Svatořečení novomučedníci čeští

Jmenný seznam kanonizovaných osob

Kanonizační listina svatých novonučedníků českých jmenuje tři novomučedníky a celkem uvádí jako svatořečené tyto osoby: „presbyteři Vladimír Petřek, Václav Čikl a Boží služebník Jan Sonnevend společně s dalšími muži a ženami, druhy a společníky sv. biskupa mučedníka Gorazda českého a moravsko-slezského, umučení pro svou pravoslavnou víru nacisty v roce 1942 v Praze či v koncentračním táboře Mauthausen...“

Na kanonizační ikoně je zobrazeno 18 postav (bez sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského na druhé ikoně jsou i se svatým Gorazdem). Všichni byli pravoslavní, všichni byli zapojení do odboje (např. tím, že pomáhali parašutistům).

Jedná se o:


1) Vladimír Petřek – 34 let, kněz v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
2) Václav Čikl – 42 let, kněz v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
3) Marie Čiklová – 35 let, mátuška, žena v domácnosti
4) Jan Sonnevend – 62 let, předseda Rady starších v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
5) Marie Sonnevendová – 54 let, manželka Jana Sonnevenda, žena v domácnosti
6) Ludmila Ryšavá – 34 let, dcera Sonnevendových, úřednice v pojišťovně
7) Josef Ryšavý – 45 let, manžel Ludmily Ryšavé, finanční úředník
8) Karel Louda – 38 let, kostelník v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
9) Marie Loudová – 26 let, manželka kostelníka Loudy, dcera kostelníka Ornesta, žena v domácnosti
10) Václav Ornest – 55 let, kostelník v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
11) Františka Ornestová – 52 let, žena v domácnosti, členka pěveckého sboru při chrámu sv. Cyrila a Metoděje, manželka Václava Ornesta
12) Miluše Ornestová – 21 let, studentka, dcera Ornestových, členka pěveckého sboru při chrámu sv. Cyrila a Metoděje
13) Marie Gruzínová – 37 let, sekretářka vladyky Gorazda
14) Vladimír Ort – 30 let, úředník
15) Helena Mühlmannová – 53 let, matka Vladimíra Orta, žena v domácnosti, dobrovolná sestra Červeného kříže
16) Alexandr Miniv – 47 let, ředitel nemocenské pojišťovny v Praze
17) Marie Minivová – 35 let, manželka Alexandra Miniva
18) nepodařilo se dohledat

(Zdroj: Pamětní kniha obětí heydrichiády)

P.S.

Zbožnost místní pravoslavné církve však připočítává k těmto osmnácti osobám i všechny ostatní pravoslavné křesťany, kteří zemřeli v přímé i nepřímé souvislosti se svou pravoslavnou vírou v průběhu nacistické okupace Československa za II. světové války, a vnímá je jako svaté novomučedníky.Hlavní stránka o mučedníku Gorazdovi


Viz též stránky zabývající se pravoslavnou církevní historii v Československu:
Historická cesta Pravoslaví u nás
a
stránku cyrilometodějskou
<-<- Skok na Homepage