Aktuality. Zprávy vybírané je z pravoslavného i světového tisku.

NAVRCHOLU.cz„Fórum 2000 - vize duchovní budoucnosti“ - zprávy z pražského setkání a konference předních světových intelektuálů s připojeným závěrečným zamyšlením.Zde je první várka překladů (později toho bude více)
Poslední úprava textu 23. října 1997


Zprávy ze světového tisku:

Speciální komise pro celosvětovou vládu při OSN oznámila výsledky tříleté přípravy plánů na ustanovení celosvětové vlády k roku 2000. (The McAlvany Intelligence Advisor, May 96)

Ve Švédsku implantují všem přestárlým pacientům, kteří potřebují stálý dohled a péči, mikropočítače, jež umožňují sledovat jejich pohyb a činnost. Totéž činí s vězni ve vězeních. Rozměr těchto voperovaných počítačů je tak malý, že je obtížné najít je na rentgenovém snímku. V USA se od r. 1935 objevují studie věnující se cizí kontrole lidského mozku skrze jeho elektronickou stimulaci voperovanými přístroji. V současnosti se signály z těchto voperovaných přístrojů mohou přenášet družicemi do jednoho počítačového ústředí, kde na obrazovce mohou sledovat mozkovou činnost tohoto člověka a předávat řídící signály do jeho mozku. (Phoenix Letter, aug. 95)

V USA je nejvíce prostředků vynaloženo na vypracování speciální zbraně ke zkrocení (potlačení, uklidnění) obyvatelstva, která je nazývána "nesmrtící" (less than lethal); jde například, o elektromagnetické generátory, které působí na nervové impulsy v lidském mozku a umožňují jej kontrolovat. (The Spotlight, July 31,95)

Pravoslavní Athéňané vyšli na demonstraci, protestujíce proti plánům uvedení Řecka do souladu s Šengenskými dohodami, evropských registračních kartoték a příslušných počítačových registrů. Je plánována kampaň občanské neposlušnosti, neboť ciferný kód kartotékové registrace se skládá ze tří skupin po šesti číslech (666). (Ruský věstník č. 11-12/97)

Athonští mniši vystoupili proti připojení Řecka k Šengenským dohodám, neboť vstoupení země do sjednocené Evropy předpokládá zanesení údajů o každém člověku do počítačové sítě, což uvaluje na každého člověka všudypřítomný elektronický dohled. (Církevně-společenský věstník č. 11/97)

V USA se připravují k masové výrobě hodinek, které budou voperovávány do lidské ruky tak, že ciferník bude vidět skrze pokožku. Baterie hodinek bude nabíjena odděleně. Tatáž technologie se bude používat k "označkování" (a sledování) zločinců. (Midnight Call, July 97)

Jedním z rozhodnutí posledního shromáždění mezinárodní organisace Bilderberg Group bylo – vytvoření fondu ve výši 120 miliard dolarů pro finanční pomoc zemím v případě jejich zhroucení nebo národnostních problémů. (Spotlight, June 17, 96)

Před revolucí r. 1917 byly v Rusku 3 sebevraždy na 100.000 lidí za rok. Na totéž množství lidí připadá v r. 1993 asi 45 sebevražd. (World Press Review, June 94; PR)

Od roku 1900 do r. 1969 se na světě stalo kolem 48 zemětřesení o síle 6,5 stupně Richterovy škály. Od r. 1970 do r. 1989 to bylo 33 zemětřesení. Od r. 1990 do r. 1992 již 133 zemětřesení. Vědci předpovídají katastrofy, jimž podobné svět ještě nepoznal: "A budou zemětřesení po všech místech, a bude hlad a zmatky. To je začátek bolestí" (Marek 13,8). (Midnight Call, January 97)

Vláda USA plánuje vynaložit 500 mil. dolarů na program s cílem, aby každý dům ve státě měl počítač-televizor připojený k Internetu. Tento počítač bude kontrolovat celý dům a přes něj budou probíhat platby všech služeb a úhrada daní. Kolem 40ti největších společností světa pracuje na projektu biometrické karty, bez které by "dům-počítač" nebyl funkční, protože bude kontrolován ústředním počítačem, k němuž bude přes Internet připojen. Dílem představitelů USA a FBI byla každému občanu Mexika vydána biometrická karta kvůli registraci při volbách. (Flashpoint, Feb. 1997)

Při současném tempu rozvoje technologie výroby mikropočítačů, bude přibližně za 20 let možno vyrobit takový integrální systém, který bude pracovat na subatomární úrovni a s použitím zákonů kvantové fyziky. Např. teoreticky byl předpovězen model kvantového počítače využívajícího polarizaci fotonů, jenž by dokázal řešit úlohy v počtu převyšujícím např. počet atomů světa — 10 na osmdesátou. (Discover, Oct. 95)

DNA počítá. Dr. Adleman experimentálně použil molekuly DNA (Dezoxyribonukleová kyselina – její molekuly jsou v jádrech živočišných buněk a jsou nositeli genetických informací – kódu dědičnosti) jako počítače k řešení složitého matematického problému, který dosud nelze řešit ani nejvýkonnějším elektronickým počítačem. Učinil tak objev mimořádného významu; dnes si ještě ani nedokážeme představit všechny jeho důsledky. I největší optimisty Aldemanův pokus ohromil. Ukázalo se totiž, že DNA lze použít kromě řešení kombinatorních problémů i jako paměťové medium pro počítače. 1 kg molekul DNA umístěný asi v 250 l tekutiny by mělo více kapacity než paměti všech doposavad vyrobených počítačů. Chemické reakce se dějí velice rychle a paralelně – v průběhu reakce je provedeno nesmírné množství operací. Jsou jiné možnosti využití hypervýkonných počítačů s DNA: rychlým tříděním trilionů všech možných digitálních klíčů lze rozšifrovat zprávy šifrované americkým vládním standardem; "dnes už na to není potřeba počítač, jaký si může dovolit jen Bill Gates nebo vláda Spojených států, stačí mít jen pár zkumavek, sklenici DNA, patřičnou techniku, a celý proces můžete provádět třeba ve sklepě". Výzkumníci si teprve nyní začínají uvědomovat, že příroda vytvořila v DNA mimořádný počítačový systém ke speciálním účelům a že DNA a genetický mechanismus (jenž ji zpracovává) ukládají a vyvolávají nesmírné množství informací – vše, co je třeba ke vzniku a udržování všech druhů žijících organismů. Vědci věří, že mohou uplatnit tento genetický mechanismus, jenž "vyrábí" žijící organismus, k řešení matematických problémů. I když biologická počítačová technologie je ještě v plenkách, počítačoví vědci přirovnávají dnešní první nejisté kroky k časným dobám vývoje elektronických počítačů. "Ještě nikdy jsem neviděl, že by se nějaká vědecká oblast vyvíjela tak rychle kupředu" (dr. Lipton). "Už v této chvíli je to průmysl" (Dr. E. Baum z NEC – výzkumné pracoviště japonské společnosti). "Počítač s DNA se vlastně počítači příliš nepodobá. Ale co je to vlastně počítač? Počítač je to, co se tak rozhodneme nazývat." Výhody počítače s DNA spočívají též v tom, že jsou asi o miliardu úspornější ve spotřebě energie než konvenční počítače. A přitom používají jenom triliontinu místa k uložení informací. A dále - v jedné zkumavce je možno současně provádět více operací než by bylo možno dokázat se všemi současnými počítači na světě pracujícími dohromady. A dále – paměť – 1000l kontejner DNA bude mít větší kapacitu než lidský mozek. Snažit se předpovědět, jak bude vypadat svět v budoucnosti, je jen ztráta času. Zatímco se snažíme stále ještě strávit dojmy z toho, co jsme už viděli a slyšeli, biologové a počítačoví vědci už přicházejí s novými objevy. Jestli biologie a počítače spojí své síly, změny v technologii budou mít takový vliv, že se jim nikdo nevyhne. (Dle časopisu Chip, srpen 1995)

Americké firmy vymyslely novou technologii internetovského spojení. Je schopná přenášet 20x – 30x více dat než ta dosavadní, je několikanásobně rychlejší než ty nejrychlejší telefonní modemy a při tom je o polovinu levnější. Pomocí elektrické zástrčky bude moci být připojena k Internetu každá domácnost. (Z denních zpráv) (V současnosti se osobní počítače k Internetu připojují většinou pomocí telefonní linky; je-li počítač vypnut či není-li spojení aktivováno, pak se spojení neuskutečňuje; v blízké budoucnosti mají být počítače konstruovány tak, že budou vyžadovat nepřetržité zapnutí, a spojeny s internetovou sítí napájecím kabelem a skrze elektrickou zástrčku přes eletrorozvodnou síť; pozn. red.)

Prezident B. Jelcin schválil návrh zákona "o státní daktyloskopické registraci v RF". V r. 1998 se sejmutí otisků prstů stane povinným v armádě a pro profese životu nebezpečné. Povinná registrace bude též uvalena na osoby, které nejsou schopny předložit doklady o své totožnosti. Jednalo se také připojit k registraci snímek (skenování) oční duhovky. (Profil /Moskva/, č. 18, 1997)

Bankovní korporace Citicorp začala vývoj přístroje snímajícího oční duhovku. Tento přístroj bude zaznamenávat osobité zvláštnosti oční duhovky (iris) (každý člověk se liší svoji duhovkou od všech ostatních lidí podobně jako svými otisky prstů; pozn. red.), bude identifikovat návštěvníky bank kvůli předcházení bankovním loupežím. Na druhé straně - věda o oční duhovce (irisologie) systematicky zpracovávající zvláštnosti duhovek umožňuje dokonce zjistit celý chorobopis člověka (všechny prodělané nemoci) a tělesné zvláštnosti každého člověka – kdyby je snad chtěl zachovat před všemi v tajnosti. Takové informace mají i komerční význam. (Phoenix Letter, June, 97)

Úřad sociální pomoci státu Illinois vyžaduje od května 1996 od těch, kteří dostávají pomoc pro svou rodinu, souhlas se snímáním jejich otisků prstů. Tato data budou zanesena do počítačového systému a budou používána při udělování sociálních dávek. Též má být vyzkoušena metoda snímání oční duhovky osob, které pobírají pomoc. Dávky sociální pomoci nebudou vyplaceny těm, kdo odmítnou podrobit se těmto operacím. (Moneychanger, Apr. 97)

V provincii Ontario, nejobydlenější části Kanady, byl zaveden systém identifikace na principu kartičky s mikropočítačem, v němž jsou zaznamenány rozličné údaje o člověku – lékařské, policejní a státní. (The McAlvany Intelligence Advisor, June 96)

Výsledek nedávného výzkumu veřejného mínění v USA je, že naprostá většina Američanů souhlasí s podřízením suverenity státu vůči OSN; 72% souhlasí s tím, že rezoluce OSN o věcech životního prostředí by měly mít sílu zákona pro všechny státy; 76% souhlasí s tím, aby se OSN stala hlavní "politickou" mocností na světě; 72% podporuje zavedení daní OSN na mezinárodní obchod se zbraněmi a 77% souhlasí se zavedením daní OSN na mezinárodní finanční sledování (dozor). (Spotlight, Sept. 11, 95)

Systém mezinárodního práva bude brzy nucen vypracovat zákony "zákona o počasí" a reagovat tím na objevení technologických možností měnit počasí ve světě a možnosti využití těchto technologií k vojenským nebo politickým cílům. (The Spotlight, July 31,95)

V mnohých zemích světa je prováděno rozpracování nových typů biologických zbraní. Pomocí geneticky změněného hmyzu rozptýleného ve vzduchu a šířícího nákazu obyvatelstva mikroby, které napadají lidi. (The Spotlight, July 31,95)

Mezinárodní zákon OSN omezuje počet obyvatel v každém státě a dále bude určovat spotřebu (konsum), vzdělání a náboženské názory. Po celém světě budou vytvořena mezikonfesní centra pro všechna věrovyznání, neboť pouze touto cestou je možno sjednocení všech států světa. Křesťanství bude symbolisováno variantou nepoužívající symbol kříže, aby bylo ulehčeno náboženské sjednocení s nekřesťanskými konfesemi. (Christian News, July 8, 96)

Při OSN byl založen Mezinárodní hlavní soud, do jehož pravomoci budou spadat občané států, kteří vstoupí do OSN. (The New American, May 90.94; PR)

V chrámě Narození Páně v Betlémě začal obličej Krista na ikoně napsané na jednom ze sloupů v Jeskyni ronit slzy z očí. V dějinách Církve se nesetkáváme s svědectvími o tom, že by se slzy objevily na ikonách v očích Spasitele. (Radoněž č. 33/1996)

Začátkem února 1997 v kyperském monastýru Kikkos (pocházejícím z XI. stol.) byly viděny slzy na ikoně Bohorodice, které prýštily z jejích očí a též z očí Dítěte. Mnozí věřící předpokládají, že tento zázrak je znamením budoucích běd pro ostrov, jehož část je okupována Turky od r. 1974. Islám je v současnosti nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. Jedna z příčin je v tom, že zatímco ve všech islámských státech jsou ostatní náboženství zakázána či pronásledována, v neislámských zemích požívají muslimové výhod svobody náboženství. (The christian News, Sept. 11,95)

Fond D. Sorosa, jednou ze služebníků Rotchildovy skupiny, financuje v mnohých zemích světa vzdělání specialistů v oblasti politických a společenských věd, ale pouze dle jeho osnov. Hlavní ideou této výchovy je osvojení ideologie nového světového řádu na základě zřeknutí se historické paměti a národní kultury s propagace ekonomické účelnosti "otevřené občanské společnosti". (Literární Rusko, č. 23, 95)

Šíří se internacionalismus ekonomik celého světa. Např. v jednom z amerických měst ve státu Jižní Karolína působí 86 společností z 15ti zemí světa. Pro úspěšné ekonomické sjednocení je nevyhnutelné i sjednocení na náboženském základě. (Midnight Call, Dec. 95)

V červnu 1997 začíná oficiálně existovat "Organisace spojených náboženství", založená dle vzoru OSN. Ústředí bude v San Franciscu, kde bude stálé místo ke společným modlitbám a jednání, úvahám a diskusím pro všechna světová náboženství včetně pohanství a okultismus. Organisace chce zachovávat věrnost pouze "globální duchovnosti a zdraví této planety". Při založení této organisace sehrál velkou roli fond Gorbačova a Světová konference otázek náboženství a světa. Dle názoru zakladatelů současná náboženství, která se drží vyznání (symbolu) víry, "vyvolávají rozdělení, války, brání vývoji nového světového řádu a jsou odpovědna za vzestup počtu obyvatelstva". (Moskva /Rusko/, apr. 1997)

Dle prognózy anglického časopisu "Intelligence Digest" se mají do roku 2000 stát následující události: nový arabsko-izraelský konflikt, při němž mohou být použity jaderné, chemické a bakteriologické zbraně; USA a Asie budou vtaženy do vojenských událostí mezi Čínou a Ruskem na Dálném východě; v Jižní Africe začne občanská válka. (The National Educator, Oct. 95)

Bílkovinná molekula DNK představuje systém, který má schopnost pamatovat si při jakých okolnostech byly uvedeny do života jeho hlavní součásti. Tato informace se chrání solitony – vlněním, které vzniká v DNK a pro svou existenci získává energii z okolního prostředí. Přibližně 50% informací nutných pro vývoj organismu nemůže být zapsáno v DNK a předává se do molekuly z vyšší Mysli, jak Jej nazývají vědci.
Solitonní vlny vznikající v molekulách DNK lidského těla jsou jakoby pamětí pro vývoj organismu. Když byl sestrojen generátor těchto elektromagnetických vln a začali je modulovat transformovanými akustickými vibracemi lidské řeči, ukázalo se, že těmito vlnami je pak např. možné oživovat organismy, které se zdají být naprosto rozrušené radiací, ale jen v tom případě, že při tom jsou pronášena slova modlitby; když říkali nějaké nesmyslné fráze, nemělo to žádný účinek.
Velmi veliké změny se dějí ve vodě působením slov pravoslavné modlitby: tyto solitonní vlny vytvářejí z molekul vody struktury podobné DNK – voda se stává léčivou. Naproti tomu od kletby čaroděje (šamana) se ve vědě mohou vytvářet vlnová podobenství rozrušených DNK a dokonce i jedů, takovou vodou je skutečně možno se otrávit. Samotný člověk se sestává ze 70% vody, proto jeho myšlenky, city a slova mohou v něm vytvářet např. vlnová podobenství DNK, která obnovují nemocné buňky, anebo vlnová podobenství zabíjející jeho samotného.
Solitonní vlnění, v němž je obsažena informace o každém jednotlivém člověku, může existovat nekonečně dlouho. Dokonce ani naše mysli - jakožto celkový souhrn naší lidské osobnosti – nezmizí, a v prostoru jsou stále ochraňovány vlnové kopie našich DNK. (Žizň věčnaja, Moskva, č. 2, 95)

Když při jednom experimentu kápnuli rok starou svěcenou vodu na živnou půdu, která se v laboratořích používá na pěstování mikroorganismů, ukázalo se, že voda je sterilní; taktéž pod mikroskopem v ní nebyly zjištěny žádné bakterie. Když byla na živnou půdu nanesena mastnota sejmutá z ikony, kterou políbilo veliké množství věřících v pravoslavném chrámu, ukázala se též sterilní, a to i při prohlížení pod mikroskopem. Zvon zvučící na zvonici zneškodňuje viry chřipky, žloutenky a dalších infekčních chorob, neboť zvony pracují jako zdroje energie v ultrazvukovém pásmu, což rozrušuje molekulární strukturu virů. (Rus Svjataja /Lipeck/ č. 18, 96)

Na území Syrie, kde před 4300 lety existovalo království Ebla, byly nalezeny obchodní zápisy, ve kterých je připomínána existence měst Sodomy a Gomory a také Salimu, města krále Melchisedeka. Nikdy v dějinách lidstva neprotiřečily archeologické nálezy Bibli. (The Christian News, June, 2, 97)

Pro americký kosmický program bylo potřeba spočítat polohu slunce vůči zemi v minulosti i budoucnosti. Při propočítávání dráhy pohybu slunce v minulosti nalezl počítač chybu v programu, která spočívala v tom, že program nebral v potaz zastavení slunce v průběhu 23 hodin a 20ti minut v době bitvy Jozua Navina a amorejci. V Písmu se skutečně praví: "A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele" (Joz 10,13-14). Počítač dále našel druhou chybu programu, neboť program nebral v úvahu "zpětný chod" slunce, kdy se slunce vracelo po stupních slunečních hodin v době krále Ezechiáše: "Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil: Hle, o deset stupňů nazpět vrátím sluncem vržený stín, který sestoupil po hodinách slunečních Achazových. A slunce se vrátilo o deset stupňů zpět po týchž stupních, po nichž sestoupilo" (Iz 38,7-8). To činilo 40 minut. Tímto způsobem schází ve vesmíru přesně jeden den. (Život věčný /Moskva/, č. 7/10/, 95)

Poblíž izraelského města Esadot objevili archeologové 7 dlouhých pramenů vlasů, jejichž stáří je asi tři tisíce let. Na tomto místě ustřihla Dalila sedm pramenů vlasů soudci Samsonovi (Soud 16,18-19). Biochemický rozbor ukázal, že náležely člověku, který vládl silou svalů asi 70-100x převyšující sílu průměrného muže. (Věstnik /Sinod Latv. prav. cerkvi/ č. 2, 96).

Poustevník byl zastřelen v chrámu Saint Estifanos ve chvíli, kdy se pokoušel předat petici patriarchu Pavlovi. Předpokládá se, že vystřelil někdo s okruhu patriarchy. Tato událost odhaluje rozdělení v Etiopské církvi. (Eastern Churches Journal Spring 97)

V r. 1981 byla britskými lékaři objevena bakterie, kterou pojmenovali "bakterií soudného dne" kvůli její netečnosti i k těm nejsilnějším antibiotikům. V současné době je rozšířena pouze v Anglii, kde zabíjí 50 lidí ročně, avšak počet obětí každoročně stoupá. Podle názoru lékařů jestli tato bakterie pronikne i na další kontinenty, pak svět očekává epidemie v posledních staletích nevídaná. (Vozrožděnije č. 2/4/ 96)

Každý člověk má ve svém těle mezi 100 až 10.000 rakovinových buněk, jež se při oslabení imunity mohou začít rozmnožovat, což vyvolává onemocnění rakovinou. Snížení imunity je většinou vyvoláno nedostatečným používáním syrového ovoce a zeleniny, ve kterých jsou obsaženy různé antioxydanty – chemické látky ochraňující buňky našeho těla před narušením. Ovoce podrobené kuchařské přípravě nebo zmražené ztrácí někdy až 93% těchto pro nás životně důležitých látek, což vede k rozličným těžkým onemocněním až ke smrti. (Gero Vita International, May, 96)

Vzduch, který dýcháme, obvykle obsahuje záporné a kladné ionty kyslíku. Kladné ionty se v místnosti objevují při používání klimatizace a dalších přístrojů upravující vzduch, dále v přítomnosti syntetických materiálů a elektronických přístrojů; vzduch obsahující větší množství těchto iontů vyvolává rozličná onemocnění. Z těchto příčin se ve vzduchu zmenšuje množství záporných iontů (které jsou prospěšné) zvláště v místnostech řádně nevětraných, kde se vzduch stává "mrtvým". Pokusná zvířata, držená v atmosféře bez záporných iontů, umírají v průběhu několika dní. (Bio/Tech News, april 96)

V současné době je v USA v každých třech ze čtyř rodin někdo nemocný rakovinou a každý čtvrtý člověk v zemi má srdeční onemocnění. V mnohých asiatských zemích je onemocnění rakovinou o 90% nižší a v případě srdečních nemocí o 50%. Za jednu z nevýznamnějších příčin se považuje časté používání sóji, která obsahuje fotochemické látky ochraňující před těmito nemocemi. (Bio/Tech News, May 96)

Výzkum senátu USA v r. 1992 ukázal, že každých 7 vteřin onemocní jeden Američan rakovinou kvůli požívání masa, vyráběného s používáním antibiotik, hormonů, smíšenin arseniku a sulfanilamidů. (World Press Review, Sept. 95)

Všech uhlovodná topiva – uhlí, nafta, plyn a v produkty jejich přeměny - obsahují mikroskopické příměsi uranu-235, uranu-238, radia-226 a dalších nebezpečných isotopů. Na zemi se každý den spaluje kolem 12ti miliard tun těchto látek a do atmosféry se vypouštějí stovky tun radioaktivních isotopů, což je stejné jako výbuch několika jaderných bomb. (Život věčný /Moskva/ č. 6/9/ 1995)

Při vystoupení na každoročním zasedání Vatikánské akademie věd papež Jan prohlásil, že současné výzkumy ukazují, že "teorie evoluce – to je více než hypotéza", i když lidská duše zůstává Božským stvořením. V italském tisku toto prohlášení vedlo k titulkům ve smyslu: "Papež řekl, že možná pocházíme od opic." (Democrat and Chronicle, Oct. 25, 96)

V r. 1993 při Pasše v monastýru Optinská poustevna byli zabiti tři mniši. Uvězněný satanista prohlásil: Probíhá válka mezi Bohem a satanem, a monaši – to jsou vojáci Boží, kteří jsou zvláště nepřátelští satanu. Proto jsem je zabil. (Pravosl. dněvnik /N. York/. č. 18, 96)

V noci na 24. července 1996 satanisté poskvrnili katedrální chrám Svatého Ducha v Minsku. Černou barvou byly přeškrtány různé ikony, nakresleny protikřesťanské symboly, napsány hrozby fyzické likvidace věřících. (Penzenskija eparch. vědomosti, č. 16, 96)


Značka "PR" znamená převzato z časopisu "Pravoslavná Rus" (časopis Ruské pravoslavné církve v zahraničí, vydávaný v New Yorku, USA)

<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage