickou církví byzantského obřadu. Vysvětlování tohoto výrazu katolickou stranou přijímají pravoslavní s reservou. V Pravoslaví jsou si všechny místní Církve rovny. Katolická církev chápe místní církve v "monolitické struktuře". (OCM SOP 7-10/97)

ALBÁNIE. Albánská pravoslavná církev byla prvá z organisací, která reagovala na situaci v zemi humanitární pomocí ještě před příchodem jednotek OSN, které měly rozdělovat různé druhy věcí, které obyvatelstvo potřebovalo. Od konce měsíce března dopravila 25 tun potravin na jih země. 150 tun humanitární pomoci přišlo z Řecka. (OCM SOP 7-10/97)

FRANCIE. Poprvé byl pravoslavný theolog pozván na zasedání Akademie věd. Byl jím otec Olivier Clément, francouzský pravoslavný historik a theolog, profesor na teologickém institutu v Paříži. Přednášel o pravoslavné duchovnosti. (OCM SOP 7-10/97)

4. neděli po Pasše, kdy se všichni pravoslavní v celém světě scházejí na liturgii, byly v residenci patriarchy Bartoloměje v Istanbulu nalezeny tři výbušniny dostatečné síly, aby zničily celý dům. (Orthodox christianity, June 1,94)

DĚNÍ U NÁS

Německem lomcuje pře o smysl nejnovějších dějin. V publikované ĎVýzvě proti zapomněníĐ se praví, že 8. květen 1945 zůstává pro každého Němce nejtragičtějším a nejproblematičtějším paradoxem, protože byli vysvobozeni a zároveň zničeni; tento den prý neznamená pro Němce jen konec nacionálně-socialistické hrůzovlády, ale také začátek teroru, vyhnání, nového útlaku na Východě a rozdělení jejich vlasti. Výzvu podepsalo již na tři stovky politicky angažovaných Němců. Bez německého nesmírného utrpení je prý obraz poválečné doby neúplný; poválečné útrapy prý nelze odbýt věčným poukazem na předchozí zločiny Hitlerova režimu… Proto musí prý být 8. květen uvolněn k novému výkladu jakožto nejen den osvobození, ale především národního ponížení volajícího po nápravě! Tolik výše jmenovaná výzva. Široká veřejnost se staví proti – teror nezačal pro Němce v r. 1945, nýbrž v roce 1933; ozvaly se hlasy, že jedinou skutečnou alternativou porážky bylo Hitlerovo vítězství, což si žádný slušný Němec nemohl, ani zpětně nemůže, přát; národ, který rozpoutal a prohrál totální válku, neměl nárok na lepší zacházení; spojenci obsadili Německo nikoliv za účelem osvobození, ale jako poraženou nepřátelskou mocnost. Kolektivní vinu Němci sice nenesou, ale kolektivní stud by měl být pro ně samozřejmostí. Klaus Kinkl (německý ministr zahraničí) k tomu řekl: „Nabízené přehodnocení 8. května 1945 odcizuje Německo Evropě a dříve či později jej postaví proti západnímu světu." Ve výzvě jde o pokus o překvalifikování oběti v pachatele a v konečném důsledku o pokus o definitivní rehabilitaci Hitlerova režimu. (Denní tisk 1995)

Zástupci krajanských sdružení a svazů vyhnanců, z nichž někteří se při jiných příležitostech aktivně angažují v diskusích o usmíření s českým národem, spolu s aktivisty extrémně pravicových stran, s veterány elitních složek Wehrmachtu a SS, s členy buršáckých spolků a hnutí Nová pravice podepřeli svými jmény manifest nového němectví hovořící o tragédii německého vyhnanství a pokračující sborníkem nazvaným: „Padesát let vyhnanství" s podtitulem: „Nevzdávat se, ale trvat na navrácení toho, co nám patří!" Hned v úvodu se vysvětluje, co se tím myslí: „Sudetské oblasti budou znovu patřit Německu, ať už do té doby uplyne 5 nebo 50 let." (Denní tisk 1995)

Do Českých Budějovic se z celé Evropy sjela mládež sekty tzv. „Novoapoštolské církve". (Denní tisk 1995)

Radnice v Ústí nad Labem odmítla vpustit na oslavy výročí ukončení války dva ruské veterány z jednotek, které před padesáti lety osvobodily toto severočeské město. (Denní tisk 1995)

29. června 1998 - na Vsetínsku byla na kopci vztyčena modla pohanského boha Radegasta


Zdroje: PR – Pravoslavná Rus, Ruská pravoslavná církev v zahraničí (Jordanville, New York, USA); OCM – Odkaz Cyrila a Metoda, Pravoslavná církev na Slovensku; SOP – Service orthodox press (Francie), ze Service Orthodoxe de Presse překládá pro OCM P. Tkáč; KT – Katolický týdeník, česká římskokatolická církev; ČTK a ostatní agentury, tisk a sdělovací prostředky.
<-Skok na seznam flza dveřmi«    <-<-Skok na Homepage