Gorazd,
biskup český a moravsko-slezský

Život sv. Cyrila a Metoděje
a jejich poměr k Římu a Cařihradu

1936

Publikováno pod pseudonymem P. Malý. Autor knihy byl původně římsko-katolickým knězem, později na základě studia a cest na východ stal se pravoslavným křesťanem (více o jeho životě).

Předkládaný spis je nejen rozborem cyrilometodějské otázky, ale zároveň i apologií Pravoslaví - apologií, která nemá v našem národě ve 20. století obdoby.

Text z dobového výtisku této knížky byl opsán a kompletně je zde zpřístupněn (prosíme o prominutí některých překlepů, které se snažíme postupně odhalovat a opravovat). V textu byly provedeny jen nepodstatné jazykové úpravy (např. s a z, některé pro současného čtenáře již obtížně srozumitelné tehdejší slovní obraty apod.). Jinak byl většinou ponechán dnes již poněkud archaický sloh originálu; doufáme, že nebude na závadu. Dílo považujeme za velice zajímavé i pro dnešní dobu.

Kniha je zde ke čtení rozdělena na dvě části podle obsahového rozdělení knížky.

1. díl - Život sv. Cyrila a Metoděje

2. díl - Dodatek (stručný nástin vývoje jurisdikční otázky v křesťanské církvi od doby apoštolské do velkého rozkolu v r. 1054.)

3. Hlavní prameny (seznam)Zpět na stránku věnovanou osobnosti mučedníka sv. Gorazda II., biskupa českého a moravsko-slezského.

Zpět na cyrilometodějský rozcestník.<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz