Kamerový systém sleduje všechny lidi na ulici a automaticky je identifikuje

V jisté východolondýnské čtvrti zavedli pozorování některých ulic kamerovým systémem, který snímá oční duhovky všech kolemjdoucích a podle toho je dokáže identifikovat. Pokud něčí oční duhovka odpovídá některému záznamu v databázi hledaných či již trestaných osob, je jeho průchod ihned oznámen na policejní stanici.

Kamerový systém musí dokázat rozeznat oční duhovku člověka až na 300m (!), a poté po dobu, kdy je člověk v dosahu systému, tohoto člověka sledovat a zaznamenávat jeho pohyb v davu podle zaznamenaného obrazu jeho tváře a jeho charakteristických rysů (např. způsob chůze apod.), případně víceronásobný výskyt v některých kritických místech.

Proti tomuto sledování se objevily protesty některých zastánců lidských práv, kteří toto pozorování považují za zásah do soukromí, avšak podle oficiálního vyjádření jsou stanoviska většiny občanů kladná.

Č. Rozhlas – Meteor, 5. 2. 2000