Geron Paisios Agiorita (+ 1994)

Rozmluvy III. - Duchovní zápas

Svazek 1. - Zápas s myšlenkami

Díl II.: Rouhavé myšlenky

Kdy jsme vini za rouhavé myšlenky

Někdy se stává, že máš svoji mysl jinde, nedáváš pozor a koukáš sem a tam s otevřenou pusou. Tehdy přichází ďábel, dá ti do té pusy bonbónek a ty jej začneš cucat. Cítíš jeho chuť, a později je už pro tebe těžké jej vyplivnout.

-Starče, když na mě doléhá rouhavá myšlenky, aniž bych s ní souhlasil, jsem tím vinen?

-Jestliže projevíš lítost a nepřijmeš jí, tak se nic neděje.

-Starče, kdy je člověk vinen za rouhavou myšlenku?

-Jestliže se netrápí kvůli tomu, že má takovou myšlenku, sedí a diskutuje s ní, tehdy je vinen. Nakolik kdo přijímá rouhavé myšlenky, natolik přijímá také ďáblův neklid, zmatek a nepokoj. Jestliže se člověk zaobírá rouhavou myšlenkou, která je mu vnukávána, a zkoumá jí svým rozumem, tak skrze ni přijímá jednu malou posedlost (běsem).

-Jak odehnat, starče, tyto myšlenky?

-Jestliže člověk, k němuž takové myšlenky přicházejí, projeví lítost a nezaobírá se jimi, tak ony samy odpadnou, protože nejsou živeny. Strom, jenž není zaléván, uschne. Avšak od okamžiku, kdy někdo takové myšlenky hýčká, navíc je ještě trochu sytí, tak tím zalévá starého člověka a rouhavé myšlenky těžko uschnou.

-Starče, někdy přijímám rouhavé myšlenky, souhlasím s nimi, později si to uvědomím, ale již je nemohu vyhnat.

-Víš, čím trpíš? Někdy se stává, že máš svoji mysl jinde, nedáváš pozor a koukáš sem a tam s otevřenou pusou. Tehdy přichází ďábel, dá ti do té pusy bonbónek a ty jej začneš cucat. Cítíš jeho chuť, a později je už pro tebe těžké jej vyplivnout. Je nutné, jakmile tě jen trošičku osladí (tj. jakmile ucítíš jeho chuť), ihned jej vyhodit.

-A když, starče, přichází rouhavá myšlenka, já ji na chvíli přijmu a pak odeženu?

-Tehdy to je, jako když ti dá ďábel bonbón, ty jej chvilku cucáš, a pak vyplivneš. Musíš jej vyplivnout ihned. Jinak tě hned na počátku ďábel oklame bonbónem a později zalije jedem, a vysměje se ti.
Zpět na rozcestník „Rady a výroky svatých Otců“<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz