V jihlavském pravoslavném vydavatelství

Elijáš

Každý rok připravujeme -- NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
Jedná se o podrobné církevní kalendárium dle starého (tzv. "juliánského") kalendářního stylu (podle něhož se řídí většina pravoslavných křesťanů ve světě); ke každému dni uvádí vícero jmen světců (včetně roku zesnutí), jejichž památky ten den slaví Církev Boží pravoslavná. U každého dne je ještě místo na poznámky. Dále je u každého dne uvedeno denní biblické čtení a u neděle i výňatek ze svatého evangelia, které na onu neděli připadá. Zařazeny jsou údaje o půstech a liturgické poznámky. Nástěnný kalendář je připravován pouze pro starý kalendářní styl.
Kalendář vychází každoročně ve dvou mutacích:
1.) nástěnné provedení (drátěná kroužková vazba s věšáčkem nahoře)
2.) diář (drátěná kroužková vazba na boku a jiný klad listů, cena stejná)
(Formát A4, cena 100 Kč)

Objednávky přijímáme do konce předcházejícího kalendářního roku. Kalendář vychází a je rozesílán k polovině ledna - tj. k začátku kalendářního roku dle starého kalendářního stylu.

Objednávejte touto e-mailovou adresou:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) (předmět /subject/: Kalendar)

Nová publikace:

Vydány byly Biblické dějiny pro děti. (K dostání v církevní distribuci - na církevním ústředí.)
Níže uvedené knihy již neobjednávejte. Distribuce ukončena. Můžete však po těchto titulech pátrat v různých církevních prodejnách a chrámech, kde jsou občas ještě některé z nich k dispozici.
V jihlavském pravoslavném vydavatelství

Elijáš

vychází jako sešitová knihovna
bohatě ilustrovaný pravoslavný sborník
ELIJÁŠ

Na sklonku roku 1994 vyšel Elijáš č. 3. Z obsahu vyjímáme: Avva Agathon (kapitola z pateriku -- dávné knihy Otců), ukázky dopisů sv. Ammona, pokračování výňatků ze života sv. Cyrila (Konstantina - bratra sv. Metoděje), kapitola ze životů novomučedníků, stať o znamení Kříže, Epocha apostase, UFO -- nic nového pod sluncem (Serafim Rose), ukázka z připravované knihy -- Získávání Ducha Svatého na cestách dávné Rusi, a další duchovní čtení. (18 Kč)

Doprodáváme ještě Elijáš č. 2 (z obsahu: Avva Arsenij, Myšlenky z knihy „Žebřík“ sv. Jana Klimaka, Moudrosti pouštních Otců, Životy novomučedníků -- sv. biskup Gorazd II., O dobách posledních, Pověst o rabínovi, Skellig Michael -- památka na dávné pravoslavné Irsko, a mnoho dalšího). (18 Kč)

Připravujeme do příštích svazků Elijáše: O charismatickém (letničním) hnutí (Serafim Rose), Křesťanství a judaismus, Duchovní základy ekologie, sv. Jan Damašský -- O ikonách, další kapitoly z pateriku, výňatky z listů svatých Otců atd.

Elijáše si můžete objednat k zaslání na adrese:

ELIJÁŠ, pravoslavné vydavatelství
Masarykovo n. 4
586 01 JIHLAVA

(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Na stejné jihlavské adrese je možno objednat stručnou a hlubokou stať od schiigumena Hermana:
O modlitbě
(intimně pojednává o Ježíšově modlitbě a dává důležitá napomenutí těm, kdo uvažují s touto duchovní praxí začít). Součástí knížky je vyprávění o podivuhodném životě jednoho z největších pouštních otců - sv. Onufria Velikého. (Vyšlo v roce 1994, cena 30 Kč; doprodej)

Pohlednice ikon: čtyři druhy barevných pohlednic - 1.) všech českých svatých; 2.) sv. Ivan Český; 3.) sv. Prokop Sázavský; 4.) sv. Gorazd II. (biskup, nový mučedník). (Pohlednice jsou barevné, lesklé; na rubu je text posvátného hymnu ke vzývání svatých - tropar a kondak.)

Moudrost pouštních Otců
Obálka knihy Moudrost pouštních Otců

„Moudrost pouštních otců“ (výběr z pateriku). Výroky a poučení svatých Otců egyptské pouště (4.-5. století); příběhy z pouštních mnišských komunit. Spiritualita svatých poustevníků egyptských je jedním z pramenů pravoslavné duchovnosti. Jedná se patrně o první podobné dílo v českém jazyce. Doporučujeme všem zájemcům o starokřesťanskou duchovnost, o pravoslavnou východní spiritualitu. Kniha má 192 str. (formátu A6), je doplněna slovníčkem pravoslavné duchovní terminologie a mapkou poustevnického Egypta; ilustrováno (cena 95 Kč; včetně balného a poštovného). Můžete si objednat k zaslání na adrese:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu). (prodává též pražské křesťanské knihkupectví Oliva v Soukenické ulici).

Pohlednice všech českých pravoslavných svatých (osm druhů jednobarevných ,pohlednic s krátkým textem o životě svatého na rubu, kde je ponecháno volné místo pro napsání vzkazu či pozdravu (lze pak v obálce poslat; cena jedné pohlednice: 1 Kč).

Plánujeme k vydání v jihlavském vydavatelství:

"Získávání Ducha Svatého"
Obsáhlejší stať zabývající se samotnou podstatou „vnitřní aktivity“ čili niterné modlitby mysli, poukazuje na možná úskalí i nebezpečí, která se v této duchovní praxi skrývají, vysvětluje vnitřní uspořádání člověka... Adepti duchovního díla se sebou samým by zde měli čerpat nezbytné poučení o této požehnané duchovní činnosti. (Mělo by vyjít v r. 1998)

Do tisku je přichystána publikace Dědictví otců
- procházka méně známými uličkami, jimiž kráčely dějiny pravoslavného křesťanství (včetně dějinných jevů souvisejících) v našich zemích... Od nejstarších dob do r. 1945.
(Vyšlo; vydalo vydavatelstvím Rubato)

Velcí starci optinské poustevny
Do češtiny uvádíme tuto knížečku nevelkou obsahem, ale rozměrnou významem, v jejímž slovenském vydání nalezlo tolik našich lidí velkou duchovní posilu a mnoho radosti.

"V dnešním moderním světě lidé přesycení již materialismem se stále více, obracejí k duchovním hodnotám, ve kterých nacházejí smysl života. V této knize je v krátkosti shrnuté, v čem spočívá hloubka duchovního života asketů - mnichů, kteří celý svůj život zasvětili službě Bohu a lidem. Jejich životy by se pro nás měli stát příkladem opravdového života pravoslavného křesťana, a to tím spíše, že jsou historicky velice blízké naší době a můžeme je považovat za téměř současné. Boží milost je stále jedna a ta samá, a tak, jak žili svatí lidé v minulosti, můžeme žít i my v současnosti." (Z úvodu knížky). (Připravujeme)

Připravujeme:

Dokončuje se monografie věnovaná svatému Ivanu Českému
(autor: jer. Petr Klokočka). (Připravujeme)

Chystá se knížka -- sbírka -- služeb všem pravoslavným českým svatým
(V edičním plánu)

Pravoslavné pravidlo modliteb večerních a jitřních
(plné české znění celého souboru denních modliteb dle slovanské praxe; nový český překlad).
(Připravujeme)

R. Jakobson -- Moudrost starých Čechů
(odvěké základy národního odboje).
(Připravujeme)

Připravujeme další díl sešitové knihovny Elijáš - svazek č. 4
(z obsahu: moudrost pouštních Otců, z dávných pateriků, sv. Cyril Jerusalemský O vzkříšení, Serafím Rose - Pravoslavný pohled na svět, novomučedník Vikentij, o starém církevním zpěvu, varování rodičům, o regulích skitského života, svatá místa na Západě - Glastonbury atd.)

Výše uvedené tituly (v této kapitole knižní nabídky) si můžete předem objednat na adrese:

Vydavatelství Elijáš
Masarykovo nám. 4
586 01 JIHLAVA

(telefon 56 730 92 64).

(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu). )
Na rozcestník „nabídka literatury“


<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage